Norvegese-Olandese traduzione di uskikket

La Traduzione della parola uskikket da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uskikket in olandese

uskikket
personaggettivo ongeschikt, onbekwaam
Sinonimi per uskikket
Termini derivati da uskikket
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Almenpraktikerne er ikke uskikket til å behandle folk med nerveproblemer.
2.Hittil har det vært et stort problem for oss at i hvert tilfelle med mistanke om narkotikakjøring må vi føre bevis for at vedkommende er uskikket til å sitte ved rattet.
3.Vi må se på hvor full og hvor totalt uskikket man er som bilfører ved eksempelvis 0,5.
4.Det betalingsTV som NRK har foreslått, hovedsakelig basert på utenlandske underholdningsfilmer, er uskikket til å løse denne viktige oppgave.
5.Det ble presisert at det var personlige egenskaper ved Grødahl som gjorde ham uskikket.
6.Hans egen natur var et motsigelsens tegn, bevegelig og grublende, aktiv og innesluttet, hensynsløs og sky, overlegen i de små forhold og uskikket i de store.
7.Hans utdannelse mange ville mene mangel på utdannelse - var da også blitt brukt som argument av dem som fant ham uskikket til sentrale verv i partiet.
8.I sitt neste møte avskjediget skolestyret rektor Grødahl med den begrunnelse at han var uskikket og udugelig.
9.Kirkestatsråden skal også ha informert Hognestad om at Oslos biskop, Andreas Aarflot, i et notat til departementet gjør det klart at han fortsatt anser Hognestad som uskikket til en stilling i Den norske kirke.
10.Lengre tids misnøye med samarbeide og lederskap gjorde at lærerne mente Grødahl var uskikket til jobben.
11.Når Bratterud plukker ut nettopp de homofile som uskikket til å sitte i ledende stillinger i samfunnet alene fordi de er homofile (og det må bety : syndere), da driver han etter mitt skjønn blasfemi.
12.Den konstaterte at 4000 av kaderbarna var totalt uskikket for de stillinger de hadde fått på denne måten.
13.Eksempelvis vil nervesystemet bli skadet ved stort alkoholkonsum, og man kan bli uskikket som bilfører, sier Mørland.
14.En av grunnene til at GeorgeBrown tapte valget, var trolig at enkelte mente at hans overdrevne alkoholforbruk gjorde ham uskikket som statsminister.
15.Er Norge og nordmenn uskikket til å ha flere flyplasser ?
16.Krigserstatningssummen vil som nevnt ikke bli utbetalt før den enkelte kan fremlegge en legeerklæring som sier at vedkommende er uskikket for arbeide til sjøs.
17.Man har sett at moren ikke nødvendigvis er uskikket til å ha barna, selv om faren i utgangspunktet skal ha vært mer skikket.
18.Sjefen for Utrykningspolitiet mener at personer med alkoholproblemer kan være uskikket til å kjøre bil selv uten promille, men at dagens analysemetode for å fastslå alkoholkonsum over tid ikke er sikker nok til å innføre restriksjoner.
19.Skolestyreformannen i Sandnes vil sammen med hele sin partigruppe trekke seg fra sine verv i protest mot at skolesjefen, som skolestyret sa opp i mai iår, har fått både departementets og skoledirektørens medhold i at han ikke er uskikket.
Le tue ultime ricerche