Norvegese-Portoghese traduzione di celle

La Traduzione della parola celle da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

celle in portoghese

celle
fengselsostantivo cela [f]
  elektrisitet sostantivo célula [f]
  biologisostantivo célula [f]
Sinonimi per celle
Termini derivati da celle
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er riktig, svarte Per Busk da han ble gitt anledning til en kommentar, men hvorfor var min celle låst hele tiden ?
2.Fordi han selv ønsket å delta i en utdannelsessituasjon, og det er vanlig at innsatte som ønsker dette får sitte på sin celle å lese, og derved slippe arbeidet, svarte vitnet.
3.Med like mye tid og penger anvendt på levende celle / vevskultur fra mennesker (alternativ forskning) som på dyreforsøk, er det vitenskapsmenn som hevder at vi på enkelte områder ville kunne komme lengre f.eks. når det gjelder kreft.
4.13. september 1981 ble hun funnet død i sin celle.
5.28åringen er nå overflyttet til en annen celle under meget streng bevoktning.
6.Alexander Bertelsen sitter nå i en celle i et militærfengsel i Ankara.
7.Begge betjentene forklarte at de av frykt for skader på den innsatte besluttet å få ham ut av rommet så fort som mulig, og de dro ham efter seg inn på et tilstøtende rom for derefter å låse ham inn på en ledig celle.
8.Betjentene fant et baufilblad utenfor hans celle i Yorkshirefengselet, og tror at Nilsen hadde planer om å bruke bladet til å file seg gjennom vindusgitteret for å kunne rømme over hustakene.
9.De samme, John og Winston i en celle i ring rundt sin egen tilværelse, slik den var og slik den er i cellen, sammen.
10.Den ene av fangene hadde klart å dirke opp låsen til sin celle, den andre kom fra dusjen.
11.Denne beskjeden fikk annenstyrmannen Jan Michalsen på" Germa Lionel" idet han ble kastet inn i en celle på tollboden i Tripoli.
12.Denne celle har i seg alle de egenskaper som utvikler den til et voksent menneske med intelligens og evner.
13.Der ble de satt i hver sin celle.
14.Det er der signalene går fra en celle (den presynaptiske) til en annen (postsynaptisk) celle.
15.Det skal efter hva Aftenposten erfarer, være andre innsatte som har tipset fengselsbetjeningen om at 28åringen var i ferd med å file over gitteret i sin celle lørdag.
16.Det skjedde i et møte i midten av oktober, midt på natten, i Don Masinos celle i Rebbibiafengselet i Roma, hvor også Pavens attentatmann Ali Agca sitter.
17.Det var filelyder fra 28åringens celle natt til søndag, som gjorde at fengselsbetjeningen ønsket å se nærmere på cellen.
18.Det vises også til et punkt i forskriftene, hvor det heter at" Tillatelse (til dyreforsøk) kan likevel ikke gis hvis forsøkene kan utføres på celle, vevs eller organkulturer, eller ved andre metoder uten bruk av dyr".
19.Disse forsøkene kan gå på celle og organkulturer, samt kjemisk og databasert forskning.
20.Efter å ha blitt fratatt nøklene, ble betjentene låst inn på en celle.
21.En celle på 2,5 4 meter har vært hans hjem de siste åtte ukene.
22.Godt er det også at man får scenen i Pimens celle i Tsjudovklosteret i uforkortet utgave.
23.HVER fange har omtrent to kvadratmeter i sin celle.
24.Han bekreftet videre at han ble bragt inn i vaktrommet av en fengselsbetjent da han skulle undersøke om en plastkanne med vin var beslaglagt på hans celle.
25.Han føler at han fra sin celle i Drammens kretsfengsel ikke har noen som helst mulighet for å forsvare seg mot det han oppfatter som sitatfusk fra avisens side, skriver Apressen.
26.Helt frem til han begikk selvmord i sin celle i 1946, var han avhengig av narkotiske stoffer.
27.Hun var byttet, og det visste hun med hver celle i kroppen.
28.Hver eneste dag er en lukket celle i tidens strøm : det gjelder å komme gjennom den.
29.I" øya" har han plassert to politiske fanger - John og Winston - i en celle på Robben Island.
30.I Boniatofengslet ble det bygd spesialblokker med 2530 fanger i hver celle.
Le tue ultime ricerche