Norvegese-Olandese traduzione di sterkt

La Traduzione della parola sterkt da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sterkt in olandese

sterkt
styrkealtro vast, stevig
Sinonimi per sterkt
Termini derivati da sterkt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.2 milliarder kroner går bokstavelig talt opp i den løse luft samtidig med at miljøet i hovedstaden blir sterkt forringet av mangel på et skikkelig gjennomgående trafikknett.
2.Alternativ Framtid"prosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
3.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
4.Bønderne her (i Seljord) er meget andektige når de brygger øl til gjestebud av frykt for at det ikke skal bli sterkt.
5.De grønne" gikk uventet sterkt frem, og regjeringspartiene i Bonn led ved søndagens kommunevalg i NordrheinWestfalen sitt klareste tilbakeslag siden regjeringsskiftet for nøyaktig to år siden.
6.Det er først og fremst arbeidsledigheten som nå slår sterkt ut på sosialbudsjettene.
7.Det er riktig som Tor Halvorsen også framhever at holdningen til større kontakt og samspill med de organisasjoner som har vokst fram utenfor den tradisjonelle organisasjonsstrukturen, sterkt er preget av nedarvede følelser og historisk betingete bindinger.
8.Det vil vi sterkt advare mot.
9.Det ville være for sterkt å trekke den slutning at statsministeren har forventning om noe som likner forlik om trygde og skattepolitikk.
10.Eftersom den internasjonale situasjon er blitt sterkt forverret, er det nødvendig å skjerpe vaktholdet mot den aggressive imperialismens intriger, der man heftig angriper sosialismen og der man regner med unge menneskers manglende politiske erfaring", heter det.
11.Et sterkt forsvar bidrar til at Sverige holdes utenfor krigshandlinger," skriver han.
12.For mens Samuel ofret brennofferet, og filisterne rykket frem til strid mor Israel, da sendte herren samme dag et sterkt tordenvær over filisterne og forferdet dem, så de ble slått av Israel.
13.Fotografering" fra satellitter - eller såkalt fjernmåling - er inne i en rivende utvikling, og Sverige har engasjert seg sterkt på denne sektoren.
14.Følt og sterkt, Jensen !
15.Gi oss forsvar som er så sterkt at ingen vil se det som lønnsomt å gå til angrep på oss," skrev de forutseende kvinnene i 1938.
16.Han reagerer sterkt på at Regjeringen har sendt Stortinget en melding om forsøket med lørdagsstengning på Vinmonopolet, uten å tilkjennegi sitt eget syn på saken.
17.Hovedgrunnen synes å være at arbeidet blant de bostedsløse har vært for sterkt sentralisert.
18.Humanetikkens overdrevne vektlegging av rasjonell tenkning får et sterkt preg av snusfornuft. (....)
19.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
20.Høyrematerialismen dominerer for sterkt i Regjeringen", mener Holøs.
21.I tråd med tiden" er navnet på en sterkt popularisert årsrapport.
22.Ikkesukkersøtede" mineralvannvarianter øker sterkt.
23.Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet" ble f.eks. dannet i 1915, under første verdenskrig og er fortsatt sterkt levedyktig.
24.Jeg tror faktisk folks ønske om fred er så sterkt at regjeringene en vakker dag gjør klokt i å gi efter, slik at folk får det som de vil !
25.Jeg vil sterkt gå imot Norges Banks forslag på disse punkter.
26.Jeg øyner visse likhetstrekk mellom den gamle konen og enkelte av våre dagers sterkt bekymrede bokfolk.
27.Landet her vestenfjeldsk fra Stadt til omkring Bukkenfjorden ligger nu sterkt isoleret fra Landet østenfor Fjeldet.
28.Lessing forteller at hun er sterkt inspirert av skrifter som blant annet kirkemøtene opp gjennom historien har funnet det hensiktsmessig å revidere vekk og likeledes av islamske og jødiske bøker, og hun påpeker den nære sammenhengen mellom religion og mytologi.
29.Løkkeanlegget har betydelig byhistorisk interesse, og i dette området, som nå er blitt sterkt urbanisert, har anlegget stor miljømessig verdi.
30.Med dagens høye arbeidsledighet vil neppe en etterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger.
Le tue ultime ricerche