Norvegese-Olandese traduzione di og over

La Traduzione della parola og over da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

og over in olandese

og over
alderaltro ten minste, of ouder
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.5.90 ? det står jeg over", sa EMvinner Thierry Vigneron og overlot til sin landsmann Pierre Quinon å prøve seg på den høyden.
2.ACEM meditasjon gir avspenning og overskudd, heter det fra meditasjonsorganisasjonen ACEM.
3.Chartagonovas kaptein og overstyrmann fikk svi med bøter på 30 000 kroner hver efter sølet.
4.Der er en Frk. Nørregaard som ubetinget har større Talent og overrasket mig langt meer, maaske gjælder Ordsproget her, at en Profet ikke er agtet i sit eget Fødeland" skrev Harriet Backers mor da hun fikk se Asta Nørregaard og datterens bilder på en elevutstilling ved Bergsliens malerskole i 1872.
5.Det var vakkert vær, og sola skinte fra klar himmel ; men da slaget tok til, la det seg ei rød sky over himmelen og over sola, og før slaget var slutt, var det mørkt som natta.
6.Et eksempel på lederskap og overraskende for partiet som ikke er vant til å bli ledet.
7.Hans vesen kunne vibrere mellom den mest inntagende vennlighet og overbærenhet - også overfor motstandere - og den mest brutalt avvisende arroganse, som måtte etterlate inntrykk av intoleranse.
8.Hvite netter" er Dostojevskijs ungdomsverk, som er dramatisert av Sandier og oversatt av Hilde Haga.
9.Informasjonsnæringen" omfatter alle som arbeider med fremskaffelse, behandling og overføring av informasjon, for eksempel funksjonærer, bankmedarbeidere, lærere og forskere.
10.Kleven opptrådte med styrke og overbevisning i foredrag og debatter, men var usikker overfor nye problemer og oppgaver som meldte seg.
11.Skjenelause kjøyregreier" hvor i dette sprogpolitiske steinbryterland finnes der to rettferdige som ikke måtte grublisere seg skakk og leversyk og over dette nymesopotamiske kaudervelsk ? !
12.The Boss" startet sin turne i Statene fredag, og overalt hvor han spiller er det utsolgte hus.
13.Uansett hvordan Regjeringens budsjettforslag hadde sett ut, ville det i Arbeiderpartiets øyne vært for dårlig, og overbudet ville ikke latt vente på seg.
14.Utroskap" handler om det tittelen forteller, men også om gammelt vennskap og overveldende problemer som kan velte et slikt, hvis man da ikke er modent saktmodig, tålmodig og svært glad i.
15.Velkommen til Flyktningemarsjen og god tur" står det på et skilt der skogen møter Skogstad gård i Marker nord for Ørje, og over 500 mennesker hadde funnet veien dit for å gå Flyktningemarsjen søndag formiddag.
16.Vi kommer til å bli fri, i SydAfrika og overalt ellers i verden," sier håpets og fredens mann, biskop Desmond Tutu.
17.Fin" mat før i tiden var det som adel og overklasse spiste.
18.Antall fritidsbåtskader kan reduseres betydelig hvis båteierne i større grad tenker alvorlig på sikkerheten og overholder sikkerhetsforskriftene, fremholder Opplysningskontoret for forsikring.
19.At jeg selv gikk til Arbeiderpartiets formann og overleverte brevet personlig, var nettopp for å understreke hvor viktig denne saken er for Venstre, sier Odd Einar Dørum til Aftenposten.
20.Både utstyrsmessig og overføringsmessig kan alarmen forbedres.
21.Både økonomisk og praktisk må beboerne kunne bli i stand til å fornye og overta boliger, men til det trengs gode rådgivningskontorer, påpekte Oscar Stenseth (v).
22.De er da også usedvanlig mild og overbærende med mennesker i Deres forfatterskap ?
23.De statlige overføringene til kommunene må økes hvis vi skal klare å få de psykisk utviklingshemmede ut av de store institusjonene og over i åpen omsorg i lokalmiljøene.
24.Dessuten lider Zimbabwe under urolighetene og overgrepene i Matabelelandprovinsen.
25.Det blir rart å komme tilbake til trygge og ordnede arbeidsforhold på Det Norske Teater, med sminketillegg og overtidsbetaling.
26.Det blir vurdert rettsak mot kapteinen og overstyrmannen på" Chemical Ruby", og vi regner med at saken må innom en høyere instans før fartøyet kan forlate havnen.
27.Det er ikke uvanlig å observere over 1000 sangsvaner og over 6000 ender på en dag her ute.
28.Det står en kille från Dagens Eko ute i entreen og forteller meg det, sier en lykkelig Göran Tunström klokken 15.50, han har vært ærend i byen og overrumples av Nordisk Råds store litteraturpris ved hjemkomsten.
29.Det uforståelige og overjordiske som ikke fattes gjennom fornuft og greie teorier.
30.Dette gir alt en trenger av krefter og overskudd, og blir selvfølgelig også det billigste.
Le tue ultime ricerche