Norvegese-Olandese traduzione di reform

La Traduzione della parola reform da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

reform in olandese

reform
endringsostantivo hervorming [f]
  oppførendesostantivo hervorming [f]
Sinonimi per reform
Termini derivati da reform
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Retten til 9 års utdannelse var en viktig og verdifull reform, som hadde - og har, min helhjertede støtte.
2.Det er behov for en internasjonal konferanse om en radikal reform av penge og valutasystemet.
3.Det er gledelig å konstatere at det i Stortinget er flertall for den viktige reform helseloven er, sier Christian Erlandsen.
4.Her må det raskt en reform til, sa Norvik.
5.På grunn av store underskudd vil det være en naturlig del av en reform å øke prosentsatsen for medlemspremien til folketrygden, som kan kalles en" bruttoskatt".
6.Regjeringen vil gjøre en slik reform mulig ved å foreslå de nødvendige lovendringer.
7.Vi krever reform av rettssystemet efter mordet på Popieluszko.
8.Arbeiderpartiet vil bidra til løsninger som kan sikre en bredest mulig tilslutning til en viktig sosial og helsepolitisk reform.
9.Avisen har registrert at" eldreomsorg, helsestell, boligfinansiering, bedre utdanning og reform av skattesystemet var mer sentrale temaer enn skattelette.
10.Avisen vil ha denne reform fremfor kortere arbeidstid og begrunner dette bl.a. med at" Norge har i utgangspunktet høy pensjonsalder sammenlignet med de fleste industriland.
11.Bare noen år senere var det en ny borgerlig samarbeidsregjering som satte folketrygdordningen ut i livet, den største sosialpolitiske reform til da.
12.Bare på den måten kan dette bli en reform som kan bidra til å gjøre det lettere for kvinner i arbeidslivet, fremholder Kvinnefrontens leder Siri Jensen i forbindelse med 8. mars.
13.Da Peter den Store gav ordre om at alle russiske helskjegg skulle falle for barberkniven, ante han neppe hvilken helseviktig reform han drev igjennom - med hugg og slag.
14.De vet at utviklingen har sin egen mekanikk, at enhver reform så å si trekker den neste med seg, og at hele samfunnsstrukturen dermed omdannes og beredes for nye mønstre også av maktpolitisk art.
15.Den kanskje mest iøynefallende reform som Odelstinget i plenum førstkommende fredag vil gi grønt lys for er at det skal holdes et årlig kirkemøte, som skal ha 80 medlemmer med representanter for alle landets 11 bispedømmer.
16.Den pågående økonomiske reform, som gir bedriftene større selvstendighet, fremheves i partilinjen som den eneste utvei fra den nåværende krise.
17.Den store reform"pakken" vil direkte berøre en fjerdedel av menneskeheten - hver enkelt kineser og hver av Kinas en million bedrifter.
18.Denne avtale er nå utløpt, men forlenges i påvente av at man avklarer den bebudede reform med byregjering eller byråd.
19.Denne reform må gjennomføres med ytterst forsiktighet, og den må aldri gi seg utslag i en almen og inflasjonistisk prisstigning, het det i reformresolusjonen.
20.Dernest har polske firmaer, innenfor rammen av den pågående økonomiske reform, fått større frihet til å disponere valuta til import.
21.Dersom det ikke kan oppnås nødvendig 2 / 3 flertall i Stortinget for en reform i Grunnlovens valgregler, må valglovens delingstall på 1,4 senkes til 1 eller 1,2, heter det i en uttalelse.
22.Det ble denne regjering som gjennomførte den tiltrengte reform.
23.Det eneste store reform som hittil er vedtatt, er i skolen.
24.Det er et faktum at et stort antall ektefeller med barn - særlig de med to eller flere barn - i forbindelse med en slik reform ville måtte øke sin samlede betalte arbeidsinnsats utenfor hjemmet betydelig mer enn mine gjennomsnittstall viser.
25.Det er ihvertfall en av grunnene til at kommunistpartiets sentralkomite på sitt siste plenumsmøte ga grønt lys for en reform av lønnssystemet, som gir de statseiede bedrifter større mulighet for å variere gasjene efter kvalifikasjoner og innsats.
26.Det er klart behov for en reform.
27.Det er mennesket som må forandre seg, det er en reform av det indre menneske som trengs.
28.Det er og må være et konservativt, liberalt reform parti, som utålmodig søker forandringer for å bevare de grunnleggende verdier.
29.Det er selvfølgelig ikke tale om en reform som skal gjøre Jugoslavia til en stat efter vestlig mønster.
30.Det er uklart om flertallspartiene også vil at Dahl skal fungere som den overordnede rådmann helt frem til den bebudede reform med byregjering og folkevalgte rådmenn trer i kraft.
Le tue ultime ricerche