Norvegese-Olandese traduzione di sette inn

La Traduzione della parola sette inn da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sette inn in olandese

sette inn
generellverbo inzetten
  offentlig kommunikasjonverbo inleggen
  tekstverbo tussenvoegen, inlassen
  dokumentverbo in een archief bijzetten, opbergen, archiveren
  bankvirksomhetverbo deponeren, storten, op een rekening zetten
  føre innverbo naar binnen brengen, insteken
Anagrammi di sette inn
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Til syvende og sist," understreker Nationen," blir det et økonomisk spørsmål hvor mye staten har råd til å sette inn i mer eller mindre fiktive jobber i kommuneregi.
2.Vi har mindre overskudd av politisk vilje og krefter til å sette inn på dette feltet.
3.Den eneste reelle måleenhet er hva en mulig angriper kan sette inn mot oss.
4.Derfor er det lite trolig at Paris i praksis vil sette inn sine atomvåpen mot et konvensjonelt / kjemisk sovjetisk angrep, og hva har man da tilbake, spør han.
5.Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak for å beskytte stasjonene på Bjørnøya og Hopen mot isbjørn, sier førstebetjent Erik Framstad ved sysselmannens kontor i Longyearbyen på Svalbard efter at han har besøkt de to stasjonene sammen med sysselmann Carl Wendt.
6.Det er klarlagt at det er mulig å øke kapasiteten for hjerteoperasjoner med tilsammen flere hundre i året ved norske sykehus, hvis man er villig til å sette inn de nødvendige ressurser.
7.Det er mulig å gardere seg mot" datasnoking" ved å legge inn passord, sette inn sperrer efter et visst antall passordforsøk, sørge for såkalt kryptering av informasjonene i anlegget - eller rett og slett" dra ut kontakten" når anlegget ikke er i bruk, sier konsulent Eirik Djønne i Datatilsynet.
8.Det er viktig å sette innholdet i skolebøkene inn i en større sammenheng.
9.Det vi opplever nå er at Arbeidstilsynet i tiltagende grad blir gjort til huggestabbe i en rekke tilfeller på grunn av manglende politisk forståelse og vilje til å sette inn de nødvendige ressurser ved behandlingen av våre budsjetter.
10.Det vil være mindre midler å sette inn til midlertidige tiltak dersom oppgjøret har en inflasjonsdrivende virkning, fastslår kommunalministeren.
11.Epiduralkateteret er det mest effektive middel vi har å sette inn.
12.Et moderat oppgjør vil dessuten bety at Regjeringen kan sette inn flere midler mot ledigheten uten at inflasjonsfaren blir for stor, sa Willoch.
13.Finansminister Rolf Presthus sløser med skattebetalernes penger når Regjeringen ikke er villig til å sette inn nødvendige tiltak for energiøkonomisering, sier Venstreformann Odd Einar Dørum.
14.Folkehjelpen valgte derfor å sette inn betydelige midler på denne sektoren.
15.For FNs del vil det ofte være tale om å sette inn styrker hurtigst mulig for å hindre videre stridigheter.
16.Fordi sosiale problemer er sammensatt, er tverrfaglige ressurser det viktigste vi kan sette inn.
17.Hadde man kunnet sette inn forebyggende tiltak på et tidlig stadium, kunne man ha unngått svært mange av de klager som nå ligger og venter på behandling.
18.Har Redd Barna penger til å sette inn storstilt hjelp efter at nødhjelpen er avsluttet ?
19.Hvis det mot formodning skulle bli en vekst i arbeidsledigheten, vil Regjeringen i løpet av februar vurdere om det er behov for å sette inn flere midler for å dempe ledigheten, opplyste Kjell Wickstrand, personlig rådgiver for kommunalminister Arne Rettedal, på konferansen til Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).
20.Hvis jeg skulle komme med et lite hjertesukk i den anledning, ville det være riktig å sette inn en større andel av de fem milliarder kroner som nå går til industristøtte i form av subsidier, til rent offensive tiltak, sier Jan G. Langfeldt.
21.Hvis man nekter å overgi seg og i stedet velger å sette inn de franske atomstyrker mot Moskva, vil russerne automatisk og øyeblikkelig svare med russiske atomvåpen og tilintetgjøre Paris og resten av Frankrike, heter det.
22.Hvis vi får konsesjon på ruteflyvning mellom Haugesund og Aberdeen, vil vi sette inn Bandarantemaskinen på denne ruten, sier lederen for Coast Aero Center, Asbjørn Utne, til Aftenposten.
23.I tillegg til denne pakkeløsningen vil vi sette inn en betydelig del av valutareservene gjennom valutabankene, slik at det blir øket kapital til disposisjon.
24.Jeg kunne nok ønske meg to AMFstyrker (Brannkorpsstyrker), slik at NATO kan sette inn denne politiske demonstrasjonsstyrken på begge flanker samtidig, sa han.
25.KNM" Bergen" har spesialkonstruert antiubåtsonar ombord, og representerer det beste utstyret vi kan sette inn i en operasjon som dette både i freds og krigstid, sier kommandørkaptein Kibsgaard.
26.Konsekvensen av ikke å sette inn ekstraordinære tiltak vil være en forsinkelse av prosessen, presiserer Senstad.
27.Men jeg har fremdeles gode spillere, bedyrer Mike England, som vil vente til tirsdag før han bestemmer seg forhvem han skal sette inn i Ian Rush rolle.
28.Militære vil ikke bli brukt i sikkerhetstiltakene, og vi vil heller ikke sette inn uniformerte politimenn i noe stort antall, sier Pavlo Lukac.
29.Når det gjelder en forlengelse av rute 27, vil det bety at vi må sette inn en ekstra buss om dagen.
30.Når vi nå får større utfordringer i de ensidige industriområdene i vårt land, er det en oppgave å få til nye samarbeidsmønstre mellom de ressurser som ligger i en bedriftsorganisasjon og de ressurser det offentlige kan sette inn.
Le tue ultime ricerche