Norvegese-Olandese traduzione di strøk.

Stavi cercando di tradurre la parola strøk da Norvegese a Olandese.


Ricordate che porete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola in forma singolare (anziché plurale) o al modo infinito (anziché una forma coniugata di un verbo).


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er barnehavekontorets erfaring at det fortsatt er behov for de barnehaver som drives, også i de strøk av byen som har god barnehavedekning.
2.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
3.En streng, et strøk, en stemme" var arbeidstittelen på forestillingen som er laget for TV og skapt som en harmonisk treklang.
4.Et av byens ildest anseede strøk, bydelen sammen med Grønland der den fattigste og mest forkomne befolkning hører hjemme".
5.Selv om Thongruppen stadig overtar kvartaler og hele strøk i byen, påpeker selskapet at det først og fremst er Byplankontoret som har ansvaret for byutviklingen.
6.Vinland" er en av få rigger idag som tilfredsstiller myndighetenes og oljeselskapenes krav til operasjon i svært værharde strøk.
7.Alle strøk har sine goondas, sier Kushwant Sing, en kjent sikh som er historiker og skribent.
8.Censuren strøk praktisk talt hele forsiden og alt i avisen som hadde med utvisningen å gkøre,sa en av redaktørene.La prensa kom derfor ikke ut tirsdag.
9.Da han var liten bodde familien i samme strøk som vi, og Viggo kom stadig over til oss.
10.Den modell som departementet foreslår, vil ramme de grisgrendte strøk særlig hardt.
11.Det er et ganske tøft strøk, sa han.
12.Det hender vi nevner strøk som man med fordel kan unngå på visse tider av døgnet.
13.Dristige strøk, fastslår Hr. Tegner, som forblir undrende taus, helt til vi står et par skritt fra klosterets inngangsportal.
14.Et sterkt engasjement i bompengeprosjekter for å løse veiproblemer i byene, kan totalt sett komme til å bety en relativ omfordeling av veibygging til fordel for sentrale, tettbefolkede strøk.
15.Formannskapet foreslår for bystyret mot 2 stemmer (F) at det i medhold av" Lov om fornyelse av tettbyde strøk", fremmes fornyelsesvedtak for deler av kvartalene 28 02 06, 28 02 07 og 28 02 08 (Oslo gate - Bispegaten - St. Halvards gate Klostergaten - Jernbanen) i byfornyelsesområde nr. 8, Gamlebyen.
16.Formannskapet foreslår for bystyret mot 2 stemmer (fr.p.) at det i medhold av Lov om fornyelse av tettbygde strøk, fattes fornyelsesvedtak for kvartal 240107 (Herslebs gate, Motzfeldts gate, Jens Bjelkes gate).
17.Formannskapet foreslår mot 2 stemmer (F) at det i medhold av" Lov om fornyelse av tettbygde strøk" fremmes byfornyelsesvedtak for kvartal 280304 og del av kvartalene 280301, 280401 og 280402 (Jarlegaten Nonnegate - Myklegårdgaten Jerbanen) i byfornyelsesområde nr. 8 Gamlebyen.
18.Hvis De tenker på mennesker fra fjerne strøk, er det klart at kulturkollisjonen med vårt samfunn representerer et betydelig problem for disse.
19.I grunnen er det merkelig dette at vi sender misjonærer til de fjerne strøk og glemmer det nære.
20.Innføring av kjøreavgift i Oslos sentrale strøk for å finansiere Grunnlinjen, kan være en interessant løsning, sier kommunalråden for samferdsel, Arne Kvalheim (a), til Aftenposten.
21.Ja, det var det brevet jeg fikk, sa han og strøk seg over øynene.
22.Jeg bare strøk og strøk, smiler hun oppgitt.
23.Jeg bor i et strøk der det bare bor tapere.
24.Jeg synes imidlertid ikke det er riktig bare å belaste tettbebygde områder med bompenger, mens befolkningen i grisgrendte strøk med dyre riksveier slipper slike ekstraavgifter, påpeker Reinsfelt.
25.Også strøk jeg på LOGIKK !
26.På denne måten vil også de mest avsidesliggende strøk få tilgang til kunst av kvalitet.
27.Russerne kontrollerer en stripe på halvannen kilometers bredde i dalbunnen, mens geriljaen behersker sidedalene og høyere strøk.
28.Som hos Finn Bø er innholdet et slags forsvar for de små og mindre store, ikke i historien, men i gater og under klesstativ i bakgårder, hovedsagelig i mer" østlige" strøk av Oslo.
29.Spørsmålet som nå reiser seg, er om" vridningen" bort fra sentrale strøk av Norge i samferdselspoltitikken er gått for langt, sa han.
30.Særlig efter at IRA og INLA synes å ha skiftet taktikk, ved at de har gått over fra bombeattentater til å angripe enkeltpersoner i grisgrendte strøk.