Norvegese-Portoghese traduzione di blankt

La Traduzione della parola blankt da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

blankt in portoghese

blankt
fornektelsealtro totalmente, completamente, categoricamente
  avslagaltro totalmente, completamente, categoricamente, terminantemente
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det har vakt oppsikt at justisminister Mona Røkke blankt har avvist et forslag fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om å opprette et uhildet granskningsorgan for etterforskning av politifolk.
2.Omkring NRK" heter et vakkert tidsskrift for radio og fjernsyn - utgitt av NRK på blankt og fint papir.
3.Repøvelser på ettersommeren og start av anleggsarbeidene for Hawkrakettene til høsten er årsaken til at FD har sagt blankt nei...
4.Blankt vann og sne er ofte problematisk å lande på, og det er kjent at en rekke småflyulykker nettopp har inntruffet ved at flyvern har feilberegnet høyden til underlaget, fremholder Honningsvåg.
5.I så fall ville vi ha sagt blankt nei, sier Moyuhan.
6.Plakater som oppfordrer til å melde Norge ut av NATO, vil bli blankt avvist i Nei til Atomvåpens demonstrasjonstog på FNdagen den 24. oktober, fastslår fredsbevegelsens daglige leder Ole Kopreitan overfor Aftenposten.
7.Våre stamgjester bør helst ikke merke at vi har fått et flunkende nytt og blankt kjøkken.
8.36 sa ja, 13 sa nei og to stemte blankt da de streikende statstjenestemenns forhandlingsutvalg stemte for lønnsforslaget.
9.AV sosialistisk rettroende vil Romørens spissformuleringer selvfølgelig bli oppfattet som blankt forræderi mot gode, gamle forestillinger om klassekamp.
10.Aftenposten fikk blankt avslag på et intervju med en representant fra" Special Boat Squadron".
11.Alle krav om økede overføringer til Oslo fra Staten ble dengang blankt avslått.
12.Arbeiderbladet er i Oslo byrett blankt og enstemmig frifunnet i injuriesaken som ble reist av tidligere leder i Garantiinstituttet for skip og borefartøyer (GI), h.r.advokat Haakon Nygaard.
13.Arbeiderpartiet sier blankt nei, foreløpig, mens det bl.a. i mellompartiene skjer en viss oppmykning.
14.Assistenten tilsto til å begynne med delvis, men har siden trukket tilståelsen tilbake, mens den andre, som regnes å være hovedmannen, nekter blankt.
15.Avstanden mellom partene illustreres ytterligere ved at MVL blankt har avvist Jern og Metalls krav om redusert arbeidstid til 37,5 timer pr. uke i løpet av tariffperioden.
16.Begge land har blankt avvist anklagen.
17.Bilorganisasjonene ble blankt frifunnet for ulovlig å ha oppfordret bilistene til bare å fylle bensin hos Norol.
18.Blankt avslag.
19.Blankt avslag fra Kulturdepartementet om støtte på 300 000 kroner risikerer nå å kjøre hele arrangementet med prosesjon og forskjellige opptog rett i grøften.
20.Blant annet har vi foreslått en rekke nye rettskrivningsnormer som rådmannen blankt har avvist.
21.Britene avviste blankt den libyske statssjef Gadafis forslag om at en undersøkelseskommisjon fra Libya skulle reise til London for å undersøke skyteepisoden.
22.Bydelsutvalget for St.Hanshaugen, Ila og Gamle Aker har blankt avvist restaurantplanene, mens Oslo Byes Vel lar tankene gå til bydelen Plaka i Athen, hvor et bevaringsverdig boligmiljø er blitt fullstendig invadert av restauranter og tavernaer.
23.Da Oslo i regjeringen Brundtlands tid ba om hjelp på tilsvarende måte, ble dette blankt avvist, fortsetter Svelland.
24.De fem øvrige svarte blankt nei på spørsmål om straffeskyld.
25.De som idag selger boliger, kan nyte godt av at vi har hatt en kunstig høy prisstigning på boliger, svarte Foss, som sa blankt nei til enhver form for rentetak.
26.De tre øvrige kandidater, senator John Glenn, den sorte borgerrettsleder Jesse Jackson og tidligere senator George McGovern, fikk tilsammen to prosent av stemmene, mens tre prosent av møtedeltagerne stemte blankt.
27.De øvrige var mot eller svarte blankt.
28.Den borgerlige opposisjon, støttet av SF, måtte konstatere at regjeringen Gerhardsen hadde tilbakeholdt opplysninger for Stortinget, og regjeringen falt på et blankt mistillitsvotum, en sjeldenhet i vår parlamentariske historie.
29.Den britiske miljøvernminister Patrick Jenkin avviser blankt de nordiske lands antydninger om at hans regjering skyver forurensningsproblemene foran seg ved stadig å be om nye forskningsprosjekter.
30.Den samme prosentandel stemte blankt.
Le tue ultime ricerche