Norvegese-Olandese traduzione di stab

La Traduzione della parola stab da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stab in olandese

stab
militærsksostantivo staf [m]
Sinonimi per stab
Termini derivati da stab
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
2.Kampen ble en herlig lek på gras," står det i 25årsberetningen for anlegget : -" Det ufatteligste av alt er at grasmatten idag er bedre enn den noen gang har vært," og man takker gartner Sand, banemester Haakon Thorbjørnsen og stab.
3.Det blir heller konkurranse med" Obs" og EPA enn nærforretningene, sier Paulsen som får ansvaret for en dagligvareforretning på 1100 kvadratmeter og en stab på nærmere 50 ansatte.
4.Det er spørsmål om enten å overføre de få saken det dreier seg om til fylkesmannen i Tromsø, noe fylkesmannen der ikke har noe å innvende mot, eller å forsterke sysselmannens stab på Svalbard ved å tilkalle ekspertise, når / hvis sakene dukker opp, presiserer ekspedisjonssjef Østgaard.
5.Det er svært viktig at vi får en stab som kan samarbeide samtidig som hver enkelt gjør sitt for at gjestene vil trives her, sier salgsdirektør Jan Kirstein.
6.Det ligger i sakens natur at NORTRA overtar ansatte fra Landslaget, nå Reiselivsrådet, og at det beholder en liten stab til å arbeide med næringspolitikk og medlemssaker.
7.Hvorvidt vi skal ha en vesentlig økning av den faste stab, er bl. a. avhengig av om vi må regne med forbundsvise oppgjør som et tilbakevendende fenomen.
8.I 1976, da jeg var 32 år, hadde jeg et forskningsbudsjett på syv milloner dollar og en stab på 6570 mennesker.
9.Men jeg er svært lei for at dette internt blir oppfattet som kritikk rettet spesielt mot tjenestemenn ved narkotikaseksjonen, hvor vi har en stab med lojale tjenestemenn.
10.Mens det tidligere har vært sterk motstand mot og snakk om streik på grunn av planer om omlegning i retning av øket effektivitet, er etatens stab nå selv i gang med en slik prosess.
11.Noe jeg med sikkerhet kan si, er at vi har en fantastisk stab av pleiepersonale, hvor sykepleierne og hjelpepleierne er like viktige.
12.Vi må nemlig ha en stab på rundt 400 om alt skal gå knirkefritt for seg.
13.Vi ønsker å styrke vår stab for å kunne bli en enda mer naturlig del av det kanadiske miljø.
14.Vår hovedfilosofi er å drive med en liten stab, sier han.
15.Å ha en velkvalifisert stab av lærere og forskere er alfa og omega for oss.
16.125 av en stab på 325 ansatte har måttet slutte, og hele organiseringen av firmaet har gjennomgått dyptgripende endringer, forteller nyansatt administrerende direktør, Einar Ingvoldstad.
17.A / S Informa Tours vil fortsette med samme stab som tidligere med daglig leder Jan Alvær i spissen.
18.Adm. direktør Kai Hovind og hans store kvinnelige stab hadde tenkt å satse stort på et nytt Tjæreborgsmil i 1984.
19.Administrerende direktør ved hovedkvarteret i Minnesota er Ralph Durand, som har en stab på 45 medarbeidere i huset.
20.Adskillig bedre forhold er det nok for administrerende direktør Jon Edvardsen og hans unge stab som sammen markedsfører klær fra Kirsten Teisner i Danmark.
21.Aker Engineering ble etablert i 1981, sysselsetter 23 ingeniører nå i oppbyggingsfasen og regner med å vokse til en stab på mellom 50 og 70 i løpet av et par års tid.
22.Alle byggearbeidene gjennomføres som entrepriser, og den viktigste oppgaven for Larsons stab blir derfor å finne frem til de rette entreprenørene.
23.Arbeidsdirektør Reidar Danielsen lover imidlertid at hans stab vil ta den opp.
24.Arfwedson regner med at man efterhvert vil bygge opp en stab på ca. 25 personer.
25.Arnlaug Standal (43) er ansatt som leder for T&U stab.
26.Av UNRWAs stab på nesten 17 000 mennesker, hvorav mer enn 16 000 er palestinere, er 10 000 lærere.
27.Avisens drift blir heller ikke lettere av den avanserte form for bedriftsdemokrati som praktiseres i en stab med mange sterke personligheter med sterke meninger.
28.Avisens stab er ikke særlig overbevist om at Maxwell vil være den rette mann.
29.Bare noen kilometer unna ligger Southwick House hvor general Dwight Eisenhower og hans allierte stab i hemmelighet hadde utarbeidet planene for Operasjon Overlord, kodenavnet for invasjonen.
30.Barnehavesjef Ellinor Østen og hennes stab har imidlertid ikke maktet å efterkomme sin del av oppgaven.
Le tue ultime ricerche