Norvegese-Portoghese traduzione di autonomi

La Traduzione della parola autonomi da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

autonomi in portoghese

autonomi
politikksostantivo autonomia [f]
Sinonimi per autonomi
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De høyere utdannelsesinstitusjonene - det tenkes her på høyskoler og universiteter har hevdet sin autonomi konsekvent og forsvart seg mot politisk motiverte forsøk på å forandre undervisningens innhold eller på annen måte påvirke betingelsene for utøvelsen av den akademiske gjerning, slik dette skjedde under den 2. verdenskrig.
2.Den alt overveiende svensktalende befolkning ble imidlertid innrømmet en autonomi som stiller øyene i en særstilling blant de finske len.
3.Frankrike er det land som alltid har voktet mest på Fellesskapets autonomi, og som har vært mest restriktivt i spørsmålet om å innrømme" særlige forbindelser" med land utenfor EF.
4.Er man ikke redd for å miste universitetets autonomi og den enkelte forskers frihet gjennom samarbeide mellom universitet og privat næringsliv ?
5.Di fleire omsorgsprofesjonar som kappast om å forklare at vi i grunnen er bestemte av dei og dei ytre faktorar, og at vi derfor ikkje må bli stilte til rekneskap for det vi er og gjer, di meir blir vår autonomi som ansvarlege personar undergraven.
6.En ny høyskolelov skal gjenopprette partikontrollen med universitetene, hvor den vidstrakte autonomi ga opposisjonen et viktig pusterom.
7.Kirken har også gjort innsigelser mot andre konkrete skritt fra regjeringen - som undertrykkelsen av universitetenes autonomi gjennom den planlagte høyskoleloven.
8.Tvert om å vere ein ghetto, er det altså ei form for administrativ autonomi, både for kristne og jødar.
Le tue ultime ricerche