Norvegese-Olandese traduzione di overdrive

La Traduzione della parola overdrive da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

overdrive in olandese

overdrive
overdriftverbo het er dik opleggen [informal], er nog een schepje bovenop doen [informal]
  grenseverbo overschrijden
  historieverbo overdrijven, aandikken, te sterk stellen, dramatiseren, chargeren, opblazen
  teaterverbo te nadrukkelijk acteren, overdrijven
Sinonimi per overdrive
Termini derivati da overdrive
Altri esempi
1.Fra medisinsk hold er det en tendens til å overdrive omfanget av barnløshet.
2.Ja, det kunne nok være strevsomt, innrømmer Marie litt motvillig og vil slett ikke overdrive slitet og strevet.
3.Jeg er enig i at vi ikke må overdrive vanningen, sier Grethe Forsland.
4.Jeg tror at omgivelsene skal være varsomme med å overdrive forventningene om likhet.
5.Jeg tror tiltaket kan ha en gunstig psykologisk virkning, men man må ikke overdrive betydningen for investeringene på kort sikt, sier Reinertsen.
6.Nei, man kan lett overdrive, også når det gjelder mosjon, svarer professor ved Norges idrettshøgskole, Sigmund B. Strømme.
7.Vi må ikke overdrive kravet til konformitet.
8.A / L Elverum og Omegn Boligbyggelag kaller det forøvrig 87,5 kvadratmeters boligflate, for ikke å overdrive.
9.Altfor mange har en tendens til enten å bagatellisere hvor viktig det er å forbedre arbeidsforholdene eller å overdrive betydningen av slik innsats, mente Selvig.
10.Beregningene er meget nøkterne, og forsker Bjørn Lindgren sier at de har tatt sikte på ikke å overdrive.
11.Bygdeutvalget selv mener det er liten grunn til å overdrive betydningen av de enkelte forslag.
12.Den nye ambassadøren, som sies å være en kjenner av amerikansk jazz og har en utviklet vestlig smak som han passer på ikke å overdrive, har sin arbeidsplass i en rik nordlig forstad til Athen, der den nye og imponerende sovjetiske ambassadebygningen nå står ferdig.
13.Det blir imidlertid advart mot å overdrive forhåpningene om en tilnærming mellom sosialistene og kommunistene efter møte mellom Craxi og Berlinguers efterfølger, Alessandro Natta, i sommer.
14.Det kan være vanskelig å innrømme løgnen i form av å overdrive og gjøre ting verre enn de er, eller å bortforklare og gjøre dem bedre enn de var.
15.En del yngre forfatterinner er blitt lei av den mannlige kritikken, og derfor har de tatt hevn ved å fremheve og overdrive det faktum at de er kvinner i selve forfatterskapet.
16.Enkelt - og uten å overdrive verken tempo eller uttrykk, formidlet Maga sine anvisninger til orkesteret.
17.Folkets Dagblad anklaget vestlige nyhetsmedia for å ha" feilvurdert fakta" og" med overlegg å overdrive følgene av ulykken og dermed skade kjernekraftverkets omdømme på en alvorlig måte".
18.For ikke å overdrive den skatteskjerpende effekt av økningen i skattepliktig inntekt, har jeg i det følgende antatt at denne øker kun med kr. 10 000.
19.Han advarte også massemedienes folk mot å overdrive og mot å påta seg en rolle" som politimann, anklager, vitne, dommer og ankeinstans i en og samme person".
20.Hjort mente at ut i fra hensynet til fri kritikk må det være lov å overdrive i stor grad før man fanges inn av straffelovens injuriebestemmelser.
21.I Sovjet er det en tilsvarende tendens til å overdrive NATOs styrke og oppgi for lave tall om hva de selv har.
22.I denne sammenheng å kalle 23 av disse for" et stort behandlingsapparat", er vel å overdrive.
23.I talen oppfordret presidenten også de kinesiske lederne til ikke å" overdrive eller fremheve uoverenstemmelser" med USA.
24.Jeg er enig med Berge i at man ikke skal overdrive betydningen av det som skjer på Oslo Børs.
25.Jeg tar gjerne opp samfunnsaktuelle problemer, og går ikke av veien for å overdrive, på grensen til det groteske.
26.Man kan få utsatt nedbetalingen ved å overdrive sin dårlige økonomi.
27.Man skal huske på at det er to selvstendige mennesker, som må få utvikle uavhengighet og egen identitet, og man bør kanskje derfor være forsiktig med å overdrive Knollog Tottsyndromet, avslutter Nina Bugge.
28.Man skal ikke overdrive hverken i den ene eller den annen retning.
29.Men Deng skal også ha sagt at Reagan ikke burde" overdrive" sin harde linje overfor Moskva.
30.Men det er neppe noen grunn til å overdrive den faren, sier Thorvald Stoltenberg i en samtale med Aftenposten.
Parole simili

 
 

overdrive come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) overdriveoverdrivendeoverdrevet
Indicativo
1. Presente
jegoverdriver
duoverdriver
hanoverdriver
vioverdriver
dereoverdriver
deoverdriver
8. Perfetto
jeghar overdrevet
duhar overdrevet
hanhar overdrevet
vihar overdrevet
derehar overdrevet
dehar overdrevet
2. Imperfetto
jegoverdrev
duoverdrev
hanoverdrev
vioverdrev
dereoverdrev
deoverdrev
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde overdrevet
duhadde overdrevet
hanhadde overdrevet
vihadde overdrevet
derehadde overdrevet
dehadde overdrevet
4a. Futuro
jegvil/skal overdrive
duvil/skal overdrive
hanvil/skal overdrive
vivil/skal overdrive
derevil/skal overdrive
devil/skal overdrive
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha overdrevet
duvil/skal ha overdrevet
hanvil/skal ha overdrevet
vivil/skal ha overdrevet
derevil/skal ha overdrevet
devil/skal ha overdrevet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle overdrive
duville/skulle overdrive
hanville/skulle overdrive
viville/skulle overdrive
dereville/skulle overdrive
deville/skulle overdrive
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha overdrevet
duville/skulle ha overdrevet
hanville/skulle ha overdrevet
viville/skulle ha overdrevet
dereville/skulle ha overdrevet
deville/skulle ha overdrevet
Imperativo
Affermativa
duoverdriv
viLa oss overdrive
dereoverdriv
Negativa
duikke overdriv! (overdriv ikke)
dereikke overdriv! (overdriv ikke)
Le tue ultime ricerche