Norvegese-Olandese traduzione di motarbeide

La Traduzione della parola motarbeide da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

motarbeide in olandese

motarbeide
meningskonflikterverbo betwisten, aanvechten
  planerverbo verijdelen, dwarsbomen
  effektverbo neutraliseren, tegenwerken, tenietdoen
  folkverbo zich verzetten tegen, tegenwerken
  trosseverbo trotseren, weerstaan
Sinonimi per motarbeide
Anagrammi di motarbeide
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De siste årene har fått meg til å tenke på hva som skjer i norsk fotball, og jeg har en bestemt følelse av at enkelte er ute efter å motarbeide meg.
2.Dette er en av måtene å motarbeide de dårlige sidene ved video.
3.Hovedsaken for meg er å motarbeide dyrs lidelser, sier den britiske videnskapsmann og forfatter Richard D. Ryder.
4.Hvis ikke jeg som voksen gikk aktivt inn for å motarbeide dette, ville ikke barna mine hatt en chanse.
5.Jeg vil særlig gi min honnør til det arbeidet de unge selv gjør for å motarbeide narkotikaen.
6.Men inntil da vil dere vel ikke motarbeide norsk EFmedlemskap ?
7.Mener De å si at land som har" svin på skogen" er tilbøyelige til å ville motarbeide forslaget om en høykommisær for mennskerettigheter ?
8.Partiet må motarbeide høyresidens og den falske venstresides karikaturer av det som skjer i de sosialistiske land, sa Marchais, som tilbragte sin sommerferie i Romania, i en villa tilhørende det rumenske kommunistparti.
9.Vi vil av all vår makt motarbeide alle forsøk på uthuling av vernepliktforsvaret, inklusive lovfestet adgang til situasjonsbetinget militærnekting, uttalte organisasjonen" Fritt Norge med NATO".
10.Antimisjonaktivitetene som drives av grupper som Yad Lachim, en bibelskole som delvis finansieres av regjeringen, inkluderer rådgivningstjeneste for ungdommer som har samarbeidet med misjonærer, informasjonsforedrag ved skoler og klubber og korridorpolitikk for å motarbeide regjeringsstøtte til enhver organisasjon mistenkt for å verve nye tilhengere.
11.Arbeiderpartiets Arne Kvalheim fremholdt at han ville motarbeide ethvert inngrep i Markagrensen.
12.Begins, Shamirs og Peres Israel har dessverre vist seg like lite interessert i å motarbeide rasisttendenser i sionismen som SydAfrikas makthavere, som forøvrig har et meget nært samarbeid med sionismens Israel.
13.Blant de forslag som var fremsatt under debatten, kom SVs Stein Ørnhøis krav om at Regjeringen i internasjonale organer bør motarbeide doktrinen om førstebruk av atomvåpen, til å vekke størst oppmerksomhet.
14.De ansatte i Oslo er neppe begeistret over å bli overtatt av Norsk Jernverk, men det er også klart at det ville blitt problemer om de to bedriftene skulle fortsette å konkurrere og motarbeide hverandre i markedene.
15.De bør samarbeide - i felles interesse - fremfor å motarbeide hverandre.
16.De jeg vil kalle" sjefer" vil oftest motarbeide alle nye ideer.
17.Den eneste som helte en ørliten dose malurt i seiersbegeret var visepresident George Bush, som i sin takketale påpekte at republikanerne ikke kan fortsette fremgangen med en demokratisk majoritet i Kongressen som vil motarbeide presidenten.
18.Den mest naturlige forklaring på denne gåtefulle hendelsen er at personer i apparatet forsøker å motarbeide Gorbatsjov.
19.Den moderate fløyen i Unido vant nye mandater, og har senere konsentrert seg om å motarbeide Marcosregimet i nasjonalforsamlingen.
20.Den store majoritet av det norske folk og vår lovgivning skulle utfra denne fortolkning være klart antihumanistisk, - det gjelder kvinners selvbestemmelse i abortspørsmål og vår skilsmisselovgivning bl.a. Når det gjelder å motarbeide" generell normløshet" så er dette et stort og komplekst tema.
21.Desto viktigere er det å motarbeide slaveriet og andre overgrep mot menneskerettighetene ved å øve press på regjeringer i de land der overgrepene skjer.
22.Det burde være en kritikers oppgave å være med på å motarbeide en slik skremmende utvikling, i stedet for å gi styremaktene alibi for nedbygging og nedskjæring.
23.Det er sjelden denne paragrafen blir benyttet, men allerede i forrige uke fikk mannen beskjed om at han kunne risikere fengsling, dersom han ikke sluttet å motarbeide opprydningsarbeidet på tomten.
24.Det vil da også være uklokt å motarbeide åpent en fanebærer for fundamentale prinsipper av internasjonal lov og rett, nasjonal selvstendighet, ikkeintervensjon av andre stater, og en suverenitet for land og folk.
25.Dette har DDR forsøkt å motarbeide på alle internasjonale områder.
26.Dette innebærer at interessenter, som kunne ha kommet til å motarbeide hverandre og utløse protestaskjoner, i stedet samarbeider på lokalplan og får løst problemer som ellers kunne blitt bremsende på byfornyelsen, der utbedring velges, opplyste han.
27.En slik holdning ville motarbeide selve grunntanken i et fag som skal legge vekt på menneskers fellesverdier.
28.En viktig del av Amnesty Internationals arbeide er å motarbeide tortur, dødsstraff og annen grusom og umenneskelig behandling og straff.
29.For den som ikke visste bedre kunne det nesten se ut som om Arne Kvalheim og Arbeiderpartiet i all sin tid ikke har gjort annet enn å arbeide for Grunnlinjen, mens sannheten jo er den motsatte, at Arne Kvalheim og Arbeiderpartiet ikke har forsømt noen anledning til å motarbeide Grunnlinjen av all sin kraft.
30.For er det tenkelig at Willoch vil slutte å motarbeide folks rett til å kalle landet sitt Noreg, eller si" eg" og" ikkje" og så videre ?
Le tue ultime ricerche