Norvegese-Olandese traduzione di tro

La Traduzione della parola tro da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tro in olandese

tro
religionsostantivo geloofsovertuiging [f], gezindheid [f]
  forventningverbo denken
  hensikt verbo denken, eraan denken om
  meningverbo geloven, veronderstellen, achten, onderstellen
  religionverbo geloven
  akseptereverbo aannemen, geloven
Sinonimi per tro
Termini derivati da tro
albatross, antropocentrisk, antropoid, antropolog, antropologi, antropologisk, antropomorfisme, apostrof, artropode, astrofysikk, astrolog, astrologi, astrologisk, astronaut, astronautikk, astronom, astronomi, astronomisk, atrofi, atrofisk, skulderstropp, skulderstroppløs, brannkatastrofe, sitron, sitron-, sitronsaft, sitronskall, sitronsyre, syklotron, detronisere, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, dobbeltkontroll, dobbeltkontrollere, baktropp, ekkelt troll, elektroencefalogram, elektrode, elektrodynamikk, elektroencefalograf, elektrokardiograf
elektrokardiografi, elektrokardiogram, elektrokjemi, elektrolyse, elektrolytt, elektrolytisk, elektromagnet, elektromagnetisk, elektromagnetismee, elektromotorisk, elektron, elektronikk, elektronisk, elektronisk kommunikasjon, elektronisk regneark, elektrostatikk, elektrostatisk, entropi, ekstroversjon, ekstrovert, ekstrovert kvinne, ekstrovert mann, fallskjermstropper, filantrop, filantropi, filantropisk, fjernkontroll, fødselskontroll, fortroende, fortrolig person, fortrolig venn, fortrolig venninne, fortrolig, fortrolighet, fortrolle, fortrollet, fortropp, foxtrot, firelinjet strofe, elektrotypi, gastroenterititt, gastronom, gastronomi, gastronomisk, godtroende, godtroenhet, rumpetroll, ha tro, ha kontroll over, ha tiltro til, heliotrop, i god tro, til tross av, ikke-troende, ikke klarer å holde fingrene i kontroll, introdusere, introduksjon, introspeksjon, introspektiv, introversjon, introvert, introvert kvinne, introvert mann, katastrofe, katastrofalt, katastrofeartet, klaustrofob, klaustrofobi, klaustrofobisk, svarttrost, kontroll, kontrollant, kontrollbord, kontrollere, kontrollere igjen, kontrollere seg, kontrollerende, kontrollør, kontrollstempel, kontrollstasjon, kontrolltavle, kontrovers, kontroversiell, koronartrombose, kvadratrot, luftrom, lure til å tro, maestro, matrone, matronelignende, metronom, metropol, minestron, misantrop, misantropi, misantropisk, mistro, mistroende, mistrodd, muskeldystrofobi, naturtro, naturtrohet, nøytron, nøytronbombe, nitroglyserin, ukontrollert, ukontrollerbar, omstendigheter utenfor ens kontroll, østrogen, utro, utroskap, utrolig, utrolighet, overta tronen, patron, patronbelte, patronhylse, patronutkaster, petrokjemi, petrokjemisk, petroleum, petrologi, plikttro, plikttrohet, plikttrofasthet, portvaktrom, regelmessig kontroll, regjeringstro kvinne, regjeringstro mann, retroaktiv, retrospektiv, sikkerhetskontroll, sette på tronen, servicekontroll, selvtro, selvkontroll, søtsitron, sovjetisk astronaut, spesialtropp, spektrograf, spektroskop, spektroskopi, statistrolle, styrte fra tronen, stroboskop, strofe, strontium, subtropisk, subtropiske strøk, tiltro, tørketrommel, trost, tro, tro på Gud, troende, trofast, trofasthet, tro, trogen, troglodytt, trohet, trohjertet, Trojansk hest, tro, trolig, troligen, troll, trollbinde, trolldom, trollhassel, trolljente, trollkar, trollkjerring, trollkvinne, troløs, troløshet, trombocytt, trombone, trombonist, trombose, trone, tronfølger, tronrøver, tropik, tropene, tropisk, trosbekjennelse, trosivrer, troskyldighet, trosse, tross, tross det, trossig, trotter, trotterkant, troverdig, troverdighet, trommehinne, tromme, tromme sammen, trommer, tromming, trompet, trompetnese, trompetere ut, trompetist, trompetsnegl, trompetspiller, trompetspillerske, trommestikke, trommeskinn, trommeslager, tropp, tropper, troppetransportfartøy, under kontroll, opphøye på tronen, utrote, utrop, utrope, utrops-, utropstegn, utromme, vantro, være utro, være utro mot, overtro, overtroende, atrofiere, betro, mistroe, patronisere, ptroe, ptrotte, trolle, trollstemme, trollstille, trolove, tromle, troppe, atropin, elektroencefalografi, elektromagnetisme, elektroterapi, enkeltrom, fallskjermtropper, hypertrofi, iatrogen, ikke troende, katastrofal, kontrollerbar, kontrolliste, lettroende, matros, mistroisk, natron, naturkatastrofe, nitrogen, overtroisk, reskontro, rettroende, rettroenhet, skrukketroll, stavekontroll, stortromme, stropp, til tross for, Troja, trollgarn, trollhegg, trollmann, trommel, trompeter, tronfølge, tronraner, tropikkfugl, troskap, troskyldig, trouble, uten kontroll, utropsord, troppeforflytning, tross av, tross alt, til tross for det, trofe, virkelighetstro, troner, ikke anerkjent trosretning, småtroll, intro, trolleybuss, trossamfunn, trommelminne, skjebnetro, distro, ikke til å tro, globetrotter, feiltroende, gudetro, trosretning, kontrollsenter
Anagrammi di tro

