Norvegese-Olandese traduzione di raffinering

La Traduzione della parola raffinering da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

raffinering in olandese

raffinering
industrisostantivo raffinage [f], raffinering [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den tidligere olje og energiminister mener dessuten at en Statoilreform vil gi selskapet muligheter for å øke sin virksomhet knyttet til raffinering av olje og til petrokjemisk virksomhet.
2.Det partiet med matolje som ikke er blitt godkjent av landets myndigheter, vil trolig bli fraktet tilbake til Nederland for raffinering.
3.Det samme gjelder dersom Statoil satser på ytterligere utvidelser av sin virksomhet innen raffinering og distribusjon av bensin og andre oljeprodukter utenfor Norge.
4.Efter raffinering av denne oljen sto man igjen med produkter som ga en pris på 26,27 dollar pr. fat.
5.Et eventuelt engasjement i raffinering og markedsføring i utlandet må vurderes i forbindelse med et konkret prosjekt, heter det.
6.Han viser til at de store selskapene her hjemme i stor grad selger bensin som er basert på olje fra Nordsjøen, der produksjonskostnadene er meget høye, samt på raffinering i høykostlandet Norge.
7.IPIECA er sammensatt av nasjonale og internasjonale oljeselskaper og organisasjoner knyttet til hele spektret av oljevirksomhet : leting, utvinning, produksjon og transport, raffinering og salg.
8.Ifjor gav spilloljehåndteringen med raffinering en omsetning på 15 millioner kroner.
9.Innen raffinering og markedsføring økte driftsinntektene med 34 prosent, og det totale salgsvolum for oljeprodukter steg med 30 prosent i løpet av perioden.
10.Norge bør hjelpe frem kvalitetsproduksjon, raffinering og markedsføring av sukker fra samarbeidsland i den tredje verden.
11.Norsk Petroleumsinstitutt finansieres av de oljeselskaper som driver virksomhet på det norske fastland - det være seg raffinering eller distribusjon og salg, eller begge deler.
12.Norske Esso, som i 1983 kunne feire sitt 90års jubileum, er ansvarlig for raffinering, distribusjon og markedsføring av bensin og oljeprodukter her i landet.
13.Statoil har tidligere sagt fra at selskapet er interessert i å delta også i raffinering og markedsføring av oljeprodukter i utlandet.
14.Østmoes beregninger viser at de dominerende selskapene i 1978 hadde 55 øre pr. liter til rådighet for å dekke sine innenlandske omkostninger, f.eks. raffinering og fortjeneste.
15.Administrerende direktør Nils B. Gulnes i Amerada Hess norske datteselskap sier, efter å ha konferert med Ameradas Londonkontor, at Ameradas Beninolje er gått til raffinering på Virgin Islands i selskapets egen regi.
16.De tre tidligere selskapene A / S Norske Esso, Esso Exploration & Production Norway Inc. samt Esso Norway Inc. - har stått for henholdsvis raffinering og markedsføring, leting og produksjon, og administasjon og koordinering.
17.Dette systemet innebærer at kundene slipper å betale fraktutgifter og omkostninger for raffinering av råoljen.
18.For å få til det må selskapet engasjere seg sterkt i raffinering og markedsføring av oljeprodukter.
19.Ifølge denne hadde f.eks. den vesttyske oljeindustri i 1983 et tap på 1,2 milliarder dollar på sin raffinering og markedsføring av mineraloljeprodukter.
20.Også det finske selskapet Neste blir deleier i det nye selskapet, som skal konsentrere seg om oljeimport, raffinering og salg av fyringsolje og som ifølge nyhetsbyrået TT kommer til å dekke en femtedel av det svenske oljemarkedet.
21.Representanter for Amerada Hess og Petronor sier på henvendelse fra Aftenposten at den oljen selskapene har kjøpt fra Benin i sin helhet er gått til raffinering henholdsvis på Virgin Islands i Det karibiske hav og i Spania.
22.Statoildirektøren begrunner selskapets politikk med at det vil stå mye sterkere, spesielt hvis oljemarkedet er svakt, hvis Statoil kan kontrollere raffinering og markedsføring av egen olje.
23.Undersøkelser foretatt fra norsk hold tyder på at Pan Ocean i Geneve ble etablert i mars iår, og at det har som mål å drive som et oljeselskap - med leting, produksjon og raffinering.
Le tue ultime ricerche