Norvegese-Olandese traduzione di ufrivillig

La Traduzione della parola ufrivillig da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ufrivillig in olandese

ufrivillig
hensikt aggettivo onopzettelijk, onbedoeld, onvrijwillig, niet gewild, onwillekeurig
Sinonimi per ufrivillig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
2.Det er ikke så farlig om man får seg en ufrivillig svømmetur nå som det er blitt så rent i havnebassenget, sa Egge efter endt dyst.
3.Vil Jervell ha dårlig samvittighet hvis han klarer å hindre de anslåtte 200 000 (to hundre tusen) ufrivillig barnløse i Norge i å få egne barn - selv om de ikke deler Jervells etikk / religion ?
4.Å være mentalt forberedt på en ufrivillig krisesituasjon kan ofte være vel så viktig som å være fysisk sterk og har tro på sin evne til å overleve.
5.Aldeles ufrivillig.
6.Alle som har vært direkte eller indirekte i kontakt med ufrivillig barnløshet vet imidlertid hvilket forstyrrende problem dette er, både når det gjelder vanlig livsutfoldelse, den enkeltes forhold til omgivelsene, og ikke minst parets forhold til hverandre.
7.Arbeidssøkende, som for bare få måneder siden siktet seg inn mot ufrivillig langtidsledighet, arbeider idag med linjerydding for Norsk Hydro.
8.Av frykt for at kringkastingssjefen ufrivillig skulle komme til å reklamere ytterligere for et helt annet medieprodukt enn det som skapes av nesten 2500 NRKansatte.
9.Av frykt for å bli nektet innreise til sitt hjemland Tsjekkoslovakia igjen og bli en ufrivillig eksilforfatter, våget ikke forfatteren og menneskerettighetsforkjempe ren Vaclav Havel selv reise til Frankrike for å ta imot sitt æresdoktorat ved universitetet i Toulouse ved seremonien mandag formiddag.
10.Barnløshet er et svært alvorlig problem for dem det gjelder, men" Fruktbarhetsundersøkelsen" viser at bare 4 prosent av gifte kvinner i alderen 3544 år var ufrivillig barnløse.
11.De ansatte, som jeg selv tilhører, lever nå under truselen om en dags permisjon pr. uke på ubestemt tid og om en ukes ufrivillig permisjon (kalt ferie !) uten lønn.
12.De første reaksjoner fra ansvarlig hold er allikevel et paradeeksempel på hvordan det ofte går når ubehagelige fakta smelles i bordet, og derfor ikke helt uten ufrivillig komikk.
13.De som tar det som bys, vil ofte senere i livet stå overfor den situasjon at de føler seg bundet til et yrke de egentlig ikke har særlig lyst eller anlegg for, men har" ufrivillig" måttet slå inn på, med de vanskeligheter dette bevirker m.h.t. tilpasning, trivsel og ikke minst ydelser.
14.De to forskerne anslår likevel at bare 45 prosent av alle kvinner og 4 prosent av gifte kvinner forblir ufrivillig barnløse på livstid.
15.Den fungerer også når humoren, som i dette tilfelle, blir ufrivillig.
16.Den siste ganske ufrivillig, men han gikk ihvertfall videre.
17.Det er Grimstad Adressetidende som stiller spørsmålet efter at noen tyske turister fikk et ufrivillig opphold bak låste dører i Landvik kirke forleden dag.
18.Det er ingen fare for nattesøvnen om de ikke gir noe ekstra, frivillig eller ufrivillig.
19.Det er også det beste for den politiske utvikling at man slipper å bakse med tidsbetonte konstellasjoner i Stortinget, og flyktige allianser i enkeltsaker med ufrivillig makkerskap mellom ellers unaturlige partnere.
20.Det gjelder ikke minst den gruppen av vår befolkning som ufrivillig ikke kan få barn.
21.Dette er i arbeidssituasjoner hvor man ufrivillig får i seg løsningsmidler i liten konsentrasjon.
22.Efter et par timers ufrivillig opphold på Bygdøy lettet det svenske helikopteret med kurs for Fornebu og forlot så flyplassen en snau halvtime senere med kurs for Kinsarvik.
23.En av dem som - høyst ufrivillig - kom i nær kontakt med de religiøse ekstremistgruppene, var Muhammed Hasanein Heikal.
24.En biltyv hadde ufrivillig fått med seg Thomas som" blindpassasjer".
25.En kvinnelig politikonstabel som var blant de første som gikk inn i Markveien 61 i september 1982, forklarte som vidne at punkerungdommene kom rasende ned trappen med kjettinger og et naglebelte, og alt var blitt fullstendig kaotisk. hun fikk selv et slag over neseroten og ramlet bakover, men hun kunne ikke si om det var en punker som slo eller om en kollega ufrivillig hadde rammet henne over nesen under tumultene.
26.En stein gir oss et ufrivillig opphold.
27.Endelig hjemme efter måneders ufrivillig opphold i Nigeria, ble overstyrmann Harald Hanssen møtt av sin kone Rigmor og sønnen Viggo.
28.Ensemblet gjør en stor og medrivende innsats i dette merkelige scenespill - ikke minst gjelder det Gudrun Asmundsdottir i den sentrale rolle som Kristin, kvinnen som blir ufrivillig skilt og som utvikler seg til å være både selvstendig og ensom, i en uløselig kombinasjon.
29.For en kvinnelig laborant i Sverige som ufrivillig fikk i seg løsningsmidler, ble livet et mareritt.
30.Foran starten på denne medleyen, fikk pikene en ufrivillig pause da vannstanden i bassenget var i høyeste laget.
Le tue ultime ricerche