Norvegese-Olandese traduzione di rekruttere

La Traduzione della parola rekruttere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rekruttere in olandese

rekruttere
folkverbo rekruteren, ronselen [pej.], werven
  militærskverbo rekruteren, inlijven
Sinonimi per rekruttere
Altri esempi
1.For perioden 198489 skal SAS rekruttere 415 piloter, hvorav 180 fra Sverige.
2.Det blir stadig vanskeligere å rekruttere ledere til norsk toppfotball, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, sier generalsekretær Trygve Bornø i Norges Fotballforbund.
3.Det er svært dyrt for SAS å rekruttere 40 år gamle piloter på grunn av pensjonsordning og sosiale utgifter.
4.N.A.F. har bestrebet seg på å rekruttere flere kvinnelige saksbehandlere og har lykkes i noen grad, men det er fortsatt mye man kan gjøre internt.
5.Nå efter at det offentlige ikke lenger behøver å rekruttere så store andeler av utdannelseskullene, ser det ut til at lønnsnivået i det offentlige jevnt over er for høyt.
6.Samtidig må vi ikke forsømme å rekruttere nye krefter til landbruksforskningen, sa Blakstad, og opplyste at opprettelsen av GEFO (Institutt for georessurs og forurensningsforskning) markerer starten på en omorganiseringsprosess i NLVF.
7.Vi har i flere år levd med en situasjon hvor det som følge av Statens lønnstilbud har vært praktisk talt umulig å rekruttere sivilingeniørutdannet personell til sivile stillinger ved LFK.
8.Vi kan ikke rekruttere så tilfeldig til en offentlig etat.
9.Vi klarer alltid å rekruttere til elitegruppen, helt siden 1970 har vi tilhørt verdenstoppen.
10.Vi mister stadig flere ressurspersoner både til det private næringsliv og ved naturlig avgang, og det lykkes ikke å rekruttere tilsvarende kapasiteter utenfra.
11.Vi må gå nye, utradisjonelle veier for å spre informasjon og for å rekruttere flere fosterforeldre.
12.Arbeidsgivere kan få tilskudd til å rekruttere kvinner / menn til utradisjonelle yrker.
13.Arrestasjonene viser, sier politiet, at RAF klarer å rekruttere nye medlemmer.
14.Bare iår regner selskapet med å rekruttere 300400 nye mennesker, hvorav ca. 200 vil bli ansatt ved hovedkvarteret på Skullerud i Oslo.
15.Blant de planer som umiddelbart står på programmet, er nå en hel helg med seminar og praktisk drama for å rekruttere flere kvinnelige forfattere til å skrive teater og hørespill.
16.Både fordi det er bedrifter i slike bransjer som vet å hevde seg til tross for generelle problemer, og fordi det hele tiden er behov for å rekruttere nye arbeidstagere efterhvert som trofaste slitere får sin velfortjente pensjon.
17.Dagens krise springer mer ut av det forhold at det nye Helsedirektorat ble underbemannet i forhold til de oppgaver det er tillagt, og fikk en stillingsstruktur og lønnsplasseringer som ikke er egnet hverken til å beholde eller rekruttere velkvalifisert personale.
18.De utgjør således bare omkring 10 prosent av Lahads hær, som i det vesentlige består av kristne og som trolig snart har nådd metningspunktet for hva det er mulig å rekruttere lokalt.
19.Delegasjoner er blitt sendt til Vesten med spesialoppdrag å rekruttere eksiliranere på denne måten.
20.Dessuten må det offentlige bidra med midler slik at vi kan skolere og rekruttere flere ledere og trenere.
21.Det har ikke budt på problemer å rekruttere tålmodige, lydhøre aktører.
22.Det var i midten av 60årene vi begynte å rekruttere folk fra pressen, og det var først og fremst Elsters initiativ.
23.Direktør Agnæss opplyser at NC nå går igang med å rekruttere 50 nye ingeniører til avdelingen for mekanisk utrustning.
24.Ekteparet frykter at skolen på kort tid kan få store problemer med å rekruttere realister.
25.Ellers er det bestemt at Universitetet i Tromsø skal ha adgang til å fastsette regler for geografisk kvotering for å oppnå målsetningen om at universitetet skal rekruttere arbeidstagere til landsdelen.
26.En del av de unge trenger en tettere oppfølging enn institusjonene kan tilby, og det er vanskelig å rekruttere fosterhjem av tradisjonell art til denne gruppen.
27.F. eks. Sony har begynt å rekruttere sjefer fra andre bedrifter.
28.For bare et par måneder siden hadde forsvarsdepartementets avis, Røde Stjerne, en artikkelserie om tre navngitte amerikanske diplomater i Moskva som ble beskyldt for å ha forsøkt å rekruttere en sovjetisk tolk som agent.
29.For det er blant de titusener av unge mennesker som driver aktivt vi skal rekruttere morgendagens Berit Aunlier og Grete Waitzer.
30.Han forteller videre at selv om Tromsø skulle lykkes i å rekruttere et par høye spillere, er det likevel ikke sikkert at han blir i ishavsbyen.
Parole simili

 
 

rekruttere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) rekruttererekrutterenderekruttert
Indicativo
1. Presente
jegrekrutterer
durekrutterer
hanrekrutterer
virekrutterer
dererekrutterer
derekrutterer
8. Perfetto
jeghar rekruttert
duhar rekruttert
hanhar rekruttert
vihar rekruttert
derehar rekruttert
dehar rekruttert
2. Imperfetto
jegrekrutterte
durekrutterte
hanrekrutterte
virekrutterte
dererekrutterte
derekrutterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde rekruttert
duhadde rekruttert
hanhadde rekruttert
vihadde rekruttert
derehadde rekruttert
dehadde rekruttert
4a. Futuro
jegvil/skal rekruttere
duvil/skal rekruttere
hanvil/skal rekruttere
vivil/skal rekruttere
derevil/skal rekruttere
devil/skal rekruttere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha rekruttert
duvil/skal ha rekruttert
hanvil/skal ha rekruttert
vivil/skal ha rekruttert
derevil/skal ha rekruttert
devil/skal ha rekruttert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle rekruttere
duville/skulle rekruttere
hanville/skulle rekruttere
viville/skulle rekruttere
dereville/skulle rekruttere
deville/skulle rekruttere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha rekruttert
duville/skulle ha rekruttert
hanville/skulle ha rekruttert
viville/skulle ha rekruttert
dereville/skulle ha rekruttert
deville/skulle ha rekruttert
Imperativo
Affermativa
durekrutter
viLa oss rekruttere
dererekrutter
Negativa
duikke rekrutter! (rekrutter ikke)
dereikke rekrutter! (rekrutter ikke)
Le tue ultime ricerche