Norvegese-Olandese traduzione di tilbakevise

La Traduzione della parola tilbakevise da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilbakevise in olandese

tilbakevise
tilbudverbo afwijzen, afslaan
Sinonimi per tilbakevise
Termini derivati da tilbakevise
Altri esempi
1.Jeg kan heldigvis tilbakevise påstandene om at norsk hjelp til tørkerammede i Afrika havner på avveier og blir solgt på åpne markeder.
2.Jeg mener at den løsning vi er kommet til er dekkende for å tilbakevise kritikken.
3.Jeg må bestemt tilbakevise at oljeselskapene treffer noen form for avtaler når bensinprisene fastsettes, sier Thor Aare, direktør i Mobil Oil A / S, til Aftenposten.
4.Jeg vil tilbakevise at rådet skulle være sjikanøst omtalt.
5.Men det mål den hadde satt seg - å tilbakevise den voldsomme kritikk av selungefangsten og dens avlivningsmetoder - hørte vi ingenting om.
6.Vi benekter ikka at vi har problemer med Miskitoindianerne på Atlanterhavskysten, men vi vil på det sterkeste tilbakevise påstander om at det hersker tilstander som kan minne om borgerkrig i denne delen av Nicaragua, sier ministeren for den nordlige region av Atlanterhavskysten, William Ramirez, til Aftenposten.
7.1.57,89 på den trønderske eksverdensmesteren var nok til å tilbakevise alle angrep ; nærmest kom Tom Erik Oxholm på 1.58,20.
8.Aerospatiale hevder at annonsen er satt inn for å tilbakevise påstander om at Exocetraketten som traff den britiske destroyeren HMS" Sheffield" under Falklandskrigen ikke eksploderte.
9.Bonn har benyttet det rumenske besøk til å klarlegge regjeringens holdning i rakettsaken og til å tilbakevise østlige påstander om en ny tysk" revansjisme".
10.Bygningskontrollen og byplankontoret vil med dette tilbakevise de påstander og antydninger som er kommet frem i media om at denne saken er behandlet på en vilkårlig og ikke korrekt måte.
11.De antar at partiledelsen ved å sette hardt mot hardt i korsstriden, ville tilbakevise påstandene fra" dogmatikerne" om at den er altfor eftergivende overfor kirken.
12.De britiske myndigheter var raskt ute med å tilbakevise Oleg Bitovs påstander, men både utenriksdepartementet og statsministerens kontor nektet å kommentere delene av Bitovs redegjørelse der han navnga britiske efterretningsagenter eller ga telefonnumre til såkalte" sikre" hus hvor han var blitt avhørt før han ble gitt politisk asyl i Storbritannia.
13.Derimot la Urban stor vekt på å tilbakevise påstandene om at myndighetene vil gjøre sitt for at de tiltalte slipper unna med en mildere straff.
14.Dersom Østen med" andre grupper" mener de fagorganisasjoner som ikke deltok i budsjettforliket og som dannet aksjonen" La Oslo leve", vil jeg tilbakevise påstanden om svartmaling.
15.Det er angrep som gruppen med stor frimodighet bør tilbakevise.
16.Det hevder det amerikanske forsvarsdepartementet i en detaljert utredning som trolig har til hensikt å tilbakevise det demokratiske partis påstander om at det amerikanske militære beredskap er blitt svekket samtidig som forsvarsutgiftene er øket kraftig.
17.Det må jeg tilbakevise, sa Jon Kvam.
18.Det norske forsvaret må balanseres slik at det kan oppdage og tilbakevise krenkelser av landets suverenitet i fred, slå tilbake et angrep og sikre avgjørende norsk innflydelse over hvordan den allierte forsvarskampen eventuelt skal føres i Norge.
19.Det vil føre for langt å tilbakevise alt og svare på alle hennes spørsmål.
20.Dette siste poenget mener jeg er en av hovedinnvendingene mot videre utbygging av genetisk helsetjeneste, og Grünfeld har ennå ikke gjort noe systematisk forsøk på å tilbakevise dette.
21.Dette vil vi tilbakevise.
22.En ting er å tilbakevise slike juridiske bakgårdsresonnementer, en annen er det å bruke åndsverkloven i praktisk saksjus.
23.Et forsøk på å tilbakevise myten om hvor forferdelig og uoverkommelig det er for familier å få et handicapped barn.
24.Forhåpentlig vil Forsvarsforeningen kunne bruke noen av sine ressurser til å gjennomgå vår argumentasjon og eventuelt tilbakevise den.
25.Forskerne føler seg ikke overbevist om at de har belegg for å tilbakevise slike påstander.
26.Fremfor å forsøke å tilbakevise bokens dokumentasjon, konsentrerte Ethnos forsvarere seg om å overbevise retten om at Anastasiadis bok er ledd i en utenlandsk sammensvergelse ledet av CIA, som har som mål ikke bare å skade avisen, men også landets regjering og greske nasjonale interesser.
27.Han ville tilbakevise et rykte, erklærte han.
28.I kjølvannet av Zolas opptreden på den internasjonale friidrettsarenaen har det oppstått en rekke rykter som hun gjerne vil tilbakevise.
29.Jeg må tilbakevise en så lettvint og ubegrunnet kritikk som disse medarbeiderne utsettes for av Gundersen, sier kringkastingssjefen.
30.Jeg må videre klart tilbakevise avisenes påstander om at jeg avgjorde saken på grunnlag av de siktedes arbeidsledighet.
Parole simili

 
 

tilbakevise come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tilbakevisetilbakevisendetilbakevist
Indicativo
1. Presente
jegtilbakeviser
dutilbakeviser
hantilbakeviser
vitilbakeviser
deretilbakeviser
detilbakeviser
8. Perfetto
jeghar tilbakevist
duhar tilbakevist
hanhar tilbakevist
vihar tilbakevist
derehar tilbakevist
dehar tilbakevist
2. Imperfetto
jegtilbakeviste
dutilbakeviste
hantilbakeviste
vitilbakeviste
deretilbakeviste
detilbakeviste
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tilbakevist
duhadde tilbakevist
hanhadde tilbakevist
vihadde tilbakevist
derehadde tilbakevist
dehadde tilbakevist
4a. Futuro
jegvil/skal tilbakevise
duvil/skal tilbakevise
hanvil/skal tilbakevise
vivil/skal tilbakevise
derevil/skal tilbakevise
devil/skal tilbakevise
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tilbakevist
duvil/skal ha tilbakevist
hanvil/skal ha tilbakevist
vivil/skal ha tilbakevist
derevil/skal ha tilbakevist
devil/skal ha tilbakevist
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tilbakevise
duville/skulle tilbakevise
hanville/skulle tilbakevise
viville/skulle tilbakevise
dereville/skulle tilbakevise
deville/skulle tilbakevise
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tilbakevist
duville/skulle ha tilbakevist
hanville/skulle ha tilbakevist
viville/skulle ha tilbakevist
dereville/skulle ha tilbakevist
deville/skulle ha tilbakevist
Imperativo
Affermativa
dutilbakevis
viLa oss tilbakevise
deretilbakevis
Negativa
duikke tilbakevis! (tilbakevis ikke)
dereikke tilbakevis! (tilbakevis ikke)
Le tue ultime ricerche