Norvegese-Olandese traduzione di oppdatere

La Traduzione della parola oppdatere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppdatere in olandese

oppdatere
modernisereverbo moderniseren, bij de tijd brengen
Altri esempi
1.Poenget er at vi i så stor grad som mulig ønsker å gjøre folk oppmerksom på omstendighetene omkring drukning, og vi ser det derfor som en nødvendighet å fortsette med å oppdatere drukningsstatistikker og omstendighetsrapporter, sier han.
2.Store konserner og forvaltningsbedrifter i utlandet må de nærmeste år bygge opp spesialiserte databaser der man på en enkel og grei måte kan lagre sine dokumenter, finne dem igjen, oppdatere dem eller sette dem inn i nye sammenhenger.
3.Vi må oppdatere teksten i Statens Personalhåndbok slik at samtlige statsansatte er innforstått med oppmykningen.
4.Her kan man hente inn videofilmer, søke i databanker eller oppdatere seg ved hjelp av en elektronisk formidlet fjernundervisning.
5.I mellomtiden er narkotikapolitiet i Stavanger bedt om å oppdatere status over narkotikasituasjonen i Nordsjøen.
6.Jernbanedirektør Knut Skuland forteller at man nå vil oppdatere de gamle planene for å se om det er grunnlag for å fremme et forslag om utbygging.
7.Vel må lærerne være dyktige i fagene sine, men de må også oppdatere tenkningen omkring fagene og undervisningen i skolen.
8.Vi kan oppdatere en nyhet hurtigere enn noe annet medium idag, sier redaksjonssekretær Olav Nilssen i NRKs TekstTV til NTB.
9.Usikkerhet med hensyn til de skipstekniske muligheter for å oppdatere" Sauda"klassen minesveipere, kan innebære behov for en forsering av minejaktfartøysprosjektet, heter det.
10.Vi er nå iferd med å gjennomgå opplegget på nytt for å oppdatere det.
11.Byråsjef Bjørkelund henviser til at US Coast Guard skal oppdatere sine helikoptere tilsvarende våre Sea King.
12.De fleste norske kommuner, elektrisitetsverk og blant annet Televerket har store problemer med å oppdatere sine arkiver fordi kartdata er lagret på papir.
13.De vareprodusenter som setter opplysninger om sine varer inn i banken skal selv ha disposisjonsretten over opplysningene, og de skal selv oppdatere dem.
14.Dessuten har efterretning alltid behov for å oppdatere opplysningene og for å bekrefte informasjon fra et efterretningsmiddel med informasjon fra et annet.
15.Dessuten vil direktoratet oppdatere de veiledningsrundskriv som har vært sendt ut tidligere til risikogrupper blant helsepersonell.
16.Det ble opplyst at det trengs 800 millioner kroner bare for å oppdatere maskinparken.
17.Det er synd han ikke har villet studere de øvrige tegningene i rapporten, ikke har villet lese den ledsagende teksten, ikke har villet oppdatere sine inntrykk fra ett år tilbake.
18.Det vil bli stilt store krav til teknologimanagement der karakteristika er raske skiftninger i teknologier, evne til hele tiden å oppdatere utstyr og kompetanse til å utnytte mulighetene for å oppnå rask inntjening på investeringen.
19.Det ville utvilsomt ha vært i Moskvas interesse å oppdatere og stramme inn paktens forpliktelser.
20.Dette skyldes ikke minst at de to veibokredaktørene har kjørt flere tusen kilometer i de tre nordligste fylkene, for på den måten kunne oppdatere boken.
21.Ellers spiller han på firmaets advokat og på meglerne, som kan oppdatere ham på priser.
22.Fordelene ved å bruke datamaskiner er at man hele tiden kan oppdatere opplysningene og dermed kartene, og at informasjonene dessuten kan utnyttes på nye måter.
23.Imidlertid heter det videre at Sjøforsvarets økonomiske rammer ikke gjør dette mulig, og at det derfor er nødvendig å oppdatere et antall av de gamle minesveiperne samtidig som det blir påbegynt arbeide med prototypen til et minejaktfartøy.
24.Kommunene har ikke penger til å oppdatere lærebøker, og / eller ikke politisk vilje til å prioritere denne sektoren i en vanskelig budsjettsituasjon.
25.Man er bare nødt til å oppdatere og følge med i tiden.
26.Men vi vil hele tiden sørge for å oppdatere opplysningene på båndet.
27.Morten Steenstrup avsluttet innledningene med å oppdatere og aktualisere situasjonen.
28.Selv om det franske utenriksdepartement lørdag sendte ut et kommunike der det het at" regjeringen akter å fortsette kontaktene som er i gang med alle de involverte parter", tyder en rekke tegn på at Parisregjeringen er igang med å" oppdatere" sin MidtØstenpolitikk.
29.Stahl mener det er en ide om lærerne i perioder var i arbeidslivet for bl.a. på den måten å oppdatere sine kunnskaper.
30.Statens Legemiddelkontroll er med på prosjektet, og kan på denne måten raskt oppdatere sin informasjon rettet mot legene.
Parole simili

 
 

oppdatere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) oppdatereoppdaterendeoppdatert
Indicativo
1. Presente
jegoppdaterer
duoppdaterer
hanoppdaterer
vioppdaterer
dereoppdaterer
deoppdaterer
8. Perfetto
jeghar oppdatert
duhar oppdatert
hanhar oppdatert
vihar oppdatert
derehar oppdatert
dehar oppdatert
2. Imperfetto
jegoppdaterte
duoppdaterte
hanoppdaterte
vioppdaterte
dereoppdaterte
deoppdaterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde oppdatert
duhadde oppdatert
hanhadde oppdatert
vihadde oppdatert
derehadde oppdatert
dehadde oppdatert
4a. Futuro
jegvil/skal oppdatere
duvil/skal oppdatere
hanvil/skal oppdatere
vivil/skal oppdatere
derevil/skal oppdatere
devil/skal oppdatere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha oppdatert
duvil/skal ha oppdatert
hanvil/skal ha oppdatert
vivil/skal ha oppdatert
derevil/skal ha oppdatert
devil/skal ha oppdatert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle oppdatere
duville/skulle oppdatere
hanville/skulle oppdatere
viville/skulle oppdatere
dereville/skulle oppdatere
deville/skulle oppdatere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha oppdatert
duville/skulle ha oppdatert
hanville/skulle ha oppdatert
viville/skulle ha oppdatert
dereville/skulle ha oppdatert
deville/skulle ha oppdatert
Imperativo
Affermativa
duoppdater
viLa oss oppdatere
dereoppdater
Negativa
duikke oppdater! (oppdater ikke)
dereikke oppdater! (oppdater ikke)
Le tue ultime ricerche