Norvegese-Olandese traduzione di verve

La Traduzione della parola verve da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

verve in olandese

verve
kunderverbo werven
  jobbverbo inschrijven
  folkverbo rekruteren, ronselen [pej.], werven, optrommelen [informal]
  militærskverbo optrommelen, bijeentrommelen, in dienst nemen, aanwerven [Belgium]
Sinonimi per verve
Termini derivati da verve
Anagrammi di verve
Altri esempi
1.Glippet" skulle være at man tilla Utenriksdepartementets statssekretær en bekreftelse på at norsk overvåkningspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
2.Det er ikke straffbart å reise til utlandet for å verve seg til Fremmedlegionen.
3.Det hender ikke særlig ofte at ideologisk overbevisninger er motivet for å la seg verve.
4.Nå efterpå er jeg ikke i tvil om at den virksomhet sovjetiske diplomater drev overfor norske ungdomspolitikere omkring 1970, blant annet hadde til hensikt å verve agenter for KGB.
5.Sprøyt fra ende til annen, er statssekretær Eivinn Bergs kommentar efter at Dagsnytt i sin morgensending idag tilla Utenriksdepartementets statssekretær uttalelser som bekreftet at norsk overvåkingspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
6.Steinfeld har forsøkt å verve en Sovjetborger, og det er ikke utelukket at han arbeider for CIA, skriver Isvestija.
7.Sundal har prøvd å verve så mange nøkkelfolk her til sin nye virksomhet at han ville ha lammet vår fondsavdeling 100 prosent.
8.Aldri tidligere har imidlertid en norsk embedsmann i en så sentral stilling som byråsjef Arne Treholt latt seg verve som spion for en fremmed makt i Norge.
9.Alle stormakter søker å verve hemmelige agenter.
10.Andre fremgangsmåter som Erstad fremhevet var å benytte efterretningspersonell, som under dekke av annen legal virksomhet - for eksempel som ansatte i handelsvirksomhet forsøker å verve agenter.
11.Antimisjonaktivitetene som drives av grupper som Yad Lachim, en bibelskole som delvis finansieres av regjeringen, inkluderer rådgivningstjeneste for ungdommer som har samarbeidet med misjonærer, informasjonsforedrag ved skoler og klubber og korridorpolitikk for å motarbeide regjeringsstøtte til enhver organisasjon mistenkt for å verve nye tilhengere.
12.Byråsjef Arild Isegg i Forsvarsdepartementet sier til NTB at han som utro tjener i sin nåværende stilling kunne ha gitt KGB virkelig valuta for pengene hvis han hadde latt seg verve i begynnelsen av 60årene.
13.DET beklagelige faktum er at Arbeiderpartiets Arne Treholt i sin tid lot seg verve av KGB til å drive spionasje til fordel for SovjetUnionen.
14.De fire heftene som følger med i kofferten dreier seg om hvordan verve medarbeidere, lokal politisk aktivitet, hvordan ha kontakt med presse og massemedia og hvordan skrive nyhetsbrev.
15.De gjør jo ikke annet enn å verve spioner.
16.De lokale fagforeninger har nettopp kartlagt hvilke bedrifter hvor det er mulig å verve nye medlemmer, og nå innledes selve verveaksjonen.
17.De snuser opp familieproblemer og alt som kan tenkes å komme til nytte for å verve en person.
18.De syv britene hadde latt seg verve av provestlige styrker under borgerkrigen i Angola.
19.De to forlagene hadde satt som mål å verve minst 750 medeiere kommanditter i bokklubben innen 17. mai. Efter en treg begynnelse kunne initiativtagerne 18. mai konstatere at syv hundre og noen og tyve eierandeler lå ferdig underskrevet i forlagene, mens mange fremdeles befant seg i posten, melder NRK Dagsnytt.
20.De vil også verve korttidsmedlemmer i SV med sikte på å få mange nok Gustavsentilhengere på nominasjonsmøtet.
21.De ytterliggående gruppene opererer i små enheter, og er meget aktive når det gjelder å verve slike ungdommer som kommer fra landsbygda og leter efter fotfeste i storbyene.
22.De økonomiske nedgangstider i Storbritannia har ført til at det ikke lenger er noe problem å få unggutter til å verve seg, for tre, seks eller endog ni år.
23.Den ortodokse kirke driver ikke utadvendt virksomhet med tanke på å verve nye tilhengere.
24.Derfor står hans tidligste bekjente så splittet i synet på motivet for at han lot seg verve av KGB.
25.Det er som regel en person ved hvert fakultet eller hver skole som arbeider med å verve nykommere.
26.Det finnes også teorier om at polakkene, eventuelt i samarbeide med russerne, forsøkte å sette Strøberg i en pinlig situasjon for så å verve ham som spion.
27.Det legges ikke skjul på at det idag nytter lite å appellere med" norskdom" i arbeidet med å verve nye medlemmer og forsikringstagere.
28.Det møter mye motstand, men sønnens gamle eliteenhet lar seg verve og går i trening i simulerte omgivelser i Texas.
29.Det tar ikke mer tid enn å verve bidragsydere og senere gi ut en form for informasjon et par ganger i året.
30.Det var svaret SovjetUnionens ambassade i Oslo mandag fikk av Utenriksdepartementet på ambassadens påstand om at norske myndigheter forsøkte å verve den sovjetiske diplomaten.
Parole simili

 
 

verve come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) vervevervendevervet
Indicativo
1. Presente
jegverver
duverver
hanverver
viverver
dereverver
deverver
8. Perfetto
jeghar vervet
duhar vervet
hanhar vervet
vihar vervet
derehar vervet
dehar vervet
2. Imperfetto
jegvervet
duvervet
hanvervet
vivervet
derevervet
devervet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde vervet
duhadde vervet
hanhadde vervet
vihadde vervet
derehadde vervet
dehadde vervet
4a. Futuro
jegvil/skal verve
duvil/skal verve
hanvil/skal verve
vivil/skal verve
derevil/skal verve
devil/skal verve
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha vervet
duvil/skal ha vervet
hanvil/skal ha vervet
vivil/skal ha vervet
derevil/skal ha vervet
devil/skal ha vervet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle verve
duville/skulle verve
hanville/skulle verve
viville/skulle verve
dereville/skulle verve
deville/skulle verve
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha vervet
duville/skulle ha vervet
hanville/skulle ha vervet
viville/skulle ha vervet
dereville/skulle ha vervet
deville/skulle ha vervet
Imperativo
Affermativa
duverv
viLa oss verve
dereverv
Negativa
duikke verv! (verv ikke)
dereikke verv! (verv ikke)
Le tue ultime ricerche