Norvegese-Olandese traduzione di overleve

La Traduzione della parola overleve da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

overleve in olandese

overleve
generellverbo overleven
  formålverbo langer meegaan dan
  personverbo overleven
Termini derivati da overleve
Altri esempi
1.... den koster, og den må vernes og hjelpes frem på alle områder hvis den skal overleve.
2.At menneskelig vennskap ikke kan overleve tredve sølvpenger, har Gud eftertrykkelig bevist", sier forfatteren.
3.Det man er iferd med å gjøre er å kviste helsedirektørembedet og fordele kvistene i håp om at både kvistene og stammen skal overleve.
4.Kan menneskelig vennskap overleve ikke tredve, men en søvlmynt ?
5.November" var - og er preget av en stor kunstners desperate kamp for å overleve, i økende erkjennelse av dødens eksistens og nærhet.
6.Situasjonen er mer enn alvorlig, men livet går videre, og Fellesskapet må overleve.
7.Vil BygdeNorge overleve - med storbukkar på bygdebeite ?
8.Bare ved å yde service kan nærbutikkene overleve, og jeg har tro på en sosial profil, hvor varer kjøres ut til kundene.
9.Bedriftene må effektivisere for å overleve, men det bør være mulig å balansere slik at en del av servicen beholdes.
10.Blåtøyet, som tekstilfabrikken var mest kjent for i gamle dager, ville vi ikke kunnet overleve på idag.
11.De av fuglene som bruker eller prøver en annen rute sydover, vil overleve, og ruten vil ungene senere" arve".
12.De beste bladene vil overleve, men vi vil få en avskalling.
13.De forsøker å finne omveier bare for å overleve, sa han.En av resolusjonene, som ble vedtatt på konferansen før Jaruzelski satte sluttstreken med en tale, inneholdt den ventende godkjennelse av den nåværende partikursen.
14.De kom fra forhold der det grunnleggende hadde vært å overleve, og unngå å bli slått.
15.De overtar generalsekretærfunksjonen i en tid med farlige spenninger og nye utfordringer som gjelder spørsmålet om menneskehetens evne til å overleve, sier Brandt.
16.De private småkinoene fikk det hardt da TV kom, men Golia klarte å overleve.
17.De prosjektene vi driver her, tar særlig sikte på å kartlegge de økologiske og fysiologiske forhold som må ligge til rette for at dyrene skal overleve i det fri, forteller Atle Mortensen.
18.Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
19.Det burde ikke være nødvendig for folk å finne åndelige oaser alle andre steder enn i Kirken for å overleve som" kirkekristne".
20.Det dreier seg om ikke mindre enn vår nasjons mulighet til å overleve i et stadig hardere konkurransesamfunn.
21.Det ene flyselskap efter det andre har kommet til oss og bedt om råd for å kunne overleve.
22.Det er klart det er viktigst å overleve 1. divisjon, men idag er oppgjøret mot Bayern München viktigst.
23.Det er noen få flyvere som driver med slurv, og hvis de er så heldige å overleve havariet som er skjedd på grunn av egen uaktsomhet, slår vi meget hardt til.
24.Det er vanskelig å overleve i denne bransjen, men jeg har heldigvis klart meg fint.
25.Dette er grunnpilaren i prosjektet, det er nettopp disse smågruppene vi håper skal overleve når prosjektet er over.
26.En øket satsing på disse områdene vil være helt avgjørende for at mange bedrifter skal overleve i årene fremover, sier forskningssjef Noralv Veggeland til Aftenposten.
27.For det tredje trengs det fremgang med våpenkontroll hvis verden skal overleve.
28.For du har bare en tanke i hodet : å overleve.
29.For å overleve i tidsskriftmarkedet nytter det ikke for alle bladene å satse utelukkende på artikler om datateknikk.
30.Fordi det er umulig for egget å overleve mer enn syv til åtte døgn i en kunstig kultur, hevder han.
Parole simili

 
 

overleve come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) overleveoverlevendeoverlevd
Indicativo
1. Presente
jegoverlever
duoverlever
hanoverlever
vioverlever
dereoverlever
deoverlever
8. Perfetto
jeghar overlevd
duhar overlevd
hanhar overlevd
vihar overlevd
derehar overlevd
dehar overlevd
2. Imperfetto
jegoverlevde
duoverlevde
hanoverlevde
vioverlevde
dereoverlevde
deoverlevde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde overlevd
duhadde overlevd
hanhadde overlevd
vihadde overlevd
derehadde overlevd
dehadde overlevd
4a. Futuro
jegvil/skal overleve
duvil/skal overleve
hanvil/skal overleve
vivil/skal overleve
derevil/skal overleve
devil/skal overleve
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha overlevd
duvil/skal ha overlevd
hanvil/skal ha overlevd
vivil/skal ha overlevd
derevil/skal ha overlevd
devil/skal ha overlevd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle overleve
duville/skulle overleve
hanville/skulle overleve
viville/skulle overleve
dereville/skulle overleve
deville/skulle overleve
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha overlevd
duville/skulle ha overlevd
hanville/skulle ha overlevd
viville/skulle ha overlevd
dereville/skulle ha overlevd
deville/skulle ha overlevd
Imperativo
Affermativa
duoverlev
viLa oss overleve
dereoverlev
Negativa
duikke overlev! (overlev ikke)
dereikke overlev! (overlev ikke)
Le tue ultime ricerche