Norvegese-Portoghese traduzione di NASA

La Traduzione della parola NASA da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

NASA in portoghese

NASA
militærsksostantivo NASA [f]
Termini derivati da NASA
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efter Apolloprogrammet måtte NASA og annen amerikansk romindustri si opp mange mennesker.
2.Private selskaper vil legge ned milliarder av kroner på romvirksomhet i årene som kommer, sier Alfred N. Lunde i NASA.
3.Adm. direktør Asbjørn Søgstad Asbjørn Søgstad (29) er ansatt som adm. direktør i NaSa Datasenter A / S. Han er diplomøkonom og kommer fra Narvesen A / S, hvor han var daglig leder for avdeling Innova.
4.Beløpet inkluderer de 10 millioner dollar NASA får betalt for utplasseringen, og Western Unions brukstap.
5.Biofysikkgruppen på Fysisk institutt samarbeider med den amerikanske romfartsorganisasjonen, NASA, mens forskere på Botanisk institutt arbeider sammen med den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA.
6.Bodø blir base for en vitenskapelig amerikansk ekspedisjon som fra 7. til 28. februar skal operere med et spesialutstyrt Orionfly fra Nasa for å studere de arktiske sykloner som iblant oppstår, og som man kjenner svært lite til, melder Nordlandsposten.
7.Da feilen ble oppdaget, hadde NASA 34 minutter til rådighet for å reparere computeren.
8.De har virkeliggjort en av de store menneskelige drømmer, men først og fremst har de tatt lange skritt på veien mot det NASA gjerne betegner som en kommersialisering av romfarten og romforskningen.
9.De resterende 15 prosent skal eies av ansatte i Saga Data og i det nye NaSa.
10.Deke Slayton ble værende i NASA, men er nå med på å administrere det første private romfartsprogrammet i USA, naturligvis fra Houston.
11.Den amerikanske romfartsadministrasjonen NASA har fått 5,5 millioner dollar av forsikringsselskapene for å prøve å få tak i satellittene.
12.Den nye kjeden får navnet NaSa Datasenter A / S. Partnerne mener at markedet for små og mellomstore bedrifter, profesjonelle utøvere i de såkalte frie yrker, foreninger og avanserte hjemmedatabrukere foreløbig er blitt mangelfullt dekket i Norge.
13.Den vellykekkede operasjon var en velkommen avveksling for NASA, som har satset hundrevis av millioner dollar på et omfattende reparasjons og vedlikeholdsprogram ute i verdensrommet.
14.Dermed valgte den amerikanske romfartsadministrasjon, NASA, å utsette jomfruturen for sin tredje romferge," Discovery".
15.Det at den amerikanske romfartsorganisasjon NASA støtter letingen efter liv i rommet med 12 millioner kroner årlig, gir prosjektet et seriøst anstrøk.
16.Det er blitt en ny giv i NASA, rommet vil også nå for alvor åpnes for private interesser, sier nordmannen Alfred N. Lunde som har arbeidet i NASA siden Apolloprogrammet startet for alvor.
17.Det er den andre satellitt til en verdi av 75 millioner dollar som NASA har mistet i løpet av mindre enn tre dager.
18.Det er grunn til å regne med at NASA vil samarbeide med sine europeiske kolleger under utviklingen av stasjonen, som blir et kombinert serviceanlegg og romfartslaboratorium.
19.Det legges ikke skjul på at NASA venter seg meget i så måte fra de europeiske land som bygget det romfartslaboratorium som ble brukt under den siste ferd med en av romfergene.
20.Det neste nivå i bestrebelsene for å nå frem til en effektiv policy og utførende organ er etableringen av en nasjonal organisasjon, et" National Agency" eller en" National Authority" som f. eks. NASA i USA.
21.Det opprinnelige flightnummer var STS13, men overtroen gjør seg sterkt gjeldende i NASA.
22.Det var den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA som innkalte dem til en konferanse.
23.Dette selskapet etablerte nylig et samarbeide med Narvesen om databutikker for småbedrifter og yrkesutøvere kalt NaSa Datasenter A / S. Narvesen er også gått inn i Saga Data med 25 prosent.
24.Efter flere timers mislykkede forsøk på å opprette kontakt med satellitten, bet NASA i det sure eple og erklærte at også den hadde forsvunnet ut i det store intet.
25.En gruppe seriøse forskere, sammenkalt av NASA, har vist hvorfor vi trenger romkolonier og hvordan de kan komme til å se ut.
26.En talsmann for NASA sa at dette bidrar til å redusere tiden mellom en romferd og den neste med mellom seks og åtte dager, hvilket kommer godt med under årets tette program.
27.Filmen viser en mengde rakettoppskytninger, mye av teknikken og politikken bak romfartsprogrammet, ensomheten og faren under flukten i verdensrommet, men forsøker altså også å gå bak kulissene hos NASA.
28.Flere hundre menn og kvinner, blant dem journalister, kunstnere og lærere skal få være med på reisen rundt Jorden, opplyste talsmenn for USAs romfartsadministrasjon NASA.
29.For NASA er det et tungt prestisjetap og et alvorlig tilbakeslag, men romfartsadministrasjonen tjener allikevel 10 millioner dollar på hver av uhellene.
30.For de rutineøvelsene får NASA betalt 10 millioner dollar.
Le tue ultime ricerche