Norvegese-Olandese traduzione di palme

La Traduzione della parola palme da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

palme in olandese

palme
botanikk - tresostantivo palm [m], palmboom [m]
Termini derivati da palme
Anagrammi di palme
Altri esempi
1.Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer," sa Palme.
2.Dersom Palme vil ha strid, så skal han få det, sa Fälldin.
3.Det er dypt tragisk at den indiske nasjonen og dets folk berøves en leder som har maktet å samle India rundt felles mål og en demokratisk utvikling", sier Palme.
4.Det gjelder å redde frihandelen," sier Olof Palme.
5.Dette er dypt beklagelig", sa Palme i erklæringen, som først senere i måneden skal debatteres i Riksdagen.
6.Dette er klar tale", sa Palme, som dog understreket at Sverige tilstreber et godt forhold til Moskva.
7.Olof Palme er en kjær og høyt aktet venn.
8.Palme er en moralsk og politisk ruin.
9.Palme og Mitterrand kaver - det er symptomer.
10.Pinlig sak for Palme".
11.Vi var begge interessert i å styrke forbindelsene mellom våre land, og regner med at det vil skje, og da spesielt hva handelen angår," sa Palme.
12.(NTBTT) Lederne for fire av Nicaraguas minoritetsfolk har sendt et brev til Sveriges statsminister Olof Palme der de ber ham om å hjelpe dem mot sandinistregjeringens brutale undertrykkelse.
13.Det er den utpregede overklassegutten Olof Palme som har gjenopplivet klassekampen i svensk politikk, skriver Östergren.
14.Det er rett og slett et tørket blad som er falt av en palme, og som har fått gullspray.
15.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
16.Et pinlig renholdsoppdrag er utført, sa Palme triumferende efter møtet, og anklaget Moderaterna og Adelsohn for å la det gå råte i politikken.
17.For oss som avskyr brudd på menneskerettighetene, samme hvor i verden de måtte foregå, er det naturlig å gi vår fulle støtte til Sakharov og fru Bonner, fastslo Palme.
18.Jeg er ganske optimistisk på dette punkt, sa Palme.
19.Jeg har flere ganger gitt uttrykk for mitt engasjement og min bekymring overfor Sovjets regjering, sa Palme efter møtet.
20.Jeg nøler ikke med å gjenta denne uttalelsen idag, sa Palme.
21.Jeg ser det slik at den kommisjon jeg skal lede i stor grad henger sammen med det arbeidet som Willy Brandt og Olof Palme ledet.
22.Når Palme uttaler seg foraktlig, nedsettende og hånlig om politiske motstandere, skyldes ikke det noen sproglig avsporing.
23.Palme er åpenbart blitt helt dominerende.
24.Spekulasjoner om at vi har gitt opp kampen mot inflasjonen er feilaktige, erklærer statsminister Olof Palme.
25.Vi lever i en atmosfære preget av alvorlig internasjonal spenning, sa Palme, og minnet delegatene om hvilke katastrofale følger en krig med atomvåpen vil få.
26.Vi ser med stort alvor på forsvarssjefens rapport, uttalte statsminister Olof Palme i en kort kommentar.
27.Vi skal gjøre det klart for regjeringen Palme at det svenske folk vil avskaffe lønnstagerfondene, at et vedtak som ble fattet mot folkets vilje, må endres.
28.Vi vil ha gode naboskapsforbindelser med SovjetUnionen, men det forutsetter naturligvis at landet respekterer vår nøytralitet og at det ikke forekommer krenkelser av svensk territorium, uttalte Palme.
29.Adelsohn understreker at Palme utmerket vel vet at Moderata Samlingspartiet og de andre borgerlige partiene står fast i sin oppslutning om svensk nøytralitetspolitikk.
30.Alle som kom i kontakt med ham, følte hvordan han ble båret frem av et ekte og dypt engasjement samtidig som han hadde evnen til å lytte og til å motta inntrykk, sier Sveriges statsminister Olof Palme i sine minneord over Bratteli.
Parole simili

 
 

palme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) palmepalmendepalmet
Indicativo
1. Presente
jegpalmer
dupalmer
hanpalmer
vipalmer
derepalmer
depalmer
8. Perfetto
jeghar palmet
duhar palmet
hanhar palmet
vihar palmet
derehar palmet
dehar palmet
2. Imperfetto
jegpalmet
dupalmet
hanpalmet
vipalmet
derepalmet
depalmet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde palmet
duhadde palmet
hanhadde palmet
vihadde palmet
derehadde palmet
dehadde palmet
4a. Futuro
jegvil/skal palme
duvil/skal palme
hanvil/skal palme
vivil/skal palme
derevil/skal palme
devil/skal palme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha palmet
duvil/skal ha palmet
hanvil/skal ha palmet
vivil/skal ha palmet
derevil/skal ha palmet
devil/skal ha palmet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle palme
duville/skulle palme
hanville/skulle palme
viville/skulle palme
dereville/skulle palme
deville/skulle palme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha palmet
duville/skulle ha palmet
hanville/skulle ha palmet
viville/skulle ha palmet
dereville/skulle ha palmet
deville/skulle ha palmet
Imperativo
Affermativa
dupalm
viLa oss palme
derepalm
Negativa
duikke palm! (palm ikke)
dereikke palm! (palm ikke)
Le tue ultime ricerche