Norvegese-Olandese traduzione di slå ned

La Traduzione della parola slå ned da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

slå ned in olandese

slå ned
generellverbo neerslaan
  rovfuglverbo stoten, zich storten op
  sykdomverbo vellen
  konstruksjonverbo heien
Sinonimi per slå ned
Anagrammi di slå ned
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er å slå ned stolper og å strekke flettverk.
2.Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
3.Allerede idag bruker de halvparten av sitt budsjett til våpen, for å slå ned indre og ytre opposisjon.
4.Alt avhenger av om senator Gary Hart, populært kalt" Orkanen fra Colorado", vil slå ned i sydstatene med samme ødeleggende styrke som i statene i New England.
5.Arrestasjonene er et forsøk fra politiets side på å slå ned på de mange terrorangrepene fra israelske ekstremister.
6.Artig å se vår største fulg slå ned og ta maten femseks meter fra båtripa.
7.At politiets og domstolenes slagkraft - dvs. evne til å slå ned på og pådømme forbrytelser - må økes, synes ganske innlysende.
8.Avtalen, som er den første av dette slag SydAfrika har sluttet med et svartledet land, forplikter Mocambique til å slå ned på militær aktivitet som drives av den afrikanske nasjonalkongress ANC.
9.Beslaget skjedde i forbindelse med de amerikanske tollmyndighetenes Operasjon Exodus, en aksjon for å slå ned på handelen med høyteknologi til blant annet Sovjetunionen og ØstEuropa.
10.Blant de faktorer som i påkommende tilfeller kan tale for å bruke dette alternativet, er behovet for å slå ned sterk motstand så fort at sovjetiske styrker kan nå de strategisk viktige mål i Norge rasket mulig.
11.DAGENS pressefolk er, efter vårt skjønn og erfaring, mer enn villig til å slå ned spesielt på sosialpolitiske skjevheter.
12.Den pakistanske regjering prøver å slå ned på trafikken, men opphavsområdene for heroinen ligger utenfor dens rekkevidde.
13.Den siste uken var alt blitt et minne, og den eneste virkelighet for meg var den triste kontorpulten og Crafford som satt som en truende gribb og ventet på å slå ned på meg.
14.Det ble betydelige skader i diskoteklokalet, men brannvesenet og hotellets folk klarte å slå ned ilden før den fikk spredt seg til andre deler av hotellbygningen.
15.Det er forhold som dette Helsingforskomiteen ønsker å slå ned på, og derfor er klagen sendt til politimesteren i Oslo med anmodning om å undersøke forholdet.
16.Det er ikke lykkes noen å slå ned på korrekturfeil i brødsatsen - en dekkende beskrivelse i dette tilfellet - men navnet på Veronas borgermester er stavet feil på fjorten forskjellige måter, hva det nå kan komme av.
17.Efter at Lagosavisen Daily Times henstilte til de nye makthaverne om å slå ned på alle dem som" utplyndrer økonomien" og sørge for mat til rimelige priser, troppet soldater opp på markedsplasser og ga ordre til selgerne om å senke sine priser.
18.Egoisme i den trafikk Oslo har i rushtidene, må vi slå ned på.
19.En analytiker bemerker at de sovjetiske styrker mangler den tallmessige 101overlegenhet som vestlige strateger vanligvis anser som nødvendig for å slå ned et opprør, og sier at russerne vil trenge" massive forsterkninger" av sine styrker, som idag teller ca. 105 000 mann.
20.En gave for demonstrantene som stormet SAVAKs, sikkerhetspolitiets, fengsler For revolusjonsstyrkene, Pasdaran, som skulle slå ned opprøret mot kurderne, deres allierte i kampen mot sjahen.
21.En talsmann for politiet i Pretoria opplyste at 10 av gårsdagens ofre døde under politiets innsats for å slå ned voldshandlinger,mens de øvrige fire ble drept av mobben.
22.Et nytt latinamerikansk problemområde er Peru, der det fant sted mange henrettelser uten rettergang og" forsvinninger" i ni provinser som ble satt under administrasjon av hæren for å slå ned den venstreorienterte geriljaen.
23.Evnen til å få til en rask saksbehandling og slå ned på administrasjonens åpenbare treneringsforsøk, har heller ikke imponert.
24.Geriljaen kontrollerer fremdeles store deler av landsbyden til tross for okkupasjonsmaktens kontinuerlige bestrebelser på å slå ned motstanden.
25.Han avsatte politiledelsen i hovedstaden såsnart det viste seg at deler av politiet forsømte sin plikt til å slå ned på urostifterne.
26.Hvis ikke, risikerte de å bli skutt på av regjeringsstyrker som var i ferd med å slå ned de siste grupper av opprørere.
27.Høydepunktet i hennes popularitet kom i 1971 da indiske tropper rykket ut mot pakistanske militæravdelinger som forsøkte å slå ned oppstanden i det som den gang var ØstPakistan.
28.I USA er dertil prostitusjon ulovlig, mens vi i Norge har kvinner i såvel politi som rettsvesen, som har gjort mye for å slå ned på hallikvirksomheten.
29.I oktober kunngjorde Tyrkia og Irak en avtale for å slå ned kurdiske opprørere som har sine baser i Irak.
30.I stedet forsøker han med en lite effektiv regjeringshær å slå ned uroen.
Le tue ultime ricerche