Norvegese-Olandese traduzione di ramme

La Traduzione della parola ramme da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ramme in olandese

ramme
katastrofeverbo plagen, teisteren
  sykdomverbo vellen
  hendelseverbo overkomen, gebeuren met
Sinonimi per ramme
Termini derivati da ramme
Anagrammi di ramme
Altri esempi
1.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
2.Almendannelsen er nok en bekjennelse til tradisjonen, fordi det er den ramme vi opptrer i, men den er ikke dermed uten videre aksept av det man tilegner seg.
3.Den sultende klasse" har en mer realistisk ramme enn Shepards tidligere skuespill og også en annen form.
4.Den vesteuropeiske union byr den egnede ramme for dette samarbeidet.
5.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
6.Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
7.Vi er ikke ute efter å ramme pasienter.
8.Årets tariffoppgjør har gått forbausende glatt etter at de første meklingene endte med en ramme på 5,9 prosent.
9.Lombardenes første korstog" - er en dyster opera, her satt inn i en storslått ramme.
10.Arbeiderpartiets propaganda mot den nye helseloven kan ramme de svakeste i samfunnet, uttalte statsråd Kåre Kristiansen i et foredrag i Stavanger igår.
11.Bare et par tiendels prosent høyere ramme kunne ha gitt en ramme vi kanskje kunne ha godtatt, sa forhandlingslederen for Akademikernes Fellesorganisasjon, Jørgen Øydvin.
12.Bruker man samlivet bare som en sosial ramme, kan utroskap kanskje lettere godtas.
13.De sier ikke for ramme alvor at De har sagt nei til en anmodning om å uttale Dem noen gang ?
14.Den modell som departementet foreslår, vil ramme de grisgrendte strøk særlig hardt.
15.Den vil ramme bare oss selv, fordi vi selger mer til Irak enn vi kjøper fra landet, sier Stray.
16.Den økonomiske ramme som Lillehammer opererer med i sitt PRfremstøt for å få lekene om åtte år, er svært beskjeden sett i forhold til hva konkurrentene opererer med.
17.Denne form for omsetning kan på en meget uheldig måte ramme det bevaringsarbeidet som drives på hobbybasis av en rekke entusiaster.
18.Denne lønnen er ikke ulovlig efter norsk lov, men efter min mening er den utenfor enhver ramme for norske forhold i arbeidslivet, sier forretningsfører Ginny Guldbrandsen i Drammen Handel og Kontor til Fremtiden.
19.Denne straffeloven er til nå ikke satt på prøve når det gjelder datainnbrudd, men det er rimelig å anta at den vil ramme tilfeller som det vi nå har opplevd i Trondheim, mener Schjølberg.
20.Dersom det blir innført slik praksis, vil dette kunne ramme alle bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, døve og psykisk utviklingshemmede, som må ha hjelpemidler for å klare seg hjemme.
21.Dessuten må vi revurdere antagelsene om at en slik krig bare vil ramme den nordlige halvkule.
22.Det er mange som tror at en gammel rusten ramme er gull verdt.
23.Det finnes ingen eksempler på at det har latt seg gjøre, og jeg vil tro at det vil bli vanskelig å gjennomføre innen statskirkens ramme, sier han.
24.Det gamle ærverdige badet er den perfekte ramme rundt disse sjeldne og best bevarte kjøretøyer som finnes i Norge idag.
25.Det kan virke urimelig å efterleve kategoriske skranker som er oppstilt med helt andre samfunnsforhold for øye, og som derfor kan ramme urimelig hardt, sa han.
26.Det vil ramme eldre mennesker med liten inntekt, og det vil, sammen med den nye form for rentetak, gjøre problemene store for ungdom, fremholdt Syse.
27.Det vil ramme olympiakomiteen som i de fleste land får stadig nærmere forbindelse med de offisielle myndigheter, og vil derfor også ramme boikottnasjonene, fremholder IOCs kanadiske styremedlem Richard W. Pound.
28.Det vil virke helt urimelig for de statsansatte i et fastlønnssystem å bli avspist med den samme ramme som de ansatte i privat sektor, hvor det kan skje mye med lønningene i løpet av tariffåret, sa Totland til Aftenposten.
29.Dette er formaljus som ikke burde ramme en så svak gruppe.
30.Dette vi også ramme universitetskursene våre sterkt, som vi synes det var et stort gjennombrudd å få etablert i sin tid, sier den nye generalsekretæren, og snakker på vegne av Folkeuniversitetet.
Parole simili

 
 

ramme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) rammerammenderammet
Indicativo
1. Presente
jegrammer
durammer
hanrammer
virammer
dererammer
derammer
8. Perfetto
jeghar rammet
duhar rammet
hanhar rammet
vihar rammet
derehar rammet
dehar rammet
2. Imperfetto
jegrammet
durammet
hanrammet
virammet
dererammet
derammet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde rammet
duhadde rammet
hanhadde rammet
vihadde rammet
derehadde rammet
dehadde rammet
4a. Futuro
jegvil/skal ramme
duvil/skal ramme
hanvil/skal ramme
vivil/skal ramme
derevil/skal ramme
devil/skal ramme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha rammet
duvil/skal ha rammet
hanvil/skal ha rammet
vivil/skal ha rammet
derevil/skal ha rammet
devil/skal ha rammet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle ramme
duville/skulle ramme
hanville/skulle ramme
viville/skulle ramme
dereville/skulle ramme
deville/skulle ramme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha rammet
duville/skulle ha rammet
hanville/skulle ha rammet
viville/skulle ha rammet
dereville/skulle ha rammet
deville/skulle ha rammet
Imperativo
Affermativa
duram
viLa oss ramme
dereram
Negativa
duikke ram! (ram ikke)
dereikke ram! (ram ikke)
Le tue ultime ricerche