Norvegese-Olandese traduzione di ubekvem

La Traduzione della parola ubekvem da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ubekvem in olandese

ubekvem
logiaggettivo oncomfortabel
  mental tilstandaggettivo onbehaaglijk
  husaggettivo oncomfortabel, bekrompen, krap
  oppførendeaggettivo hinderend, storend
  upraktiskaggettivo ongelegen, ongunstig
Sinonimi per ubekvem
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Andre sentrale spørsmål ved dette tariffoppgjøret er kompensasjon for ubekvem arbeidstid og skalaer for ansiennitet i yrket.
2.Arbeidstagerorganisasjonene har forhandlet med NRKledelsen i syv år om arbeidstidsbestemmelser og kompensasjon for ubekvem arbeidstid, før forhandlingene ble sendt over til Kulturdepartementet.
3.Dessuten vil en mer ubekvem arbeidstid gjøre det enda vanskeligere enn nå å få virkelig dyktige folk til butikkyrket, mener Værdal.
4.Det som var viktig for styrmennene, var å få en tilføyelse om vederlag for ubekvem arbeidstid.
5.Det vil også bli krevet innført et tillegg for ubekvem arbeidstid.
6.Dette virker som en typisk norsk tendens, man skummer toppen av problemene for å slippe å gå i dybden, det er som oftest i dybden de ubehagelige årsaker ligger som kan bli en meget ubekvem konfrontasjon for enkelte.
7.Efter det Aftenposten får opplyst var det først og fremst krav om kompensasjon for ubekvem arbeidstid som utløste denne konflikten.
8.En ubekvem kvinne for alle som sitter fast i sine politiske båser, en herold for friheten.
9.Forbundet mener det anbefalte alternativ vil innebære betydelig lengre og mer ubekvem reise for store deler av publikum.
10.Han sitter nemlig på gulvet i klasserommet, og den stillingen er såpass ubekvem at det skal mye til for å sovne.
11.I tillegg skal spørsmålet om tillegg for ubekvem arbeidstid utredes og legges til grunn ved tariffrevisjonen i 1986.
12.IDAG er arbeidstagerne ikke lenger en svak gruppe, og de ansatte vil nok vite å forhandle seg frem til rimelig kompensasjon for eventuell ubekvem arbeidstid.
13.Journalistene har også fått øket kompensasjon for ubekvem arbeidstid.
14.Lønnstrinn 20 utgjør 123 500 kroner, og utover dette lønnstrinn 10 på tilleggsregulativet som innebærer 11 400 kroner for ubekvem arbeidstid.
15.Mens Sivertsen understreket at kravet om kompensasjon for ubekvem arbeidstid nå var meget viktig for Styrmandsforeningen, sa Holt at arbeidsgiverforeningen hadde strukket seg så langt som overhode mulig.
16.Og de bør få en rimelig kompensajon for ubekvem arbeidstid.
17.Og man må vel kunne fremheve at arbeidstiden var ubekvem, ler hun.
18.Opprinnelig var det problemer med å få folk til å arbeide på ubekvemme tidspunkter, men godtgjørelsen er blitt så god at det er problemer med å få overført personale fra ubekvem til mer normal arbeidstid.
19.Vil det, så lenge prosessen står på, være hensiktsmessig med nye faste medarbeidere, som må slutte, når arbeidsplassen får en annen og mer ubekvem beliggenhet ?
20.Virkningsdatoen for justeringen av alle tillegg for overtid og ubekvem arbeidstid, skal settes til 30. mai 1984 for samtlige organisasjoner.
21.Hvis man i de andre nordiske land har en arbeidstid som er ubekvem, er det et dårlig argument for at vi skal få det samme også her.
22.Med sin nyvundne Nobelstatus har nå" Leger mot atomkrig" et helt spesielt ansvar for at den med kraft og styrke forsøker å sprenge det jernteppe mot ubekvem informasjon som SovjetUnionen har bygget opp, skriver den konservative avisen Svenska Dagbladet i en kommentar til fredspristildelingen.
23.Til det er så å si at det hittil har vært en sterk sammenheng mellom såkalt ubekvem arbeidstid og vanskelige arbeidsforhold på andre måter.
24.Da kreves det fast lønn, og ikke rent liten heller, vern mot ubekvem arbeidstid, sikkerhet for jobben, og selvsagt mer personell.
25.Det er vanligst med ubekvem arbeidstid blant småbarnsforeldre.
26.Dette forslaget, som fikk et klart flertall av stemmene, gir bl.a. arbeidere i disse kategorier mulighet for en mer fleksibel arbeidstid, samt 18 fridager pr. år som kompensasjon for ubekvem arbeidstid.
27.For enkelte vil det bli spørsmål om skiftordninger og kanskje en noe mer ubekvem arbeidstid enn den man har idag.
28.Fra forskjellig hold blir det påpekt at slik deltidsjobbing ikke er en fullverdig stilling, dessuten at den er belastet med en ubekvem arbeidstid.
29.Liggestillingen var noe ubekvem, og han ble liggende og vri seg frem og tilbake.
30.Men da presenterer man ikke alle motforestillingene og hva det vil koste av ubekvem arbeidstid og ødelagt helgefred for en lang rekke mennesker, som avisbud, transport - og kontoransatte.
Le tue ultime ricerche