Norvegese-Olandese traduzione di sterk

La Traduzione della parola sterk da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sterk in olandese

sterk
generellaggettivo sterk
  aksentaggettivo zwaar, uitgesproken
  intensivaggettivo sterk
  følelseraggettivo intens, sterk, krachtig, diep
  fysisk tilstandaggettivo krachtig, sterk
  vindaggettivo sterk
  konkurranseaggettivo fel, hevig
  helseaggettivo gezond, gezond van lijf en leden, valide
  drikkevareraggettivo sterk
  alkoholholdige drikkevareraggettivo sterk
  kroppaggettivo sterk, gespierd, krachtig, stoer, stevig, fors, zwaargebouwd
  mataggettivo pikant, heet, scherp, pittig, scherp gekruid, hartig
  lydaggettivo luid
  materialeaggettivo taai, sterk
  personaggettivo krachtig
Sinonimi per sterk
Termini derivati da sterk
Anagrammi di sterk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det som er sikkert, er at det går en grense for hvor sterk veksten i de offentlige utgiftene bør være.
2.Dette er en oppsiktsvekkende sterk anklage fordi den forutsetter at vi med overlegg skulle ha skrevet mot bedre viten," heter det i lederen.
3.Du har alltid vært så sterk og sporty, Milly.
4.Efter alt å dømme vil Norge komme med en sterk diplomatisk reaksjon overfor Libya på grunn av det som er skjedd med matros Bjørn Pedersen og den øvrige besetning på" Germa Lionel".
5.En sterk massebevegelse og en bred front mot atomvåpen må nødvendigvis gå fra kommunistenes rekker..."," gjøre kampen mot atomvåpen til en kamp mot imperialismen...".
6.Etter vår oppfatning har informasjonen fått en uheldig form med en for sterk understrekning av at pasientene kan stille krav til kommunene.
7.For å hindre prisstigning som følge av en sterk stimulering av økonomien, skal det tas initiativ til et bredt samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene om inntektspolitikken".
8.Gjelder loven, eller gjelder den ikke ? rutetrafikk bl. a. p.g.a en målt sterk forurensning i området.
9.Greenland Star" grunnstøtte i dårlig vær og sterk vind.
10.I 1930årene fikk forlaget en av Norges tyngste og mest majestetiske inngangsdører, et uhyre av kobber som krever kroppslig innsats selv av en normalt sterk mann.
11.Jeg er ikke i tvil om at svært mange nordmenn har en sterk følelse av samhørigheten med Finland og dets folk og oppfatter kontakten med dette landet som en viktig del av det nordiske samarbeidet.
12.Kanskje en slik kombinasjon ville få frem en virkelig sterk sang ?
13.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
14.Leinebris" tok inn sjø og ble liggende med sterk slagside.
15.Men det er jo velgervennlig, og siden regjeringspartnernes talsmenn i så sterk grad tar seg av det moralske aspektet, kan man kanskje si at regjeringspartiene som helhet kommer rimelig bra fra utspillet.
16.Men når vi leser Skattekommisjonens innstilling, sitter vi igjen med et beklemmende inntrykk av at det brede kompromisset er oppnådd på bekostning av tusentalls skatteydere, som etter det nye systemet vil oppleve en sterk skatteøkning.
17.Norsk arbeiderbevegelse har mistet en sterk og trofast frontsoldat," fremholder Arbeiderbladet.
18.Når man leter efter symptomer på Graves sykdom, finner man snart referanser til typiske symptomer som økende trettbarhet, hjertebank, svetting, sterk avmagring, rastløshet og nervøsitet.
19.Og han hadde drive skolen sin i fleire år før han kjende seg sterk nok i det kristelege til å tale til skulegutane sine om religionen.
20.Paa denne side av Skagerak er forholdet det at landet gjennemgaar en sterk gjæringstid.
21.Riksaasen oppfordrer Kopinor til å legge sterk vekt på at skolen gjennom fotokopiering" faktisk driver markedsføring" av de bøker, aviser og tidsskrifter som kopieres. (...)
22.Sørlandsekspressen" har i hele år tilhørt våre beste fireåringer og seieren i V6femte løp var både fortjent og sterk.
23.Veien fra Turid" preges av sterk autentisitet.
24.Vi kan ikke gjennomføre en fortsatt sterk vekst i det offentlige forbruk uten at vi forsterker prispresset.
25.Vi panamanere har en sterk følelse for kanalen.
26.Videre tar Kagge for seg de katolske prester og andre" ubevisst påvirkede" og han spør så Mehren om han tror"... at denne siste protestbølgen er dannet på noen form for individuelt grunnlag - at det ikke er en temmelig sterk østavind som har utløst den ?".
27.Vinden blæser..." er et livsløp i sterk konsentrat, biter av en utvikling og en skjebne som med megen litterær dyktighet er føyet sammen til et hele.
28.(NTBANP) Hilbert van der Duim vant det nederlandske allroundmesterskapet på skøyter efter jevnt sterk innsats også fredag.
29.(New York Times) Voldsomme regnskyll og jordras har ført til omfattende ødeleggelser i Alamata og Korem, to steder med sterk konsentrasjon av flyktninger fra Etiopias tørke og hungersrammede områder.
30.Gordon" er sterk og veldig vanskelig å stoppe.
Le tue ultime ricerche