Norvegese-Olandese traduzione di omtanke

La Traduzione della parola omtanke da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

omtanke in olandese

omtanke
oppmerksomhetsostantivo aandacht [m/f], zorg [m/f], attentie [f], oplettendheid [f]
Sinonimi per omtanke
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Afrikanske elefanter er litt mer egenrådige enn de indiske, men når de får kjærlighet, riktig stell og omtanke er de verdens mest charmerende og godlynte dyr, sier Ronald.
2.Det kommer kanskje av at klippfisken krever litt ekstra omtanke ved at den må vannes ut i to døgn.
3.Løsningen av de menneskerettslige problemene krever omtanke og diskresjon, ikke offentlighet, uttalte Genscher i sitt forsvar for nyhetsforbudet.
4.Man kunne forvente at en næring som baserer så mye av sin eksistens på privatbedrifter i et konkurrerende marked, hadde mer omtanke for den gren de sitter på.
5.Mennesker med holdninger av den ene eller annen type skal tas imot med kjærlighet og omtanke, men forkynneren har samtidig plikt til å påpeke den synd som foregår.
6.Når bygdeutvalget vil redusere overføringene til fiskerinæringen med et par hundre millioner kroner, er det vist liten omtanke.
7.Og tenk, Falken kom efter en kort stund og bragte det skadede dyret til distriktsveterinæren, sier hun, og er så glad for at noen har tid og omtanke for småfugler og andre.
8.Som møteplass for utveksling av nye ideer og erfaringer, er kurset utvilsomt en suksess, sier arkitekt MNAL Knut Einar Larsen, som har det praktiske ansvar for kurset og som sørger for de enkeltes ve og vel med stor omtanke.
9.Videregående skole er ikke bare almenfaglig studieretning, sier undervisningsutvalget i NAL, som fremholder håp om at det videre arbeidet viser klar omtanke for de yrkesforberedende skolene.
10.Vis omtanke for dyreog fugleliv.
11.Vårt ønske er at vi skal kunne gi en kombinasjon av opplæring og voksenkontakt til denne elevgruppe, som heldigvis ikke er en stor gruppe, men som krever omtanke, er arbeidskrevende, av og til vanskelig og som nok må betegnes som en risikogruppe, sier skolesjefen videre.
12.75 prosent av de mellom 600 og 800 skog og utmarksbranner som bryter ut hvert år, skyldes folks uforsiktighet og manglende omtanke ved bruk av ild, skriver Norsk Brannvernforening.
13.Alle som kjente Gunnar Skara, vil minnes ham som et varmt og fint menneske med høye idealer og omtanke for andre.
14.Andresen var en vennlig mann med omtanke for sine medmennesker.
15.Arbeisgivere uten særlig omtanke for annet enn egen rikdom, måtte presses til å imøtekomme selv de rimeligste og mest beskjedne krav fra arbeidere som kjempet for sin eksistens.
16.At jordbruket nå trenger omtanke og ikke bare sterke følelser, må være åpenbart for de fleste.
17.Bare sjelden lar han seg lokke ut i den trivelige restauranten, hvor han har lagt ned mye omtanke i riktige farver og inventar.
18.Bruker man sunn fornuft og har omtanke for omgivelsene, vil gleden av å ferdes ute i naturen bli langt større.
19.Både hun og Sørensen kunne ønske seg litt større omtanke hos myndighetne for norsk tekobransje.
20.Den eneste ressurs vi virkelig må bruke med omtanke, er ressursen arbeidskraft.
21.Den tid, omtanke og arbeidsinnsats som er anvendt i Bibelselskapets forskjellige organer for å gjøre NO 78 så god som mulig, og den respekt og seriøsitet som innvendinger og endringsforslag er blitt behandlet med alt dette forteller at Bibelselskapet har foretatt den nye oversettelsen med all den omhu som et så viktig arbeide krever.
22.Denne svenske artisten har ikke en likegyldig tekst, og det kommer ikke ett ord fra hennes smilende munn som ikke er penslet ut i profesjonell omtanke.
23.Derfor vet de hva støtte og omtanke har å si, for den som lider.
24.Det burde være rikelig plass i fjellet til alle grupper, men det krever omtanke fra alle parter.
25.Det er Opplysningskontoret for Hermetikk og Konserver som har omtanke for de uheldige fiskerne - og slår et slag for makrell på boks.
26.Det er store muligheter for reduksjon av energiforbruket ved visse forandringer av forbruksvanene, og ved å vise litt mer omtanke og påpasselighet når det gjelder faktorer av betydning for energiforbruket.
27.Det er sunn fornuft å efterisolere gamle hus, vel å merke hvis det gjøres forskriftsmessig og med omtanke.
28.Det er viktig at vi verner om de genuint menneskelige kvaliteter, slike som omsorg og omtanke for de svakere stilte og for lavstatusgruppene i samfunnet.
29.Det forekommer i hvert fall ikke sannsynlig at det først og fremst bunder i omtanke for norsk næringsliv og i hensynet til den opplæringsmessige effekt det måtte ha at norske bedrifter blir sterkere engasjert.
30.Det gjør godt å oppdage at barn som bor i Norge har omtanke for mennesker i andre deler av verden, sier hun.
Le tue ultime ricerche