Norvegese-Olandese traduzione di mangfoldig

La Traduzione della parola mangfoldig da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mangfoldig in olandese

mangfoldig
generellsostantivo veelvoudigheid [f]
  matematikksostantivo veelvoud [n]
  kvantitetsostantivo verscheidenheid [f]
Sinonimi per mangfoldig
Termini derivati da mangfoldig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Grotten" er en mangfoldig restaurant.
2.Det finnes et mangfoldig tilbud, men de er ulikt geografisk fordelt.
3.Asger Jorns efterlatte verk omfatter 2000 malerier og 2000 grafiske blad foruten keramiske arbeider, tekstiler og en diger og mangfoldig litterær produksjon.
4.At orkestret" Veslefrikk" i sitt 35. år har innlemmet en håndfull voksne i medlemsstokken, beror slett ikke på sviktende rekruttering, slik man kunne være fristet til å tro i en tid med et stadig mer mangfoldig aktivitetstilbud blant barn og ungdom.
5.Castelao var en mangfoldig kunstner.
6.Dansk møbeldesign er mangfoldig og vanskelig å sette merkelapper på.
7.Den unge kunstneren har en mangfoldig virksomhet bak seg.
8.Det Norge sårt trenger for å komme på offensiven i løsningen av viktige samfunnsproblemer, er et rikt og mangfoldig politisk miljø, noe blokksystemet dessverre legger en avgjørende demper for.
9.Det ble en miniatyrenes festival, om vi skal forsøke å presse noe så mangfoldig som Cannes inn på en formel.
10.Det er altså ikke utbudet av programmer som er det vesentlige, det blir mangfoldig, og vil sikkert for de fleste være en berikelse i hverdagen.
11.Det er et mangfoldig middel som man til alle tider har brukt for å vinne tilhørere og tilhengere.
12.Det er interessant å merke seg at det i disse dager kommer entydige signaler fra det sittende Produksjonsutvalget om at samarbeidet der er godt og mangfoldig.
13.Det er uhyre vanskelig å påvise påvirkning i det første tilfellet eftersom det dreier seg om et mangfoldig samspill.
14.Det hjalp ikke at" pluralistisk" ble forklart med" mangfoldig" i den påfølgende setning.
15.Det ville kreve mangfoldig bakgrunnskunnskap, rutine og psykisk styrke.
16.Dette" Stenahjulet" viser hvor mangfoldig Stenakonsernet i virkeligheten er.
17.Dette at den er så mangfoldig, gir vår skole identitet, og så det at her er musikk og dans og drama.
18.En mangfoldig kvinne med mange jern i ilden.
19.England er et mangfoldig turistland, særlig iår med feiringen av britenes kulturarv" Heritage 84".
20.Et kristent mediemonopol eller mangfoldig konkurranse ?
21.Et levende demokrati forutsetter kritisk tenkning og mangfoldig meningsutveksling.
22.Fløgstad er en mangfoldig forfatter som bl.a. fikk Nordisk Råds litteraturpris i 1978 for romanen" Dalen Portland".
23.Forfatterens smidige nynorsk skal ikke skremme noen fra å skaffe seg denne boken og dermed få innsikt i et mangfoldig menneskes verk.
24.Hans produksjon var som nevnt mangfoldig.
25.Her er et mangfoldig marked også for mindre bedrifter, bare de er kompetente nok.
26.I denne orientering er skulptøren Picasso like uttrykksfull og mangfoldig oppfinnsom som maleren av samme navn.
27.I en kommentar til OFKs kritikk fremholder redaktør Harald Berentsen i Janco Visjon at man prinsipielt er interessert i å skape et mangfoldig lokalTVtilbud, men at kabelTVselskapene ikke alene kan pålegges å bære omkostningene ved formidling av sendingene.
28.I en tid da idretten blir stadig mer kompleks og mangfoldig, og kravene øker med rakettfart på alle sektorer, bør man velge et idrettsstyre med tyngde og fagkunnskap på et bredest mulig grunnlag.
29.I tråd med Ofstadutvalgets innstilling ble det ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Trondheim i 1983 opprettet et Institutt for Biomedisinsk Teknikk på bakgrunn av at det i det siste tiåret har utviklet seg et mangfoldig samarbeide mellom leger ved Regionsykehuset og forskere ved NTH og SINTEF.
30.Idag er musikktilbudet mangfoldig og fremdeles en populær linje.
Le tue ultime ricerche