Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave storby. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I en moderne storby må det graves.
2.Vår konklusjon er derfor at det i en storby som Oslo alltid vil være en gruppe bostedsløse...
3.En skikkelig storby hvor du må skrike litt høyere for å markere deg som personlighet.
4.En storby i vårt land er rene landsbyen i det store utland.
5.Fint å bo i Lyngdal, jeg kunne ikke tenke meg å flytte til en storby, sier Marita, ti år.
6.Oslo er en småby med ambisjoner om å bli en liten storby, sa han i sitt svar på spørsmålet om hvorledes Thon ser på Oslos muligheter fremover.
7.Tenk at et stykke skrevet i 1877, hentet fra en norsk småby som Grimstad, skal være like aktuelt idag, 100 år senere i en moderne storby i Australia ! sier teaterfolk henrykt.
8.ALLE ønsker formodentlig et levende bymiljø og et Oslo som ivaretar sine oppgaver som hovedstad og storby.
9.Bl.a. burde Kvalheim og Arbeiderpartiet i Oslo lytte til sin egen partifelle, fagforeningsmannen Gunnar Hvattum som påpeker at Arbeiderpartiet i Oslo fører en samferdselspolitikk som er næringsfiendtlig og skadelig for Oslos funksjonsevne som storby og hovedstad.
10.De ankommer gjerne til jernbanestasjonen i en Volvo, for å ta toget til relativt høyt plasserte og godt gasjerte stillinger i nærmeste storby.
11.De ba nemlig om hjelp til å bli kvitt de prostituerte, en motsatt innstilling av hva mange kanskje regner med i en storby.
12.De er også som regel typiske enere og kommer fra en landsby eller en småby Men det er først når de kommer til en storby at de blir militante, sier professor Ibrahim, som var i gang med en sosiologisk kartlegging av disse gruppene da drapet på Sadat fant sted.
13.Den beste motvekt mot den økende underholdningsindustrien, populærpressen og varehuskulturen som møter barn og ungdom i en storby, er gode kulturtilbud som er like attraktive, mener politikerne.
14.Den norske lykken ligger ved fjorden, minst tre timer unna nærmeste storby.
15.Den vil bli lagt opp efter mønster av utstillingen i Kristiansand, tilpasset i en storby på Oslos størrelse, hvor blant annet knapphet på tomtearealer kommer inn.
16.Denne boken gir et skremmende bilde av en storby i oppløsning, mennesker i forfall.
17.Dessuten er vi som storby, en så stor bruker av energi at Oslo faktisk har blitt pålagt å utprøve andre energiformer enn elektrisitet og olje.
18.Det er en virkelig storby.
19.Det har aldri vært tvil om hovedstadspartiets vilje og evne til å ta praktisk ansvar for utviklingen i en storby, eller i handling vise samvittighet for innbyggernes tarv.
20.Det overraskende nå er at" De grønne" sist søndag nesten fordoblet sin stemmeandel i en storby som Stuttgart og fikk 10,5 prosent av velgerne på sin side.
21.Det skal orientere om sammen idag og bidra til et mer korrekt bilde av deres liv i moderne storby og industrisamfunn enn det skolebøkene har gitt tidligere, sier rektor Trygve Madsen.
22.ET av de spesielle problemer Oslo møter som storby, er barn og unge i drift uten normal familietilhørighet.
23.Efter Castellane gikk turen videre til to overnattinger i Apt, en noe større by med bedre hotell, derefter to netter i Carpentras, en ganske stor by med blant annet en byport fra 1300 - tallet, og til slutt en overnatting i Arles, en meget charmerende og travel liten storby med berømt antikt romersk teater og arena.
24.En annen kombinasjon av storby og badeferie finner Italiareisende, her er Roma og Capri med i en" pakke".
25.En atletisk redusert tevling i den amerikanske storby vil derfor også gi oss spenning og underholdning.
26.En elegant ung advokat fra nærmeste storby holdt tale på et utsøkt italiensk.
27.En storby må ha et godt kollektivt transporttilbud, ikke minst på grunn av de nærmere 50 prosent av de Oslos innbyggere som ikke har bil.
28.Er han ikke klar over de store strukturelle vanskeligheter Oslo som storby og Norges hovedstad har og fortsatt vil ha fremover ?
29.Folk som bor i Oslo må være innstilt på at når man bor i en storby, må man være villig til å bo tett ; i motsatt fall må man flytte ut på landet. kommunen må få en spesiell formålsparagraf, nemlig at den skal drives som et skogbruksog friluftsområde, fri for bebyggelse.
30.Forskjellen mellom kvinners situasjon og muligheter er så stor efter hvilken kaste de tilhører, og om de bor på landsbygden eller i en storby, at det er vanskelig å komme frem til noe generelt.