Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave utkantstrøk. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Distriktet har stor arbeidsløshet, og vi har selvfølgelig kunnet utnytte støtteordninger for etablering i utkantstrøk.
2.Med andre ord synes dette slett ikke å bli noen trusel mot rekrutteringen i utkantstrøk, konstaterte sosialministeren.
3.Vi er plasert i et område som militært opphørte å være et utkantstrøk lenge før vi egentlig ble klar over det i norsk politikk.
4.Vi må se på forslaget og diskutere følgene for utkantstrøk med dårlig bosetning og lite industri.
5.Arbeidsmøtet fokuserte i særlig grad på brenselssituasjonen i uland, herunder avskogningsproblemet og elektrifisering av utkantstrøk og landsbyområder, dessuten på kvinnens stilling i slike områder.
6.Bare ved stordrift - relativt sett - i byer og tettsteder er det mulig for lagene å jevne ut resultatene slik at nærmiljø og utkantstrøk kan beholde sine butikker.
7.Bryter en tannleges menneskerettigheter hvis han blir tvangsforflyttet til et utkantstrøk ?
8.Da kan det være tøft å sikre seg komponenter til en bedrift i et utkantstrøk som Norge, sier Gulliksrud.
9.Det bør kanskje nevnes at de" dyreste" lærere finner en i utkantstrøk der" klassene" består av grupper helt ned til 45 elever, - derfor er det rent utrolig hvor lettvint formannen i Oslo Skolestyre kunne feie unna våre mange hovedstadsproblemer (I Østlandssendingen 2 / 8 d.å.) og benytte" likhetstegnet" i sin dialog med Wenche Nøst Vågnes.
10.Det er blant annet snakk om arbeidsplasser i utkantstrøk.
11.Det er ikke nytt av året at Finnmark, og andre utkantstrøk i Norge, opplever lærermangel.
12.Det er tull å holde liv i utkantstrøk bare fordi det er liv der.
13.Det er vanligvis den private kjøpmann som står for handelen i næringsfattige utkantstrøk, med andre ord ivaretar ett av de hensyn som det særlig ble lagt vekt på da man fant grunnlag for å gi skattemessige fordeler til samvirkelagene.
14.Dette gjelder både forbindelser i utkantstrøk og dyre nyanlegg for å bedre miljø og trafikksikkerhet i byer.
15.Dårligst ut kommer sidebaner i utkantstrøk som bare dekker knapt 30 prosent av særkostnadene.
16.Eldre bygg har rimeligere husleie, og efter nye husbankbestemmelser er det blitt ekstra høye husleier i utkantstrøk.
17.Eldre i utkantstrøk som ikke selv kjører bil.
18.En import fra uland på 100200 tonn honning pr. år - som antydet i flere aviser - er det samme som å fjerne bortimot halvparten av landets bikuber - som idag beregnes til ca. 70 000 og lamme det meste av birøkten som økonomisk støtte for svake bruk og utkantstrøk.
19.En slik fastsettelse av ligningstakst vil imidlertid medføre grov forskjellsbehandling av boliger i pressområder og utkantstrøk.
20.Et annet aktuelt problem er at det i mange av våre utkantstrøk er et så ensidig næringsliv at det ofte er vanskelig for et ektepar å finne arbeide som passer dem begge.
21.Foruten kunngjøringen om henrettelser er det i Kanton også slått opp plakater om ungdommer som er sendt til arbeidsleirer i Kinas utkantstrøk.
22.Få av Aftenpostens reportere har reist mer enn han, så det står til troende når han hevder at selv i de mest avsides utkantstrøk i Asia og Afrika finnes det idag knapt noe sted der ikke Vestens forbruksvarer og popmusikk er trengt inn.
23.Gjennom skatteutjevningsfond og andre statlige tiltak og overføringer er milliardbeløp styrt fra det sentrale Østlandsområde til utkantstrøk.
24.Han har erfaring fra utkantstrøk på Vestlandet og øyene utenfor Bergen hvor alle flytter ut og det langsomt, men sikkert avfolkes.
25.Hensynet til vågehvalbestanden og til en av de få lønnsomme næringer i utkantstrøk gjør dette påkrevet.
26.Husholdninger i utkantstrøk vil måtte si nei til kabelTV nærmest uansett deres inntektsnivå.
27.I Rødøy kommune, som består av mange småøyer, skjer det stikk motsatte av det som skjer i alle andre utkantstrøk i landet.
28.I utkantstrøk der det er langt til bank og bankautomat, skal kundene kunne bruke et par sjekker gebyrfritt pr. måned.
29.Idag bor og trener han ved treningssenteret for de fleste amerikanske svømmestjernene i Mission Viejo i OLbyens utkantstrøk.
30.Kooperasjonen har bevart sitt nett av nærbutikker og av butikker i utkantstrøk noenlunde intakt.