Norvegese-Portoghese traduzione di bekreftelse

La Traduzione della parola bekreftelse da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bekreftelse in portoghese

bekreftelse
svarsostantivo afirmação [f], confirmação [f], afirmativa [f]
  sannhetsostantivo fundamentação [f], comprovação [f]
  uttalendesostantivo confirmação [f], corroboração [f]
  rettsvitenskapsostantivo endosso [m], sanção [f], aprovação [f]
  erkjennendesostantivo reconhecimento [m], admissão [f]
Sinonimi per bekreftelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
2.Da en 37 år gammel Arendalsmann fikk denne bekreftelse fra sin egen fraseparerte kone, ble han rasende.
3.Ein Deutsches Requiem" er noe av det beste Brahms har skrevet, ett av hans hovedverk, faktisk det som ga ham bekreftelse på at han kunne skrive musikk i det helt store format, han var jo bare et par ord og tredve år gammel da han komponerte det.
4.Glippet" skulle være at man tilla Utenriksdepartementets statssekretær en bekreftelse på at norsk overvåkningspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
5.Konfirmasjon" betyr bekreftelse, en bekreftelse på at dåpen står ved makt, en bekreftelse på at man vil si ja til sin kirke, kirken som Guds hus og kirken som Guds folk underveis.
6.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
7.Messen var ellers en bekreftelse på at krigsleketøy fortsatt regnes som gode gaveartikler for barn.
8.Mitt liv er ingen motsats til mitt verk, mitt verk er en bekreftelse av det liv jeg har levet.
9.Bedringen på arbeidsmarkedet er en bekreftelse på at Regjeringens økonomiske politikk virker, sa finansminister Rolf Presthus i et foredrag på Nordland Høyres årsmøte fredag.
10.Besøket i Nicaragua markerer intet nytt initiativ eller noen politisk kursendirng, men snarere en bekreftelse på vår oppriktige søken efter fred, sier Reagans pressetalsmann Larry Speakes.
11.Det er ingen oppsiktsvekkende ting som blir fastslått i rapporten, men den er en bekreftelse på forhold vi har påpekt i lengre tid, sier adm. direktør Kjell B. Einarsen i Norsk Hotell og Restaurantforbund.
12.Det er viktig at vi nå endelig har fått en klar bekreftelse på at idretten, og fotballsporten spesielt, rekrutterer og beholder en rekke barn og unge med risiko for psykososiale vanskeligheter.
13.Det vi har fått til er en bekreftelse på at folk går med ideer, sa Næsset.
14.Dette er en bekreftelse av hva som ble vedtatt på vårt landsstyre.
15.Dette er jeg fornøyd med, og jeg kan ikke annet enn innrømme at det er hyggelig å få en slik bekreftelse på at jeg er i rute, sa Tom Erik Oxholm efter sesongåpningen på Frambanen i Larvik lørdag eftermiddag.
16.Don Juan søker bekreftelse på seg selv i alle kvinner han nedlegger, han leter efter seg selv, og finner seg ikke.
17.En benektelse eller en bekreftelse fra vår side ville innebære fare for at sikkerhetsgraderte opplysninger blir kjent, opplyser CIAtalsmann Larry R. Strawderman.
18.En real bekreftelse på at formen er som den skal, både for meg selv og kanskje enda mer for konkurrentene mine, sa Ingrid, som syntes det gikk litt for fort i starten.
19.Er alt forberedt ? spør Hitler og får den ventede bekreftelse.
20.Ifølge de siste meldinger antar man at sykdommen har brutt ut, og vi venter nå på en eventuell bekreftelse, opplyser sjef for FNkontoret i Onsrud leir, major Per Christensen.
21.Jeg ga ingen andre opplysninger om saken, og min bekreftelse kunne åpenbart ikke skade efterforskningen, sier Berrefjord.
22.Jeg venter skriftlig bekreftelse fra kabinettsekretæren på Slottet om stallplassen, men jeg har fått muntlig beskjed om at dette skulle være i orden, lyder det fra Johannesen, som er annen generasjon drosjeeier i familien.
23.Men glem for all del at ikke alvoret starter før om en uke, sa Foulkes efter en kamp som ga en definitiv bekreftelse på at den nye LSKtrioen Opseth, Vaadal og Forsnes vil bli solide forsterkninger.
24.Min forstand står stille, uttalte herr Evensen i helgen, et utsagn som vel ikke representerer noen revolusjonerende nyhet, men vel bare tjente som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om.
25.Nordbygdarennet var en fin start på sesongen, og en bekreftelse på at jeg nok er blitt bedre.
26.Når Stortinget i nær fremtid vedtar den lovendringen som Regjeringen har foreslått, for å åpne for langt større bredde i forsøksvirksomheten, er det den endelige bekreftelse på at nærradio som ny kringkastingsform har seiret, sa Langslet.
27.Når jeg sier ja til å holde foredrag og får spørsmål om jeg er fornøyd med tre flasker rødvin som påskjønnelse, er det et såkalt avtalt honorar med skatteplikt eller kun en bekreftelse på om jeg liker rødvin og vil ta imot gaven ? spør Carl I. Hagen, som innrømmer at tvilen om hva en avtale egentlig innebærer, ikke er så grei å skjønne.
28.Resultatene teller jo ikke nå, men det er moro å få bekreftelse på at vi er på rett vei efter det arbeidet vi har lagt med i vinter, synes Askers nye trener.
29.Stockholm er den eneste hovedstad i Norden og en av de få byer i verden hvor deltagerne i maraton må gjennomføre løpet på maksimum fem timer for å få medalje og bekreftelse på fullført løp.
30.Vi må først få en skriftlig bekreftelse fra Helsedirektoratet før vi vil omgjøre vår beslutning om å beskytte våre kilder.
Le tue ultime ricerche