Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave tettbebyggelse. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.

 
 

Altri esempi
1.Efter det vi har fått opplyst, har det aldri skjedd en så stor forurensing på denne måten så nær tettbebyggelse, sier Mellingsæter.
2.En annen avgjørende faktor for statistikken er stedet - flest ulykker skjer i tettbebyggelse med stor trafikk.
3.Går man enda lenger, som å bygge nye beitaseer utenom tettbebyggelse, kan ulykkestallet nesten halveres.
4.M.a.o. hvis det blir resultatet, vil vi måtte fortsette å leve med en internasjonalt sett substandard hovedstadsflyplass - uansett hvor mye vi flikker på den - i Bærums tettbebyggelse og inntil bygrensen og med uheldige ringvirkninger for de berørte kommunene.
5.Mens velgerne i de største byene for 64 prosents vedkommende svarer at de vil stemme samme parti som i 1981, er det bare 56 prosent av velgerne i annen by og tettbebyggelse som holder fast ved sitt" gamle" parti.
6.Selve funnstedet ligger relativt isolert til og langt fra nærmeste tettbebyggelse.
7.Da jeg var ung, var jo dette langt på landet, det var store strekninger inn til byen uten hus, nå har vi jo fått tettbebyggelse nesten kloss opp til stueveggene.
8.Både politi, brannvesen og Forsvaret gir uttrykk for lettelse over at uhellet, når det først skjedde, fant sted i et område uten tettbebyggelse.
9.Det eneste sikre er at noen hovedflyplass (storflyplass) vil aldri Fornebu kunne bli - tilgjengelige arealer og plassens beliggenhet, kloss i Oslo, med tettbebyggelse på alle kanter umuliggjør en slik løsning.
10.Det sier seg selv at denne ikke kan omfatte de enkelte detaljområder, og kommuneplanen vil således ikke hjelpe på den mangelfulle regulering av lokale områder i Bærums tettbebyggelse.
11.Dette ikke minst på grunn av mer tettbebyggelse og flere trafikkfarlige lekeområder, men også bedre og større boliger.
12.En gang et turmål" langt på landet", men nå med tettbebyggelse og raske fremkomstmidler nesten tett inn på stueveggene.
13.Flyveren var tiltalt for overtredelse av luftfartsloven, som setter en minimumshøyde på 300 meter over tettbebyggelse og 150 meter andre steder.
14.Innenfor by og tettbebyggelse er det derimot kryssulykker som dominerer.
15.Skogstad kan forøvrig fortelle at Ørje, kommunesenteret i Marker, ønsker å markere seg som annet enn" siste tettbebyggelse på E18 før Sverige".