Norvegese-Olandese traduzione di royalty

La Traduzione della parola royalty da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

royalty in olandese

royalty
betalingsostantivo royalty [m/f]
Sinonimi per royalty
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Avtalen Jackson har med sitt plateselskap er meget gunstig og gir ham en høyere og høyere royalty (prosent av salgsprisen) dess større opplag platen går i.
2.Blant forslagene som drøftes, er ett om at regjeringen bør gå over til å ta ut 12,5 prosent royalty i kontanter i stedet for i Nordsjøolje.
3.Dersom dette fører til nye kommersielle produkter, skal det betales en royalty til prosjektselskapet.
4.Jeg antar at forfatternes økonomiske tarv kan ivaretas, f.eks. ved at Norsk Kulturfond bevilger 20 % royalty av 1000 tusen - tenkte innkjøpseksemplarer.
5.Matra skal, med fransk varemerking og under eget navn, selge Matra Data Systems produkter, som de to selskaper har utviklet sammen og som Norsk Data får sin gode royalty på.
6.Sammen med en av de andre, Kristen Damsgaard norsk mosjonsbevegelses" primas" og mannen bak det sportslige programmet - vil Grete motta en viss royalty.
7.Alle tre, klimaet på bokmarkedet er hardt, og forlagene tør ikke stole for mye på innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur lenger, den som altså går ut på at det offentlige kjøper inn 1000 eksemplarer av hver bok og gir forfatterne høyere royalty enn det forlagskontrakten bestemmer.
8.Men det skjer uten min tillatelse og uten betaling av royalty.
9.Av det vil Spisstek bidra med vel 50 millioner som skal tilbakebetales som royalty i løpet av produktenes levetid, opplyser direktør Amund Barstad i A / S Spisstek.
10.BP foreslår også at regjeringen bør forandre reglene slik at BNOC kan motta royalty i kontanter i stedet for som idag bare i olje.
11.De utviklet systemet sammen med Sony, og har til og med en liten royalty for hver eneste CDplate som blir solgt.
12.Det faktum at BNOC idag er forpliktet til å avta 51 prosent av oljeproduksjonen i den britiske Nordsjøsektor, pluss å motta oljekvanta som royalty, betyr at selskapet nå må omsette ca.800 000 fat olje i døgnet.
13.En normalkontrakt for denne type bøker mellom forlag og forfatter gir som resultat at sistnevnte kan innkassere en royalty på 12,5 prosent for de første 5000 solgte eksemplarer, derefter 15 prosent.
14.En tilsvarende roman oversatt fra portugisisk av den oversetter forlaget vil ha, forutsetter et oversetterhonorar på 12 000 dollars, og dertil kommer så forfatterens royalty.
15.Selskapet mener at kravet om at statsoljeselskapet BNOC skal ta 51 prosent av produksjonen bør endres, likeså at BNOC bør få adgang til å ta ut royalty i kontanter i stedet for i olje når markedet er svakt.
Le tue ultime ricerche