Norvegese-Portoghese traduzione di blandede

La Traduzione della parola blandede da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

blandede in portoghese

blandede
generellaggettivo sortido, variado
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bindingen" kan ta forskjellige former, f.eks. ved bruk av blandede kreditter.
2.Blandede kreditter" tas i bruk i norsk bistandspolitikk.
3.Kjente ansikter, blandede følelser" blir gjerne betraktet som Strauss beste scenearbeide til nå.
4.Det er nokså blandede meninger i Ringsaker om Privat Hospitals planer om privat sykehusdrift i Mesnalien, sier Liv Skaug.
5.Det var jo blandede reaksjoner til å begynne med, men 90 meldte seg spontant.
6.For ham var det mange og blandede motiver for å binde denne unge kvinnen til seg.
7.Man har alltid blandede følelser foran en konsert, men jeg synes nok det er grunn til å la gleden ta overhånd, og Sjostakovitsj fiolinkonsert er en konsert jeg føler sterkt for å spille.
8.Sovjetunionen har bekreftet sin interesse av et samarbeid med norsk industri i forbindelse med eventuell produksjon av olje og gass i Barentshavet, opplyser handelsminister Asbjørn Haugstvedt til NTB efter avslutningen av drøftelsene i den blandede norsksovjetiske økonomiske kommisjon før helgen.
9.158 blandede stemmer (off. ansatte / privatpraktiserende) har godtatt overenskomsten.
10.Akademisk Korforening, som er Universitetets blandede kor, har sunget siden 1930.
11.Akademisk Korforening er Oslo Universtitets blandede kor og består av 110 sangere.
12.Av 800 000 allergiplagede nordmenn er det iallfall 200 000 som ser frem til den lyse årstid med blandede følelser.
13.Avisen skriver at forhandlingene skal finne sted i den blandede våpenhvilekommisjon for Israel og Libanon.
14.BLANT de 43 norske elevene ved STSskolen i Hastings luftes blandede oppfatninger om oppholdet i vertsfamiliene.
15.Betjeningen svarte mangelfullt eller visste lite om innholdet i blandede kjøttvarer.
16.Blandede ekteskap er fremdeles ikke det mest populære hverken i Amerika eller enkelte andre steder i verden.
17.Blandede kreditter, dvs. et gaveelement i kreditten på minst 25 prosent - betalt av bistandsbudsjettet.
18.Blandede kreditter vil efter hva Aftenposten erfarer bli innført, og dermed får næringslivet en ny mulighet til å engasjere seg i interessante prosjekter hvor offentlig norsk bistand kommer inn som gaveelement.
19.Danske selskaper har ved hjelp av store statslån, såkalte blandede kreditter, greid å skaffe seg et konkurransemessig forsprang overfor norske og andre utenlandske bedrifter, skriver NTB.
20.De fikk blandede reaksjoner fra miljøet som består av ulike grupper fra pønkere og freakere til politisk ungdom.
21.De fleste av ekspeditørene ga uttrykk for at de ikke visste stort om de blandede kjøttvarer som pølser, kjøttdeig og kjøttfarse, de solgte.
22.Den franske regjering, som har satt alt inn på å gjøre mest mulig ut av dagen, har bl. a. erklært den som nasjonal fransk festdag - til de andre allierte lands noe blandede glede.
23.Denne vår blandede sinnsstemning må formannen i Stortingets industrikomite, Senterpartiets Reidar Due, ta det meste av ansvaret for.
24.Derfor er det med blandede følelser de NIFansatte tar imot sin nye formann.
25.Dertil synes ikke den blandede kommisjon, som kom i virksomhet våren 1982, å ha bidratt til" effektiv gjennomføring" av samarbeidsavtalen.
26.Det er Høyre, som står uten klar ideologi og med blandede linjer, som vil få et dilemma med en konkurrent som klart står for mye av det flere medlemmer og tillitsmenn i Høyre egentlig skulle ønske partiet sto for.
27.Det er en oppgave laget går til med blandede følelser, men optimismen og pågangsmotet er mest fremherskende.
28.Det er ennå ikke kjent hvilke resultater kontaktene mellom kirkeledelsen og regjeringen hittil har bragt, men Urban gjorde det klart at et møte i den blandede komite, hvor begge parter er representert, ikke er umiddelbart forestående.
29.Det er for å gi norske bedrifter større muligheter i kampen om oppdrag og leveranser internasjonalt at de blandede kreditter innføres.
30.Det er for å lette finansieringen av norske leveranser til den tredje verden at Regjeringen nå åpner for blandede kreditter.
Le tue ultime ricerche