Norvegese-Olandese traduzione di oppmerksomhet

La Traduzione della parola oppmerksomhet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppmerksomhet in olandese

oppmerksomhet
generellsostantivo waakzaamheid [f], allertheid [f]
  beaktendesostantivo aandacht [m/f], zorg [m/f], attentie [f], oplettendheid [f], belangstelling [f], interesse [f]
  klarsynthetsostantivo aandachtigheid [f], oplettendheid [f], opmerkzaamheid [f]
  omsorgsfullhetsostantivo voorkomendheid [f], attentheid [f], hoffelijkheid [f], gedienstigheid [f]
  medvitenhetsostantivo bewustzijn [n], bewustheid [f]
Sinonimi per oppmerksomhet
Termini derivati da oppmerksomhet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Barndom" er et mesterverk, og fortjente all den oppmerksomhet som ble den til del da den kom ut i Frankrike.
2.Beskrivelsen kommer fra en sentral embedsmann i Bonn overfor Aftenposten, og gjelder en østtysk politikk som vekker større og større oppmerksomhet blant vesttyskere, selv om den bare er vel fire uker gammel.
3.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
4.Dette er ett sitat fra det brevet som har vakt størst oppmerksomhet her i den" olympiske by".
5.Jeg vil derfor gjerne i aften, når jeg gjennom radio og fjernsyn når frem til så mange, enda en gang takke for all vennlig oppmerksomhet i anledning av min 80årsdag.
6.All den oppmerksomhet vi vil bli gjort til gjenstand for er det som først og fremst vil representere noe nytt for oss.
7.Andre medier konkurrerer om folks oppmerksomhet og vi skal ikke føle oss hevet over denne konkurransen.
8.Anerkjennelsen av Tutus innsats har bl.a. den viktige funksjon at den skjerper verdens oppmerksomhet når det gjelder situasjonen i SydAfrika.
9.Barn utvikler seg fort, og dersom det går flere måneder uten at de får den oppmerksomhet eller behandling de har behov for, kan problemene brått bli langt mer alvorlige enn de var i utgangspunktet.
10.De andre fagene burde blitt viet samme oppmerksomhet, mente han.
11.De bedrede tall for mopeduhell i 1983 tror vi også kan skyldes den særlige oppmerksomhet som Trygg Trafikk og Biltilsynet ga mopedene i Nordisk Trafikksikkerhetsår 1983, og den sikkerhetskampanje motorsykkelbransjen gjennomførte for å bedre kjøretøyenes tekniske stand, sier Ringerike.
12.De første årene er viet ekstra stor oppmerksomhet.
13.De personlige tragedier og samfunnsmessige virkninger som følger i trafikkskadenes kjølvann, er ofret altfor liten oppmerksomhet fra offentlig hold og organisasjoner, som naturlig burde være opptatt av dem.
14.De som tåler å få oppmerksomhet, kommer hit, sier Undis hos Zeppelin.
15.Den norske regjering vil følge ekteparet Sakharovs situasjon med stor oppmerksomhet og fortsatt gjøre det som er mulig for å bidra til en positiv løsning, uttaler utenriksminister Svenn Stray.
16.Den nye direktøren i Kommunenes Filmcentral, Knut Bohwim, er innstilt på å skaffe flere barnefilmer til norske kinoer og selv i filmmeldingen vies barnefilm oppmerksomhet, fremholder Elsa Brita Marcussen.
17.Denne langsomme, men sikre økningen er gjenstand for altfor liten oppmerksomhet.
18.Denne turneringen med verdensmester Karpov som hovedattraksjon, har allerede vakt oppmerksomhet i utlandet, og vi har hatt pågang fra flere sterke spillere utenfra som gjerne ville delta, forteller Ole Chr. Moen.
19.Det at dere kom henne imøte har gitt oss oppmerksomhet for vår kamp for menneskerettene på mange kontinenter.
20.Det er et ironisk faktum at SovjetUnionen er den ledende våpenleverandør i LatinAmerika, men like fullt konsentrerer enkelte senatorer all oppmerksomhet om USAs våpenhjelp til våre latinamerikanske allierte, sier han.
21.Det er forbausende hvor lite oppmerksomhet vår mer enn 1000årige knivtradisjon er blitt gjenstad for gjennom den skrevne kulturhistorie, konstaterer Kostveit.
22.Det er helt klart at bakgrunnen for de stadige flere meldinger om hjernskader på grunn av løsemidler skyldes den stadig større oppmerksomhet som rettes mot disse helseskadene, sier Kristensen, som viser til at 12 av tilfellene i år er avslørt ved efterundersøkelsene av arbeidere ved den nå nedlagte rayonullfabrikken ved Borregaard.
23.Det er helt urimelig at vi skulle få spesiell oppmerksomhet selv om vi blir en av de to siste hvalfangstnasjonene.
24.Det er klart TV her borte vier lekene stor oppmerksomhet, men vinteridrett er for engelskmennene ensbetydende med isdans og bob.
25.Det er mulig at vi tidligere har hatt overdrevne forestillinger om betydningen av å regulere fisket, mens naturens egne krumspring er viet for lite oppmerksomhet.
26.Det er oppmuntrende å merke at dere norske barn retter deres oppmerksomhet mot barn i andre land som ikke har det så godt som dere.
27.Det er på tide at handelsfolkene vier nærmiljøet mer oppmerksomhet, ikke bare utfra rent markedsmessige hensyn.
28.Det er stimulerende å tenke på at den olympiske arena nok en gang vil være gjenstand for verdens samlede oppmerksomhet, og at verden igjen minnes om de olympiske idealer om fredelig kappestrid og fair play.
29.Det finnes faktisk et tilbud for steforeldre i offentlig regi, som har unngått Kristin Mørchs og de fleste andres oppmerksomhet.
30.Det offentlige vier ellers mye av sin oppmerksomhet til arbeidssøkende på fagarbeidernivå eller lavere.
Le tue ultime ricerche