Norvegese-Olandese traduzione di reservat

La Traduzione della parola reservat da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

reservat in olandese

reservat
natursostantivo reservaat [n]
Sinonimi per reservat
Termini derivati da reservat
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De er på vei mot en ukjent skjebne i et reservat.
2.Denne blomsten av norsk ungdomsskare har fått sitt reservat på Nisseberget, tett ved huset der monarken bor.
3.Dertil kommer at et landskapsvernområde ofte vil berøre større deler av en eiendom enn et reservat, slik at inngrepets omfang, om enn ikke grad, blir større, og dermed også det økonomiske tapet.
4.Det er særlig grunneierne på øyene som har vært imot at deres grunn skulle gjøres til reservat.
5.Dette kan gjerne gjøres med et makeskifte innen samme reservat, da grensen øst for Bukollen i mindre vernverdig område er trukket ned til under 750 m.
6.Et lite område, ca. 6 kvkm, er fredet som reservat, en mye strengere vernegrad.
7.For det første må det utarbeides forvaltningsplaner for hvert enkelt reservat som blant annet omfatter en regulering av antall rovvilt, slik at utvandringen fra området blir minimal.
8.Han har vært utsatt for kjøpepress, men har villet beholde et reservat.
9.Hun sa videre at en slik overgangsordning - i tråd med den som er foreslått i ekspropriasjonserstatningsloven - vil gi de fleste grunneiere, som er berørt av reservat og naturminnefredning de senere år, krav på erstatning efter de nye regler.
10.Og disse kan noen ganger være så omfattende at grensen mellom landskapsvernområde og reservat i realiteten utviskes.
11.Redningsarbeidere har lagt 800 kilo fårekjøtt rundt om på et reservat for ville dyr i provinsen Sichuan for at 80 sultne pandaer skal forsyne seg av det.
12.I planen foreslår vi fredning av cirka 1200 dekar, fordelt på 65 forskjellige mindre områder i syv fylker, og de skal vernes som reservat eller naturminne.
13.Lille Ulvs stamme, som i forrige bok var på vei til et reservat de hvite hadde satt av til dem, er nå fremme.
14.Paradoksalt nok pågår byggingen av et stort vannkraftverk i samme reservat.
Le tue ultime ricerche