Norvegese-Olandese traduzione di og ikke

La Traduzione della parola og ikke da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

og ikke in olandese

og ikke
konjunksjonaltro ook niet
Esempi con traduzione
Hvordan går det? Jeg har ikke sett deg på en evighet!
Jeg forstår ikke.
Denne gitaren er så dyr at jeg ikke kan kjøpe den.
Jeg vet ikke.
Det overrasker meg ikke.
Jeg forstår ikke tysk.
Alle hester er dyr, men ikke alle dyr er hester.
Jeg vet ikke hva det er.
Penger lukter ikke.
Smak og behag kan ikke diskuteres.
Overflaten på en ballong er ikke et euklidsk rom, og følger dermed ikke reglene for euklidsk geometri.
Jeg snakker ikke japansk.
Det er synd jeg ikke trenger å gå ned i vekt.
Du har ikke feber.
Jeg husker ikke nøyaktig.
Jeg vet ikke om jeg får tid.
Han sa ikke et ord.
Du er ikke lenger bare et barn.
Tom er ikke her.
Hvis folket ikke har brød, kan det jo spise kaker.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alfa og omega røber at Rhodia var en kristen, men likevel har vi altså ankh og ikke korset på hennes grav.
2.At ingen har tenkt på dette før !" utbryter en ellevill og ikke helt ukjent Rolf FalckLarssen.
3.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
4.Bevilling til sted og ikke person.
5.De grønne" lever litt på slike stemninger - de forsøker på en og samme tid å være og ikke å være et parti.
6.De små sluseåpningene er et produkt av behov og ikke av frieri til misfornøyde velgere.
7.Den internasjonale økonomisk blokade har lært oss å stole på oss selv og ikke vente på hjelp fra utlandet".
8.Den må drives frem av den revolusjonære intelligentsia, og ikke av den arbeidende klasse," heter det.
9.Det er en venn, og ikke et eple som holder legen unna".
10.Det er ikke vanskelig å slutte seg til dem som ønsker de gode gamle dager tilbake, da amatør var amatør og arenaen var omkranset av idrettsinteresserte entusiaster og ikke utstyrsprodusenter.
11.Det må være at du alltid står inne for det du har foretatt deg og ikke farer med løgn.
12.Det var de utøvende musikeres egne organisasjoner som fant ut at TONOavgiften dvs. den avgift NRK og andre betaler for bruk av musikk, skulle gå til et fond og ikke til den enkelte kunstner.
13.Dette er som U.S. Open, og ikke de olympiske leker," sier en av spillerne på det kanadiske basketballaget.
14.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
15.En kirke må være forpliktet på Bibelens lære og sine bekjennelsesskrifter, og ikke hva grupper i befolkningen til enhver tid liker å høre.
16.En tenåring kan stå foran speilet time efter time og ikke kjenne seg selv igjen.
17.Folkehæren er som en gammel tank - sen og foreldet og ikke alltid i stand til å se hvor den beveger seg hen".
18.For å understreke dette synspunktet, ofentliggjør MMI sine tall som kurver, slik at langtidstendensen blir det fremtredende budskap og ikke de tilfeldige svingningene.
19.Forutsetningen for de fullmakter politiet i denne forbindelse (profesjonell kriminalitet) har fått, er fra såvel lovgiver som domstol at de som har ansvaret for efterforskningen er seg dette ansvar bevisst, og ikke trår feil når de beveger seg i hva vi kan kalle det straffeprosessuelle grenseland".
20.Frihetens øyeblikk" som nå blir lest av Jan Hårstad på tirsdager, onsdager og torsdager fremover, er det første bindet i verket om rettstjeneren i Heiligenberg som ser tilbake på sitt liv og ikke kan huske annet enn elendighet - mord, krig, tortur og henrettelser.
21.Genast", bedyrer Ingemar Johansson, bedre kjent som" Ingo". og ikke bare det, da vil jeg være med å trene ham...
22.Gjerningsmann ukjent" heter den og åpnet kvikt og ikke bare rimelig blodtørstig lørdag med et diskret dødsfall som ikke skyldtes hjertesvikt.
23.Hans liv, bøker, og ikke minst hans død på natthimmelen over Berlin fremstiller ham som den mest fremtredende av vel 45 innehavere av Wadhamstipendiet.
24.Håndbok i sykepleie - hva det er og ikke er" er den norske tittelen på boken som regnes som den første samlingen av kunnskaper i sykepleie.
25.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
26.I unionstiden var det nettopp i forbindelse med budsjettforhandlingene det norske storting kunne vise Oscarene at de fulgt nøye med og ikke tok alt for god fisk.
27.Jeg kjenner ingen i verden som er bedre enn NissenMeyer til å skrive om dette, fordi han i lengre tid enn noen annen har vært opptatt av det, og fordi han har kunnet bevare et friskt og åpent sinn - og ikke stengt for ny utvikling og fremtidsutsikter, slik så mange gjør efter fylte 55 år.
28.Jeg sier vel møtt og ikke velkommen, for dette er ingen dag for glede, fest og feiring.
29.Jeg tror dog ikke det skal volde for store problemer for meg, og jeg tror formen er for oppadgående.
30.Jeg vil mene at man fortsatt ut fra sentral teologisk holdning må vurdere homofili som et avvik, og ikke noe efterstrebelsesverdig.
Le tue ultime ricerche