Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave skueplass. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Restaurant Gamle Raadhus" - den tradisjonsrike bygningen i Nedre Slottsgate - blir skueplass for kafeteateret" Den som elsker, han finner" av Tor Fretheim.
2.Hvorfor har man valgt Holmenkollen som skueplass for denne fantastiske isballetten ?
3.Aley, som ligger ved hovedveien fra Beirut til Damaskus, har vært skueplass for harde kamper i mer enn ett år nå.
4.De er bygget inn i urgamle dobbelte bueganger bak det som i sin tid var skueplass for gladiatorkamper.
5.Gruppen har stått bak en rekke større terroraksjoner gjennom årene og regnes som den farligste av de innenlandske aksjonsgrupper i Frankrike, som ellers i stadig økende grad blir skueplass for terrorister med tilknytning til blant annet konfliktene i MidtØsten.
6.I 186070årene var det den daværende fabrikkmester hoffjegermester Otto Gjerdrum som holdt til i huset som opp igjennom årene var skueplass for mange elegante selskaper.
7.Punjab har vært skueplass for den grønne revolusjon og ligger på topp i India i de fleste sammenhenger, enten det gjelder levestandard, utdannelse, helsestell eller organisajonsnivå på ulike områder.
8.Sentret består av to deler," Morgendagens verden" eller" Future World" med" Spaceship Earth" som midtpunkt, og like bakenfor," World Showcase" eller" Verden som skueplass", med idag ni nasjoners paviljonger gruppert rundt en kunstig innsjø.
9.Siden 1913, da Arena for første gang var skueplass for opera, har festivalen bare latt seg stanse av to verdenskriger - forøvrig har den løpt jevnt, i gode og onde dager, og 25 ganger med" A" da" på programmet.
10.Den ellers så fredelige og smilende Buskerudbygden Modum, med sine lange tradisjoner bakover fra rekreasjon og hvile med Modum Bad, og med den årlige skiflyvningsjubelfest i nærliggende Vikersundbakken, har i høstmånedene og utover vinteren vært skueplass for en av de bitreste bygdestrider man har hatt på Østlandet på mange år.
11.Efter 15 års sammenhengende krigstilstand, avbrutt av fire års terrorstyre under Pol Pots Røde Khmerregime, er Kampuchea igjen skueplass for en krig som har drevet nær 200 000 mennesker på flukt over grensen til Thailand.
12.Like før kampstart så Heysel Stadion ut som en krigs skueplass med døde og sårede om hverandre.
13.Mange elever opplever fremdeles gymsalen som en skueplass for en serie ydmykelser ; med såpeglatte tau, gigantiske" hester" og" sisteplass" på laget.