Norvegese-Olandese traduzione di overtre

La Traduzione della parola overtre da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

overtre in olandese

overtre
regelverbo overtreden, inbreuk maken op
  rettsvitenskapverbo overtreden, schenden
Sinonimi per overtre
Termini derivati da overtre
Altri esempi
1.Gebyret skal være så stort at det ikke blir lønnsomt å overtre reglene.
2.Geir Karlsen kritiseres også for å ha opptrådt slik at klubbledere har" latt seg presse" til å overtre amatørreglementet med det mål for øye å kunne gi sine klubber sportslig fremgang.
3.I likhet med Myhre mente Bratholm at det måtte bli virkelig kostbart for aviser å overtre reglene som setter grense for ytringsfriheten.
4.La så være, men kan det ikke være like berettiget å spørre om ikke det å påberope seg" grunnsannheten" i sin forkynnelse også er å overtre toleransegrensen i relasjon til den eksakte viten, eller, om mulig, til den objektive sannhet ?
5.Norsk lærerhøgskolelag beskylder departementet for å overtre sine fullmakter, sender saken til Justisdepartementets lovavdeling og pålegger medlemmene å forhale gjennomføringen av forskriftene.
6.Vi vet jo hvor viktig det er med både å holde til høyre og ikke å overtre enveispåbud og det ene med det andre.
7.Bare hvis man i forbindelse med slik virksomhet skulle overtre norske lover og bestemmelser, kan myndighetene gripe inn.
8.En bombetrusel mot SAS rute SK 661 til København og München klokken 17.10 søndag førte til at 78 passasjerer fikk utsatt avreisen med overtre timer.
9.Først når vi gjør det riktig risikofylt å overtre loven, vil det virke forebyggende i tilfredsstillende grad.
10.Men det går en grense for tålmodigheten, og det er en grense sovjetlederne er varsomme med å overtre.
Parole simili

 
 

overtre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) overtreovertrendeovertrådt
Indicativo
1. Presente
jegovertrer
duovertrer
hanovertrer
viovertrer
dereovertrer
deovertrer
8. Perfetto
jeghar overtrådt
duhar overtrådt
hanhar overtrådt
vihar overtrådt
derehar overtrådt
dehar overtrådt
2. Imperfetto
jegovertrådte
duovertrådte
hanovertrådte
viovertrådte
dereovertrådte
deovertrådte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde overtrådt
duhadde overtrådt
hanhadde overtrådt
vihadde overtrådt
derehadde overtrådt
dehadde overtrådt
4a. Futuro
jegvil/skal overtre
duvil/skal overtre
hanvil/skal overtre
vivil/skal overtre
derevil/skal overtre
devil/skal overtre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha overtrådt
duvil/skal ha overtrådt
hanvil/skal ha overtrådt
vivil/skal ha overtrådt
derevil/skal ha overtrådt
devil/skal ha overtrådt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle overtre
duville/skulle overtre
hanville/skulle overtre
viville/skulle overtre
dereville/skulle overtre
deville/skulle overtre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha overtrådt
duville/skulle ha overtrådt
hanville/skulle ha overtrådt
viville/skulle ha overtrådt
dereville/skulle ha overtrådt
deville/skulle ha overtrådt
Imperativo
Affermativa
duovertr
viLa oss overtre
dereovertr
Negativa
duikke overtr! (overtr ikke)
dereikke overtr! (overtr ikke)
Le tue ultime ricerche