Norvegese-Olandese traduzione di regjere

La Traduzione della parola regjere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

regjere in olandese

regjere
politikkverbo regeren, besturen, leiden
Sinonimi per regjere
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Med en mer matematisk rettferdig valgordning må Arbeiderpartiet belage seg på å regjere enten sammen med andre eller med andre partier som støtte i Stortinget, og Arbeiderpartiet er ikke modent for dette.
2.Alle partier vil helst regjere alene.
3.I dagens Italia er det i praksis umulig å regjere uten kommunistenes støtte eller iallfall stilltiende løfte om ikke å stikke for mange pinner i hjulene, er det blitt sagt.
4.Jeg akter ikke å kaste bort tid med å fornærme folk som jeg trenger hjelp av for å regjere USA.
5.Jeg har inntrykk av at det er medlemmene i Oslo Politiforening som ønsker å regjere i Politiforbundet.
6.Jo lenger jeg driver med politikk, desto mer overbevist blir jeg om at jeg er ideelt utstyrt for å regjere, sier han med en beskjedenhet som kler en mann som" er sikker på å bli president".
7.Selv om Poul Schlüters oppgave efter folketingsvalget fortsatt er vanskelig, har statsministeren styrket sin posisjon og sin autoritet i så sterk grad at det neppe kan herske tvil om hvem som skal regjere frem til neste valg i Danmark, sier Benkow.
8.USA kan velge et republikansk team som har bevist at det kan lykkes eller et demokratisk team som har bevist at det ikke kan regjere.
9.13 vikingkonger kom til å regjere mer eller mindre i eller fra York, vikingperioden gikk over to hundre år.
10.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den annen side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti og om makten til å regjere landet.
11.Det var i det hele tatt ikke stort det ble brukt av det tredje rikes koryfeer i den tid de hadde igjen å regjere.
12.En president burde, ifølge Henry Kissinger, bli valgt for to sammenhengende perioder, slik at han kan rydde opp i sin egen valgkamp de første fire år, for å kunne regjere i de siste fire.
13.Enkelte observatører går så langt som til å hevde at Craxi dermed kanskje har tatt livet av" den evige sannhet" i italiensk politikk, at det i praksis er umulig å regjere Italia uten iallfall stillferdig samtykke fra kommunistpartiet.
14.Forsøket på å regjere landet ved hjelp av gamle metoder og sette folkets vilje til side, truer med å fremkalle en konflikt, hvis tragiske følger man vanskelig kan forestille seg, heter det i manuskriptet til Walesas tale.
15.Før den tid var Europas folk gjerne innstillet på å la seg regjere av konger og fyrster slik det maktpolitiske spill la det til rette.
16.Han får anskueliggjort hvorledes det hele egentlig er et tragisk spill om å regjere i sagmuggen.
17.Han regner med at Willoch & Co. efter neste valg trenger Fremskrittspartiets stemmer for å regjere.
18.Han trenger et stabilt politisk og økonomisk forhold til VestTyskland for å kunne regjere sitt DDR.
19.Hittil har det vært en uskreven regel at om man ikke har sluppet kommunistpartiet inn i regjeringen, har det heller ikke vært mulig å regjere Italia uten det stilltiende samtykke.
20.Hvis Craxi kan vinne et frontalangrep mot kommunistene og vise at det er mulig å regjere Italia selv om kommunistene mobiliserer hundretusener i gatene, kan det bety slutten på kommunistenes nøkkelrolle.
21.Hvis FDPformann og utenriksminister Hans Dietrich Genscher og økonomiminister Otto Lambsdorff må tre tilbake eller svekkes sterkt, blir det vanskligere for Kohl å regjere.
22.Høyrefolk like til toppen hadde lite imot at partiet fikk regjere alene efter valgseieren i 1981 ; noen hver brukte den gang abortsaken (som nærmest kunne ha sprengt Høyre året før) som aktivt eller passivt alibi for løsningen med mindretallsregjeringen.
23.I første rekke henviser de til statsminister P. W. Bothas understrekning for kort tid siden av at det er blitt for dyrt for SydAfrika å regjere Namibia.
24.Ingen av de to hadde særlig tilovers for general de Gaulle, og Roosevelt trodde at Frankrike efter krigen ville bli rammet av politisk kaos og bli omtrent umulig å regjere.
25.Kardinalen spurte samtidig om staten, som inntil nylig forsøkte å regjere over kirken, er beredt til å anerkjenne kirkens rettigheter.
26.Libanons statsminister, Rashid Karami, ba om tillatelse til å regjere med spesielle fullmakter i en nimåneders periode, da han torsdag la frem sin regjeringserklæring for Parlamentet.
27.Men får Hackethal lov til å regjere - ja, da kan alt skje.
28.Men om opposisjonen skulle vinne, er det ikke dermed sagt at den klarer å regjere, for det eneste de mange opposisjonspartier er enige om, er at de ikke liker fru Gandhi.
29.Norske barn er tapere - iallfall hvis den sittende regjering får regjere stort lenger.
30.Når han allikevel kaller dette for en" rent privat reise", da driver Strauss i virkeligheten lett gjennomskuelig gjøn med dem som skal regjere i Bonn og som han mener ikke gjør jobben sin skikkelig.
Le tue ultime ricerche