Norvegese-Olandese traduzione di sektor

La Traduzione della parola sektor da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sektor in olandese

sektor
generellsostantivo sector [m]
Sinonimi per sektor
Termini derivati da sektor
Anagrammi di sektor
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aldri før har den offentlige sektor brukt så stor del av den samlede produksjon i landet.
2.Arbeiderpartiets budsjett vil nok kunne skaffe noen tusen arbeidsplasser i den offentlige sektor, og på kort sikt redusere arbeidsløsheten.
3.Dette har skjedd i en tid hvor det har vært ønskelig å forsøke å begrense utgiftene i den offentlige sektor som ledd i den generelle økonomiske politikken.
4.Nå har kommunalminister Rettedal sagt det svært mange mener, nemlig at streikeretten i den offentlige sektor aldri har vært noen realitet, og heller ikke bør bli det.
5.Pelerin" er bygget i Nederland og drives av Oslorederiet Helmer Staubo & Co. Management A / S. På oppdrag fra forskjellige oljselskaper har skipet tidligere boret i Middelhavet, ved Grønland, i indiske farvann, i britisk sektor av Nordsjøen, utenfor Afrika, i sydamerikanske farvann og blant isfjell utenfor NordAmerika.
6.Polarbjørn" er chartret av" De franske Antarktisekspedisjoner" for å frakte utstyr til forskningsstasjonen i fransk sektor av Antaktis, og striden står om bl. a. krandeler og en større lastebil med gravemaskinutstyr som Greenpeace hevder er beregnet til bygging av en flyplass ved forskningsstasjonen.
7.Treasure Swan" er beskjeftiget til november 1985 i britisk sektor for 96 000 dollar pr. dag.
8.(NTBs korrespondent Magnus Gudmundsson) Den islandske regjeringen drøftet mandag mulighetene for å få i stand forhandlinger med de streikende i den offentlige sektor, men ingen avgjørelser ble tatt, opplyser en regjeringskilde.
9.Av hensyn til balansen i norsk økonomi på lengre sikt, bør man unngå at den offentlige sektor legger beslag på en ytterligere økende andel av bruttonasjonalproduktet.
10.Bare det å stanse reduksjonen av arbeidsplasser i privat sektor er en omfattende oppgave i seg selv.
11.De frivillige organisasjonenes innsats har en lang tradisjon i USA, og i alle år har flyktningene vært avhengig av den hjelp som er kommet fra den private sektor.
12.De ler av oss som er ansatt i den statlige sektor, sa hun i sitt innlegg fra partiets talerstol.
13.Den forebyggende sektor står nederst ved døren med sixpencen i hånden og samler smuler fra almuen, hevdet Vellar.
14.Den foreløbige erfaring er at de ansatte i den kommunale sektor lojalt følger intensjonene i spareprogrammet, sa Lande.
15.Den kommunale og den statlige sektor har stort sett holdt følge, og det vil trolig bli vanskelig å opprettholde en forskjell, sier han.
16.Den konkurranseutsatte industri er kommet på defensiven i forhold til den skjermende sektor.
17.Den stramme budsjettpolitikken vrir mer av den økonomiske virksomhet over i den private sektor og er med på å gjøre vesttysk økonomi smidigere, efter at den gjennom år hadde låst seg fast i en lønns, produksjons og subsidiestruktur som svekket veksten, spesielt veksten i nye arbeidsplasser, sier regjeringstalsmenn i Bonn.
18.Det er en enorm sløsing i den offentlig sektor.
19.Det er en forferdende mangel på metoder og materiale på denne sektor, sa sjefen for det svenske filminstituttet, Klas Olofsson.
20.Det er en rekke udekkede behov i samfunnet som kan dekkes gjennom offentlig sektor.
21.Det er lite som skiller mellom pluss og minus i regnskapet, så vi er redd for at en ny avis i vår sektor kan øke de økonomiske problemer, sier redaktør Erling Rimehaug i Osloavisen Vårt Land.
22.Det er regjeringene Nordli, Harlem Brundtland og Willoch som har skapt storbyenes problemer gjennom innstramming på den offentlige sektor.
23.Det er veldig viktig at fylkene - gjennom avtaler med hverandre og med statlige institusjoner - kan få et bedre system for kjøp av tjenester av hverandre innenfor denne sektor.
24.Det som er positivt, er at nevndens medlemmer har tatt konsekvensen av at lønnsveksten i privat sektor vil bli større enn 5,9 prosent, sier formann i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) Harald Skuggedal til Aftenposten.
25.Det statlige apparat har åpenbart vært ansett som så tungvint at det har vært behov for lengre tid i denne sektor, bemerket en statsansatt.
26.Det var således en felles oppfatning at veksten i den offentlige sektor må begrenses, blant annet må man se nærmere på utgifter som er indeksregulert og derfor øker automatisk.
27.Det vil virke helt urimelig for de statsansatte i et fastlønnssystem å bli avspist med den samme ramme som de ansatte i privat sektor, hvor det kan skje mye med lønningene i løpet av tariffåret, sa Totland til Aftenposten.
28.Dette har vært nødvendig for å kunne ta imot de senere års høye ungdomskull, fastslo UHformannen, som opplyste at over 80 prosent av de nye elevplassene er kommet i den yrkesfaglige sektor.
29.Dette vil avskaffe subsidieringen av den offentlige sektor og gjøre den private sektor mer konkurransedyktig, mener Aql, som også ser et sterkt behov for eksportfremmende tiltak.
30.Efter at det nå blir lønnsnevnd i den offentlige sektor og kommunalminister Arne Rettedal har tatt til orde for en tvistenevnd til å løse konflikter med offentlig ansatte, går jeg ut fra at organisasjonene i det offentlige vil ta saken opp med oss, sier formannen i Landsorganisasjonen, Tor Halvorsen, til Aftenposten.
Le tue ultime ricerche