rot

Altri esempi
1.Alle samfunnsgrupper må få et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin tro og sitt livssyn.
2.Arnulf Øverland - Det brennende hjerte" er muligens en bok efter forlagets hjerte, men jeg har den tro at den ikke helt er det efter Carl Hambros.
3.Att Norge inom en överskådlig framtid skulle förändra sin EECpolitik i riktning mot ett medlemskap, är svårt att tro, trots antydningar i den riktningen.
4.Bare en av fire unge er optimister og har tro på fremtiden, mens tre av fire føler seg maktesløse, pessimistiske og lar være å tenke på fremtiden, som synes meningsløs for de fleste.
5.Bare ved tro gripes syndsforlatelsen og nåden.
6.Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
7.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
8.Denne variant av et skriftsted har, skal man tro sosialantropologen professor Arne Martin Klausen, vært tankegangen bak mye av vestlig utviklingshjelp, fordi man har betraktet utviklingslandenes kultur som akterutseilt i forhold til den vestlige.
9.Der hvor det er mulig, bør en i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn elevene hører til.
10.Der hvor det er mulig, bør en likevel i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi en gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn eleven hører til.
11.Det den kristne tro ødelegger av vår kultur er ikke verdt å samle på.
12.Det er all grunn til å tro at Lægeforeningens president har rett.
13.Det er grunn til å tro at Kulturdepartementet finner det vanskelig å svare entydig på spørsmålene.
14.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
15.Det er ophavet til vore, Frostatingsmændenes (Gulatingsmændenes osv.), love, som er ophav til alt godt, at vi skal holde og have den kristne tro.
16.Det er så man knapt kan tro sine egne øyne".
17.Det handlet om de gode muligheter som jonsokkvelden ifølge gammel tro gav for å finne myntskatter og kostbarheter.
18.Det norske folk er manipulert til å tro at norsk næringsliv trenger TVreklame.
19.Du må gjerne tro at du er noe, bare du gjør det klart hvem du er det på vegne av.
20.Du må ikke tro at du er noe !
21.En tro for livet" blir på et par hundre sider og vil henvende seg til alle som er ute efter nettopp en katekese, en pedagogisk tilrettelagt lærefremstilling av den kristne tro.
22.Enig og tro til Dovre faller" !
23.Folk var trette av krigen, men angrepet skapte en stemning som fikk dem til å tro på Goebbels skrekkpropaganda om at tyskerne skulle utryddes.
24.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
25.Hei, Jens, så du er på sjøen du også", eller noe lignende, som mange motorbåtførere later til å tro.
26.Her er det rikelig plass for politiske spekulasjoner, for både tvil og tro.
27.Hvordan kan USA tro at en atomkrig kan la seg begrense ?
28.Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
29.Hvordan skal jeg som har møtt det utrolige kunne la være å tro ?".
30.I valget av Erling Norvik som partiformann ligger åpenbart en tro på at selve lederstilen skal være avgjørende for oppslutningen.
Parole simili

 
 

tro come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) trotroendetrodd
Indicativo
1. Presente
jegtror
dutror
hantror
vitror
deretror
detror
8. Perfetto
jeghar trodd
duhar trodd
hanhar trodd
vihar trodd
derehar trodd
dehar trodd
2. Imperfetto
jegtrodde
dutrodde
hantrodde
vitrodde
deretrodde
detrodde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde trodd
duhadde trodd
hanhadde trodd
vihadde trodd
derehadde trodd
dehadde trodd
4a. Futuro
jegvil/skal tro
duvil/skal tro
hanvil/skal tro
vivil/skal tro
derevil/skal tro
devil/skal tro
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha trodd
duvil/skal ha trodd
hanvil/skal ha trodd
vivil/skal ha trodd
derevil/skal ha trodd
devil/skal ha trodd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tro
duville/skulle tro
hanville/skulle tro
viville/skulle tro
dereville/skulle tro
deville/skulle tro
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha trodd
duville/skulle ha trodd
hanville/skulle ha trodd
viville/skulle ha trodd
dereville/skulle ha trodd
deville/skulle ha trodd
Imperativo
Affermativa
dutro
viLa oss tro
deretro
Negativa
duikke tro! (tro ikke)
dereikke tro! (tro ikke)
Le tue ultime ricerche
tro