Norvegese-Portoghese traduzione di autoritær

La Traduzione della parola autoritær da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

autoritær in portoghese

autoritær
politikkaggettivo autoritário
  dominerendeaggettivo dominador, autoritário
Sinonimi per autoritær
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg dro til Haiti som en autoritær, kanskje typisk tysk trener.
2.Vi prøver å lage rockmusikk som ikke er autoritær, sier Preuss.
3.De kvinnelige prestene opplever Gud på en annen måte, som et intimt nærværende, ikke så hellig, autoritær og høyt opphøyet.
4.Den uhyre ambisiøse Craxi, som har ord på seg for å være noe autoritær og blant annet har fått klengenavnet Benito, har imidlertid også enkelte flekker på sitt" image".
5.Det vil bli behov for å utvikle en langt mer autoritær arbeidsform.
6.En omlegning av denne praksis vil derfor bryte med vår tradisjon, og en mer autoritær barnehaveform står fjernt fra det alminnelige synet på oppdragelse i det norske samfunn.
7.For å vise sin autoritet er ikke det samme som å være autoritær, understreker hun.
8.Fødselsdagsbarnet karakteriserer seg selv som en autoritær person, men sier at han har et jovialt forhold til betjeningen i Storgaten 40.
9.Han har godt humør, har sine ansattes tillit og en egen evne til å gi sine medarbeidere ansvar og muligheter.Han er ingen autoritær sjef.
10.Han var en person man lett samlet seg om, og han ble en naturlig leder uten å være autoritær ; en person man umiddelbart likte.
11.Kanskje vil en forståelse av at barn og voksne ikke er like, og at barn ikke blomstrer når de behandles som likemenn, få foreldre til å innta en mer autoritativ - ikke autoritær - holdning i familien, mener Marie Winn.
12.Ledelsen er ikke autoritær selv om det er lederen som tar beslutninger.
13.Man konsentrerte i for sterk grad organisasjonsoppbygningen langs aksen autoritær / demokratisk hierarkisk / egalitær.
14.Myndig, men ikke autoritær.
15.Publikum skal dyrke idolene, og mye av den eksperimentelle, nye rocke blir også autoritær idet den blir selvopptatt.
16.Sett med norske øyne hadde han en autoritær holdning, var en" pater familias" som kompromissløst forlangte at en hustru skulle underkaste seg hans eget syn.
17.Striden har ulmet i flere år mellom et selvbevisst orkester og en autoritær dirigent.
18.Uro for forurensninger og giftige stoffer, misnøye med en autoritær ledelse eller med selve arbeidet, ikke minst ensformig rutinearbeide, er stressfaktorer som kan føre til psykiske epidemier, sier han i en artikkel i Science News.
19.Vi har hatt en positiv frigjøringsprosess fra gammel autoritær oppdragelse, men det kan se ut som om slike verdier er skyllet ut med badevannet.
20.Selv om en ikke kan snakke om et fullkomment oppgjør med fortiden, er ønsket om en autoritær ordning hos det store, store flertall av tyskere utslukket.
21.Kapteinen gikk berserk og slo løs på blindpassasjerene, forklarte telegrafisten ombord, Stavros Tsantis, som karakteriserte kapteinen som en egenrådig og autoritær person med uforsonlige trekk.
22.At MBows lederstil virker fremmed og autoritær på mange, ikke minst på oss i Norden, skal ikke benektes.
23.Autoritær, sier noen, konservativ og antikommunistisk - og den beste PRmann romerkirken har hatt på lenge.
24.Autoritær.
25.Autoritær av legning har Botha opprettholdt jernhard disiplin.
26.Besse er kjent som på en og samme tid en autoritær og pragmatisk bedriftsleder, som i sine år i Pechiney og med regjeringens fulle støtte har rasjonalisert bort de ulønnsomme stålog kjemiavdelingene, som er overtatt av de to andre statskonsern Sacilor og Elf Aquitaine.
27.De siste fire årene har jeg studert ved universitetet i Barnsley (England), og gjennom studiene er jeg blitt mindre autoritær og mer moden som person.
28.Den er bestemt, men ikke autoritær.
29.Den har ingen ideologi og er ikke autoritær.
30.Fjernsynsreklame vil med andre ord kunne oppnå en farlig autoritær stilling innenfor vår verden av massemedier.
Le tue ultime ricerche