Norvegese-Olandese traduzione di støtte

La Traduzione della parola støtte da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

støtte in olandese

støtte
generellsostantivo steun [m], stut [m]
  tilstandsostantivo steun [m]
  generellsostantivo ruggesteun [m], rugsteun [m]
  moralsostantivo steun [m], ondersteuning [f]
  formålsostantivo steun [m]
  arkitektursostantivo steunpunt [n], beer [m]
Sinonimi per støtte
Termini derivati da støtte
Altri esempi
1.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - så enkelt er det".
2.Arbeiderpartiet ville ikke støtte fru Kvanmos forslag.
3.Barnegrupper med spesielle behov" dekker barnegrupper som har et eller flere barn med behov for særskilt støtte eller stimulering og omsorg uten at de er å betegne som funksjonshemmede.
4.Black ink on white paper" av Jorma Uotinen og Claude Naville er laget med støtte av Kultur og vitenskapsdepartementet, Utenriksdepartementene i Frankrike og Norge, samt Fond for utøvende kunstnere og Kreditkassen.
5.Den amerikanskstøttede aggresjonen med fare for invasjon og støtte til Contras", geriljaen som opererer stadig dristigere fra Honduras og Costa Rica.
6.Den eneste mulighet synes å være en egen lov om støtte til private barnehaver.
7.Den er basert på at Venstre umulig kan støtte en Høyredominert regjering, g oat sentrumsalternativet for tida er urealistisk.
8.Den ledende tanke ved valget var ønsket om paa en pregnant maade at støtte konge og regjering og tilbagevise den fraktion, der kalder sig konservativ, men stiller sig i opposition til regjeringen.
9.Den svenske regjering avslo å gå med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder".
10.Dessuten fungerer det som støtte til Staten...
11.Det betyr også at Statens samlede støtte til kulturformål er adskillig større en det som fremgår av selve kulturbudsjettet," skriver Langslet.
12.Det er nemlig vanskelig å forstå at overproduksjon fører til økte priser, ikke til lavere som ellers er det vanlige i produksjon, at kjøttpakker som nordmenn tar med seg fra Sverige og Danmark inn i Norge heretter skal veie bare tre kilo mot før fem, og at jo mer man produserer, jo sterkere støtte får man.
13.Det generelle rentefradraget innebærer statlig støtte i milliardklassen til formål som det ut fra sosiale eller næringspolitiske hensyn ikke ville vært mulig å prioritere gjennom normale bevilgninger.
14.Dette er noe av budskapet i Romerikeskampanjen for fosfatfrie vaskemidler som blir satt i gang tirsdag 8. mai. Kampanjen får støtte fra blant annet Miljøverndepartementet, Statens informasjonstjeneste og en rekke lokallag og foreninger.
15.Dusj" er et bestillingsverk fra Foreningen Ny Musikk og er kommet istand med støtte fra Norsk Kulturråd.
16.Efter en samlet vurdering kan ikke Kommunaldepartementet støtte den foreslåtte omleggingen, men ønsker at vår nåværende ordning opprettholdes", heter det i høringsuttalelsen.
17.En direkte støtte til kampen for rettferdighet og for menneskerettigheter i SørAfrika.
18.En oppmuntring og en støtte til alle dem, både hvite og ikkehvite, som kjemper mot den rasistiske sørafrikanske staten.
19.En slik sone i Norden vil også bli til støtte og inspirasjon for folkene i andre deler av verden som arbeider for lignende løsninger hos seg.
20.Et avgiftsmonstrum" var stemplet som for to år siden ble satt på hele prosjektet, og denne karakteristikken har nå fått støtte fra den høyeste vesttyske domstol.
21.Folkemusikkdagane i Ål" mottok ifjor Buskerud fylkes kulturpris, og har årlig støtte fra Kulturdepartementet.
22.For alle som ikke vil ha atomvåpen kan støtte" Traktat Nå", og alle som ikke kan støtte" Traktat Nå" må være for atomvåpen - så enkelt er det.
23.Han håper også at den kan være til støtte for andre latinamerikanske land i deres forhandlinger med sine utenlandske kreditorer.
24.Hvis De og Deres mange medarbeidere klarer å mobilisere opinionen i de nordiske land til støtte for en traktatfestet atomfri sone i Norden, har De gjort et storverk for freden.
25.Hvordan skal vi hindre en mulig sovjetisk innledning med begrensede atomangrep til støtte for et konvensjonelt angrep på VestEuropa ?
26.I alle fall for Norges Golfforbund og mange andre småforbund som ikke har økonomiske midler til å støtte de aktive.
27.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
28.I den ufrie verden" har derimot norske myndigheter intet problem med å støtte AIs menneskerettighets og fredspolitikk.
29.I flere år har kommisjonen, med støtte fra EFparlamentet i Strasbourg, arbeidet for å lempe på grensekontrollene mellom EFlandene, men er blitt stanset av regjeringene.
30.I programutkastet nevnes lisens, abonnement og offentlig støtte som andre måter å finansiere de nye kringkastingsformene.
Parole simili

 
 

støtte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) støttestøttendestøttet
Indicativo
1. Presente
jegstøtter
dustøtter
hanstøtter
vistøtter
derestøtter
destøtter
8. Perfetto
jeghar støttet
duhar støttet
hanhar støttet
vihar støttet
derehar støttet
dehar støttet
2. Imperfetto
jegstøttet
dustøttet
hanstøttet
vistøttet
derestøttet
destøttet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde støttet
duhadde støttet
hanhadde støttet
vihadde støttet
derehadde støttet
dehadde støttet
4a. Futuro
jegvil/skal støtte
duvil/skal støtte
hanvil/skal støtte
vivil/skal støtte
derevil/skal støtte
devil/skal støtte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha støttet
duvil/skal ha støttet
hanvil/skal ha støttet
vivil/skal ha støttet
derevil/skal ha støttet
devil/skal ha støttet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle støtte
duville/skulle støtte
hanville/skulle støtte
viville/skulle støtte
dereville/skulle støtte
deville/skulle støtte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha støttet
duville/skulle ha støttet
hanville/skulle ha støttet
viville/skulle ha støttet
dereville/skulle ha støttet
deville/skulle ha støttet
Imperativo
Affermativa
dustøtt
viLa oss støtte
derestøtt
Negativa
duikke støtt! (støtt ikke)
dereikke støtt! (støtt ikke)
Le tue ultime ricerche