Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave de utvalgte. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De er en av de utvalgte, står det inni konvolutten, på papir med femten farvers trykk.
2.24 av de utvalgte kandidater møtte ikke opp da forkurset til skolen skulle begynne 14. august.
3.Alle lokomotiver som trafikkerer de utvalgte strekningene, har nå fått ATSutrustningen innmontert.
4.De utvalgte får ære, en ukes opphold i vertslandet - og hjelp til lansering i de nordiske land efter biennalen.
5.De utvalgte som deltok i disse festlighetene så naturlig nok på sine kjoler som minner fra en unik begivenhet, dermed ble de behandlet med kjærlighet og respekt.
6.Det er på denne bakgrunn man kan undre seg over at Willy Dahl ikke finner flere kvinner verdige til å bli nevnt blant de utvalgte av begge kjønn, altså bortsett fra Amalie Skram, Dikken Zwilgmeyer og Karen Sundt.
7.Det er på denne bakgrunn man kan undre seg over at Willy Dahl ikke finner flere kvinner verdige til å bli nevnt blant de utvalgte av begge kjønn, altså bortsett fra Amalie Skram, Dikken Zwilgmeyer og Karin Sundt.
8.Eller man kom med blant de utvalgte på grunn av en eller annen oppsiktsvekkende attributt eller påfallende kroppsdefekt.
9.Ellers risikerer man å ende opp i østøkonomi, med mangel for de mange, nok for de få, men mer enn nok for de utvalgte.
10.En av de utvalgte.
11.En av de utvalgte utenlandske studenter som har fått adgang til en kinesisk læreanstalt er den amerikansknorske Astri Wright.
12.En interessant observasjon er det også at de utvalgte rederiene ikke føler seg fremragende.
13.Er blant de utvalgte med Røde Korskort, der blått eller rødt merke markerer antall porsjoner.
14.Et ærefullt oppdrag, de utvalgte får egen" Festspillmygguniform" og fri tilgang til boller og brus.
15.For egen del synes vi at for eksempel den svarte trompetsoppen hadde fortjent å bli med blant de utvalgte sopper, og vi synes også at et par av de beste kremlene kunne vært beskrevet.
16.Fra å være en lett" cafevin" fikk den en plass blant de utvalgte - mange sier ufortjent.
17.Hvilke av de utvalgte områdene var det vi burde ha avslått ?
18.I Fagforeningenes hus, bare noen få kvartaler lenger bort, fortsatte de utvalgte menneskemasser i formiddag å defilere forbi Andropov som for tredje og siste dag ligger på lit de parade.
19.Med sin fine vurderingsevne fant hun frem til de utvalgte dikt.
20.Men de utvalgte journalister vil måtte underskrive en erklæring om at de vil respektere de regler som til enhver tid gjelder.
21.Men det vesentlige var at de utvalgte kvalifiserte seg som" gentlemen of leisure" og som kultiverte personer med evne til intelligent konversasjon.
22.Men utover dette har vi allerede bestemt at vi skal servere frokost til passasjerer på de utvalgte morgenflyvningene og en kopp kaffe med wienerbrød om eftermiddagen.
23.Målet er både å forebygge og avdekke kriminalitet i nærmiljøet, og dette skal skje ved at politiet styrker sin innsats i de utvalgte lokalmiljøer, samtidig som befolkningen og organisasjoner på stedet trekkes aktivt med.
24.På sin side vil politiet lære opp sine tjenestemenn i de utvalgte områdene til å behandle publikum bedre.
25.Vel 500 ansøkninger og drøyt 15 000 kroner i gjennomsnitt ble fordelt til hvert av de utvalgte prosjekter.
26.Å være blant de utvalgte 46 av tilsammen ca. 2000 elever som får bli med på den årlige tegneutstilling på den kjente kunstskolen Ecole des BeauxArts i Paris ville være litt av en oppmuntring for noen hver.
27.Hvert år gir firmaet en større gave til forskjellige organisasjoner, og ifjor var det Norges tur, med Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund som de utvalgte.
28.Jeg var langt fra sikker på å bli blant de utvalgte til stipendiet, men gleder meg selvfølgelig veldig.
29.Som kjent var det Stortingets forutsetning at innenfor de utvalgte forsøksområdene skulle alle som innfridde visse tekniske krav få konsesjon.
30.De utvalgte satsingsområder innen forskning, nemlig informasjonsteknologi, materialteknologi, offshoreteknologi og havbruk, vil få 485 millioner kroner neste år, ifølge Regjeringens forslag til stadsbudsjett.