Norvegese-Olandese traduzione di sone

 
 

Altri esempi
1.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
2.En Arbeiderpartiregjering vil også ta initiativ til at de nordiske regjeringene lager en handlingsplan for å virkeliggjøre en atomvåpenfri sone i det nordiske området.
3.En atomvåpenfri sone i Norden kan naturligvis ikke helt fjerne atomvåpentruselen mot det nordiske området.
4.En slik sone i Norden vil også bli til støtte og inspirasjon for folkene i andre deler av verden som arbeider for lignende løsninger hos seg.
5.Hvis De og Deres mange medarbeidere klarer å mobilisere opinionen i de nordiske land til støtte for en traktatfestet atomfri sone i Norden, har De gjort et storverk for freden.
6.Ideen om opprettelse av en atomvåpenfri sone i Norden ble lagt frem i begynnelsen av 60årene.
7.Målet må være å løfte" Nei til atomvåpen"... til å bli en demokratisk, kampdyktig, politisk effektiv masseorganisasjon... å gjøre" Nei til atomvåpen" til den folkelige antiatomvåpenkampanjens viktigste kampredskap for kravet om Norden som en atomfri sone.
8.Norden som atomvåpenfri sone.
9.Og så :"... får vi traktatfestet en atomvåpenfri sone i Norden, så slår vi en bresje i den imperialistiske fronten...
10.Opprettelsen av en rakett og atomfri sone i Norden kunne bli første steg mot alle nordiske lands overgang til nøytral status.
11.Opprettelsen av en rakett og atomvåpenfri sone i Norden kunne bli første skritt mot alle nordiske lands overgang til nøytral status.
12.Sitatet fra Isvestija er jo egentlig ikke så sensasjonelt, eftersom vi vet at Sovjetlederne på alle måter forsøker å slå en kile inn mellom USA og VestEuropa, men det viser hvem som står bak forslaget om" Norden som atomvåpenfri sone".
13.Tom"saken med Quislings arkiv er ikke det første eksempel som viser hvilken farlig sone vi befinner oss i når det gjelder de etiske samfunnsforhold.
14.Traktat Nå" mobiliserer for å få toppsjefene i norsk næringsliv med på en dialog om en atomvåpenfri sone i Norden.
15.(NTBTASS) Det sovjetiske nyhetsbyrået TASS kritiserer statsminister Kåre Willochs holdning til en atomvåpenfri sone i Norden.
16.Aktivistene snakker om atomvåpenfri sone i Norden.
17.Arbeiderpartiet gikk allerede i 1981 imot denne strategien, ved å gå inn for Norden som atomvåpenfri sone.
18.Arbeiderpartiet taler høyt om atomfri sone i Norden samtidig som man mer og mer åpner Norge for bruk av atomvåpen i USAs regi, erklærer Stein Ørnhøi.
19.Arbeidet for en atomvåpenfri sone i Norden er en del av en politikk som har til hensikt å slå vakt om roen og stabiliteten i det nordiske området, og alment forsøke å få i stand tillitsskapende tiltak og nedrustning, mener utenriksdepartementet.
20.Arbeidet med en nordisk atomvåpenfri sone skal skje innen rammen av Norges NATOmedlemskap og under hensyn til de andre nordiske landenes sikkerhetspolitiske ordninger.
21.Arne Treholt hadde intet å gjøre med mitt forslag om avåpenfri sone i Norden.
22.Av flere grunner, blant annet den at Traktat NÅ ! arbeider for en isolert nordisk atomvåpenfri sone som ikke er i overenstemmelse med NATOs ønsker.
23.Da vi landet på Fornebu gikk vi på rød sone, men ble viftet videre.
24.Dagen efter at Evensen hadde holdt foredraget, tikket UDnytt på telex inn til FNdelegasjonen og det ble debatt om utspillet om atomvåpenfri sone.
25.Den potensielle spenning mellom NATOs strategi og en eventuell atomvåpenfri sone i det nordiske område ville selvfølgelig bli mindre om alliansen skulle legge om strategien i retning av ikkeførstebruk.
26.Den ressursforvalteroppgave som Norge påtok seg gjennom etableringen av en økonomisk sone på 200 mil, blir nå uthult ved at også Norge er med på et tankeløse overfisket av Nordsjøsild, sier SVs parlamentariske leder.
27.Den siste telling, som ble gjennomført 15. november ifjor, viste at 4700 dømte ventet på å få sone sin fengselsstraff, sier Langås.
28.Det er en feiltolkning av de sovjetiske uttalelser å snakke om at sovjetiske områder skal inngå i en tenkt atomfri sone i Norden.
29.Det er nødvendig å se en nordisk atomvåpenfri sone i en bredere europeisk sammenheng, men dette er ingen forutsetning for å etablere en slik sone separat.
30.Det svenske utenriksdepartement har nylig offentliggjort en utredning som konkluderer med at en nordisk atomvåpenfri sone ikke fjerner atomvåpentruselen.
Le tue ultime ricerche