Norvegese-Olandese traduzione di stille

La Traduzione della parola stille da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stille in olandese

stille
formålverbo plaatsen, zetten
Sinonimi per stille
Termini derivati da stille
helt stille, igjen stille til rette, tilbakestille, tilbakestillende, bestille bord, forhåndsbestille, bestille plass, bestille rom, blikkstille, destillere, det var dødsstille, dødsstille, stille noen for retten, forestille, forestille seg, forestille seg på forhånd, forstille seg, spørsmålsstiller, framstille, framstille klart, framstille uriktig, framstille seg selv som, fristille, holde stille, innstille, jevnstille, ligge stille, likestille, omstille seg, utilfredsstillende, pastille, sammenstille, sitte stille, skriftstiller, skriftstilleri, smertestillende, smertestillende middel, stå stille, stille diagnose, stille mot
Altri esempi
1.Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal få gå minst en distanse" og" vi skal stille vårt beste lag til enhver tid".
2.Arbeidsgiverne kan heller ikke stille tomhendte.
3.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
4.Det er ikke kjent hvordan naturverninteressene vil stille seg til et slikt inngrep i terrenget.
5.Det er ufattelig at en norsk domstol i 1984 kan komme til at kvinner må stille bak menn i konkurransen om arbeidsplasser.
6.Det hjelper lite at Skattekommisjonen forsøker å sukre den beiske pillen med å stille i utsikt gunstige langtidsvirkninger av skatteskjerpingen.
7.Det ligger i sakens natur at når det gjelder kostbare reformer av den type man her står overfor, kan ikke noe parti stille opp med fastlåste standpunkter.
8.Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
9.Det var som tiden sto stille", heter det om livets høydepunkter.
10.En hovedflyplass skal tilfredsstille de krav vi vil stille om 30 år, og sett i et slikt perspektiv fant Willoch valget av Fornebu ulykkelig og galt".
11.En slik framgangsmåte er så ekstraordinær at partiledelsen ikke riktig vet hvordan den skal stille seg.
12.En stille stund" ler ?
13.Etter vår oppfatning har informasjonen fått en uheldig form med en for sterk understrekning av at pasientene kan stille krav til kommunene.
14.Finnes det et språk hvor storm og stille, lykke og ulykke ordsettes ? / Finnes det et sorgens språk ?
15.Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og skal stille bøker og annet egnet materiale gratis til rådighet for alle som bor i landet".
16.For SVs toppledelse er dette i tillegg blitt et styringsproblem all den tid partiets formann Theo Koritzinsky har akseptert å stille som stortingskandidat på Oslolista.
17.Fortjenesten av å ha ryddet unna den siste tvil om spillbarheten av" Urboris" tilfaller såvel dirigenten Heinz Fricke, som skapte et rikt uttrykksregister mellom det andaktsfullt stille og det orgiastisk praktfulle, som Den Norske Operas superbe orkester og margfulle kor", mener Svenska Dagbladet.
18.Han gifter seg med borgermesterdatteren Maria, arbeider hos foreldrene i omgivelser hvor tiden synes å stå stille, får to sønner, fingrer med radioer og bygger sine egne mottagere.
19.Herr Dumas," sa hun," Jeg må få stille deg et spørsmål av stor betydning for meg.
20.Hun leer stille, og det glitrer og gnistrer i de mørke øynene.
21.Hvordan skulle høyre stille seg til de nye tingenes tilstand ?
22.Ikke ett menneske, ikke en avis, ikke en journalist gjorde annet enn å stille seg bak Evensen og Treholt på dette punkt", skrev Grundt Spang.
23.Jeg tror at vi foreløbig bør stille granskningen hos Jahre i bero...
24.Martin" har gjort det klart at han er villig til å stille alt materialet til disposisjon for forskere og andre interesserte så snart Staten kan bekrefte at han får beholde eiendomsretten.
25.Meg best" og" Meg bedre vite" er historiens evig gjentatte grunnlag for å stille seg selv over andre i fordelingssituasjoner.
26.Men hvis damen står stille som på et fotografi ?
27.Nå er det vel og bra at vi har både lefse, målsak og skjenkerettsbestemmelser, litt tradisjonelt norsk tungsinn og i gode stunder også kan by på en smule Liv Ullmann og politiske eventyrstunder med Arne Haugestad men hva ellers har OLkomiteen på Lillehammer tenkt å stille opp med ?
28.Nå må du bare sitte her helt stille og bare slappe av - så skal jeg ordne alt.
29.På våre premisser kan vi stille mytene spørsmål, og de vil svare," hevdet den intelligent forfinede østtyske paviljongleder.
30.Stemor - hvordan har du det ?" er den påtenkte tittel for Kristin Mørks bokprosjekt, der hun har tenkt å stille seg selv og andre dette spørsmålet, eftersom ingen andre har gjort det.
Parole simili

 
 

stille come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) stillestillendestilt
Indicativo
1. Presente
jegstiller
dustiller
hanstiller
vistiller
derestiller
destiller
8. Perfetto
jeghar stilt
duhar stilt
hanhar stilt
vihar stilt
derehar stilt
dehar stilt
2. Imperfetto
jegstilte
dustilte
hanstilte
vistilte
derestilte
destilte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde stilt
duhadde stilt
hanhadde stilt
vihadde stilt
derehadde stilt
dehadde stilt
4a. Futuro
jegvil/skal stille
duvil/skal stille
hanvil/skal stille
vivil/skal stille
derevil/skal stille
devil/skal stille
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha stilt
duvil/skal ha stilt
hanvil/skal ha stilt
vivil/skal ha stilt
derevil/skal ha stilt
devil/skal ha stilt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle stille
duville/skulle stille
hanville/skulle stille
viville/skulle stille
dereville/skulle stille
deville/skulle stille
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha stilt
duville/skulle ha stilt
hanville/skulle ha stilt
viville/skulle ha stilt
dereville/skulle ha stilt
deville/skulle ha stilt
Imperativo
Affermativa
dustill
viLa oss stille
derestill
Negativa
duikke still! (still ikke)
dereikke still! (still ikke)
Le tue ultime ricerche