Norvegese-Olandese traduzione di

La Traduzione della parola så da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

in olandese

hagekunstverbo zaaien
  agrikulturverbo bezaaien, zaad uitstrooien op, zaaien, zaad uitstrooien
  generellaltro aldus, zo
  settaltro zo, dusdanig, op zo'n manier, zodanig
  konsekvensaltro zodat, opdat
  intensifierende ordaltro zo
  adverbaltro zo
  gradaltro zo, dermate, zodanig, zozeer, dusdanig, in die mate
  tidaltro rond die tijd
Sinonimi per
Altri esempi
1..... det er ikke farlig å bli syk som det kan høres..." sa han.
2.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
3.Aftenpostens hovedanliggende er, vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
4.Aksjon Husbank" er til og med freidig at den ikke unnser seg for å" presse" de politiske partier til å avgi uttalelser om aksjonen før valget i 1985 !
5.Aktuelt om hunder" dagens lys i 1981 og kommer med 3 nummer pr. år med 12 sider hver gang.
6.Aldri før har den offentlige sektor brukt stor del av den samlede produksjon i landet.
7.Aldri før har noen fått mange penger for å spille tennis i Bergen," sier Sommerschild.
8.Aldri før har mange hatt det bra og likt det dårlig.
9.Aldri har den olympiske bevegelse stått overfor en vanskelig situasjon.
10.Aldri mer Oslo S, vi reiser fra Vestbanen lenge det går tog derfra".
11.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - enkelt er det".
12.Allting er usikkert, og det er det som beroliger meg.
13.Andre kommer nok til å løpe fortere, men aldri noen herlig," ble det skrevet senere.
14.Annengenerasjons EF" er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap snart som mulig.
15.Arbeiderpartiets angrep var svært ensidig konsentrert om arbeidsledigheten.
16.At du våger å dra ut på en anstrengende tur, du som er fylt 80 år," fikk jeg høre folk si.
17.Avslutningsvis nevner jeg at forslag om kommunale ombudsordninger fra tid til annen har vært fremsatt uten at man har funnet behovet påtrengende at forslagene er blitt realisert.
18.Avtalen er bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
19.Baller i lufta" er Oslos siste teatertilbud langt.
20.Bare gå fort du vil.
21.Bare se, men ikke røre" er allikevel langtfra motto for de" Bergenske fiskedager" som ble innledet på Bristol igår og som fortsetter til og med lørdag.
22.Barn er trygge i trafikken, lenge de er av bronse.
23.Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
24.Beklager, sa han, det er mange som sniker på Sporveiene nå for tiden.
25.Berte" som er en medlemsavis, virker svært innbydende : aktuelt stoff, profesjonell layout, hendig format og god utnyttelse av billedillustrasjoner.
26.Beuysbilder" er godt som ukjente.
27.Blomstrer du ikke nå, går du i sjakten," forteller farmor Theresia.
28.Bloolips" parodierer både dette og andre teaterformer og gjør det raffinert grotesk at det bare er til å gi seg over.
29.Boligminister" Arne Rettedal fastslår at mange mennesker kan bli ruinert om boligskatten skjerpes kraftig som Skattekommisjonen legger opp til.
30.Botta" Skaares brukne tå gjorde efterhvert vondt at Arne Bergseng måtte hjelpe ham av banen.
Parole simili

 
 

come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) såsåendesådd
Indicativo
1. Presente
jegsår
dusår
hansår
visår
deresår
desår
8. Perfetto
jeghar sådd
duhar sådd
hanhar sådd
vihar sådd
derehar sådd
dehar sådd
2. Imperfetto
jegsådde
dusådde
hansådde
visådde
deresådde
desådde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde sådd
duhadde sådd
hanhadde sådd
vihadde sådd
derehadde sådd
dehadde sådd
4a. Futuro
jegvil/skal så
duvil/skal så
hanvil/skal så
vivil/skal så
derevil/skal så
devil/skal så
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha sådd
duvil/skal ha sådd
hanvil/skal ha sådd
vivil/skal ha sådd
derevil/skal ha sådd
devil/skal ha sådd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle så
duville/skulle så
hanville/skulle så
viville/skulle så
dereville/skulle så
deville/skulle så
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha sådd
duville/skulle ha sådd
hanville/skulle ha sådd
viville/skulle ha sådd
dereville/skulle ha sådd
deville/skulle ha sådd
Imperativo
Affermativa
du
viLa oss så
dere
Negativa
duikke så! (så ikke)
dereikke så! (så ikke)
Le tue ultime ricerche