Norvegese-Olandese traduzione di veie opp

La Traduzione della parola veie opp da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

veie opp in olandese

veie opp
vektverbo afwegen
Anagrammi di veie opp
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Selv ikke en olympisk gullmedalje kan veie opp for den tiden jeg må være borte fra ungene på grunn av trening og konkurranser.
2.Studentene som kommer til Cairo, har problemer med å finne seg et sted å bo, penger til lærebøker, til mat, venner, kamerater som kan veie opp for savnet av slekt og venner hjemme i landsbyen.
3.Det må derfor ha demret ganske fort for Moskva at den politiske avkastning av en boikott ikke ville vært stor nok til å veie opp de politiske tap den ville ha ført til.
4.Eventuelle kontrakter på dekksramme og moduler til Ulafeltet i Nordsjøen, samt på moduler til Ekofiskplattformen, vil ifølge Bartnes i noen grad kunne veie opp for den store kontrakten for Ekofiskunderstellet.
5.For at samfunnet totalt ikke skal bruke opp sparepengene, så må den heldige, den ene av de ti, tjene nok til å veie opp de andre tapene.
6.For å veie opp for mindre barnekull har regjeringspartiene utarbeidet en plan som tar sikte på å gjøre forsvaret mer attraktivt, samtidig som regelverket skal strammes inn slik at det blir umulig å skulke unna verneplikten.
7.Med glade stemmer synger bakerlaget Santa Luciasangen, og med oppbrettede ermer setter de i gang med å veie opp ingrediensene.
8.Men Lærerlaget fikk efter flere tiårs kamp gjennomslag for nedsatt leseplikt for alle lærerne på barnetrinnet til 27 timer pr. uke en stor seier, men ikke nok til å veie opp lønnstilbudet.
9.Ut fra Deres departements synsvinkel og ansvarsområde, hvilke andre samfunnsnyttige hensyn mener De kan veie opp det faktum at Fornebu er lokalisert midt i det område den ligger i - og nå altså foreslås opprustet til enda større trafikk ?
10.De trenger makt for å veie opp pressens behandling.
11.Det sier seg selv at skadetallene må reduseres for å veie opp dette, og det ser ut som om vi er på rett vei, sier Veiseth.
12.Det å bo godt kan veie opp for mye, men neppe for år med havregrøt og ubetalte regninger.
13.Eksperter Aftenposten har vært i kontakt med, mener at gassinnpumping kan medføre økt oljeproduksjon, men ikke så mye at økte oljeinntekter kan veie opp for uteblitte gassinntekter.
14.Et avgjørende spørsmål for Norge er nå i hvilken grad andre feltutbyggingsprosjekter på kontinentalsokkelen kan fremskyndes og veie opp for de negative følger av britenes Sleipnernei.
15.Forsvarsdepartementet mener at tilgangen på yngre flyvere i Luftforsvaret kan veie opp avgangen i årene som kommer.
16.Nå skulle det riktignok ikke være så vanskelig å veie opp det nødvendige antall gram fiber, men saken er mer komplisert enn det.
17.Oljeeksport er en hovedpillar i SovjetUnionens inntjening av vestlig valuta, og det synes klart at russerne er sterkt opptatt av å finne oljekilder til havs som kan veie opp for stagnasjonen i fastlandsproduksjonen.
Le tue ultime ricerche