Norvegese-Portoghese traduzione di det

La Traduzione della parola det da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

det in portoghese

det
bestemt artikkelaltro o, a, os, as
  relativt pron. - objekt - sg.altro o que
  demonstrativ altro aquele, aquela
  pers. pron. - direkte objektaltro isto, isso
  pers. pron. - subjektaltro ele, ela, isto
Termini derivati da det
endetarm, endetarms-, i det minste, av blandet opphav, bære ansvaret for det, barhodet, beliggende i innlandet, spare noen for detaljene, bidet, blandet, blendet, blandet rase, bli det allmenne samtaleemne, bli drevet til det ekstreme, bondetamp, begynnelsen av det nye skoleåret, britiske Samveldet, bundet, bundet til hjemmet, bundet til sengen, kodet, idet, detektiv, det almenne samtaleemne, det er, det er så sant, det er selvklart, det er åpenbart, det der, det doble, det er det samme, det er det samme for meg, det gjør meg ingenting, det her, det innerste, det lønner seg ikke å gråte over spilt melk, det meste, det minste, det okkulte, det onde
det senere, det siste, det skulle ikke overraske meg i det hele tatt om, det skulle ikke overraske meg om, det spiller ingen rolle hvordan, det spiller ingen rolle for meg, det viskes om at, det underbevisste, det vanlig, det var dødsstille, det var dødstyst, det var på nære nippet, det var på hengende håret, det var som tusan, det viktigste, det vil si, detalj, detaljbeskrivelse, detaljer, detaljert, detaljert beskrivelse, detaljering, detaljhandel, detaljhandler, detektor, determinant, detonasjon, detonator, detonere, detritus, detronisere, det samme, dette, det siste slaget, drive ut det onde, etter det at, få betale for det, det til å bli jevnt, det til å krype inn i noen, få noen til å få noe inn i hodet, fullbyrdet kjensgjerning, for det andre, for det første, for det meste, foreldet, foreldet karakter, forblindet av, forbundet, forbundet med, før dette elev, forferdet, forherdet, forklare til minste detalj, formodet, forsørge med det nødvendige, fullbyrdet, fullbyrdet faktum, gå som det skal, Det Gamle Testamentet, glødetråd, gjør det mulig, det til å krype i magen på noen, gjør det verdt ens stund, guidet, ha det fryktelig travelt, ha det vanskelig med, ha det dødskjedelig, ha det morsomt, helt overveldet, herdet, hardhudet, hørselsskadet, hus på landet, i det tilfellet at, i det frie, i det uendelige, i det ville, i detalj, i dette tilfellet, i det fjerne, i det rette øyeblikket, i utlandet, iblandet, innover landet, innbundet, innbundet bok, ubestemt determinant, innen man vet ordet av, ikke i det hele tatt, ikke det minste, jordet, juvelprydet, kadett, kjenne igjen noen på utseendet, kladdet, komme over det, komme til det resultatet at, konkordet, kresen når det gjelder, kunne klare det, kunne takle det, kvinne fra nord i landet, kvinne det er ute med, ladet med, legge ned arbeidet, landets førstedame, la det bli med det, lettarbeidet, leddet, ledetråd, ligge i med arbeidet, livet etter dette, løgndetektor, mann som det er ute med, mann som selv har arbeidet seg opp, med bakepulver blandet mel, med hodet først, meddelelse om det motsatte, mer detaljert, minedetektor, minske til det halve, mørkhudet, motorforbundet, når det gjelder, når det passer deg, når det passer en, noen som ikke bryr seg om utseendet, ubearbeidet, ublandet, uforferdet, uformodet, ufullbyrdet, om det behøves, om det ikke hadde vært for at, om dette, om det er nødvendig, om det trengs, om det er ønskelig, omlindet, omsorgsfullt utarbeidet, useedet, uskadet, uoppklarte detaljer, over det, overveldet, det, det store lerretet, på grunn av det, på stedet, det fjerneste, parbladet, påskyndet, personen det gjelder, person det er ute med, planlegge i detalj, privatdetektiv, randet, regelbundet, rundet, hundhodet, så bra er det nok ikke, slik som dette, sagalandet, sandete, sette et problem i hodet på noen, sidetak, sjøkadett, skadet, skadet kvinne, skadet mann, skadetilstand, slu i hodet, snuble og dette, ryddet, stirre øynene ut av hodet, strandet, strunt i det, synsskadet, ta det rolig, ta igjen det man har forsømt, teknisk detalj, tykkhodet, tykk i hodet, oppmerksomhet på det du gjør, tross det, totrådet, tenke at det er synd på, under bordet, under det normale, utladet, uten å vite om det, utarbeidet, utvidet, vanverdet, være bundet til, være hardhudet, være verd det, Vestlandet, vendetta, ved det tilfellet, villedet, yr i hodet, ytterherdet, detaljbehandle, detaljere, detasjere, determinere, predeterminere, alkoholskadet, avledet, avrundet, bearbeidet, blandet ekteskap, bredbladet kniv, det er det verdt, det er godt å vite, det er varmt, det fantes, det finnes, det gleder meg, det passende, det vesentlige, det å ha avføring, det å ha en vennlig lyd, det å ha vannskrekk, det å påta seg en sak, det å samles i et konglomerat, det å sette bindestrek, detaljert visning, detaljist, determinisme, dets, endetarmsbetennelse, fasadetegning, firesidet, foreldet uttrykk, foreldethet, fredet, frostskadet, følelsesladet, gjør det sjøl, ha det, ha det bra, har du det bra, hodetelefon, hvordan går det, hvordan har du det, hvordan står det til, i det følgende, i det siste, innblandet, inne i landet, jeg er lei for det, jeg har det bra, knips i hodet, krangle om detaljer, kvedetre, la meg vite det, ladet, lindetre, nedetid, prydet, ridetur, rundhåndet, rundhåndethet, sammenblandet, sammenbundet, skadet av tørken, skille det gode fra det onde, slik er det, sånn er det, til det siste, ubundet, uinnbundet bok, ulikesidet, utvidet modus, det sterke kjønn, Dagbladet, Morgenbladet, deterministisk, ha det fint, loddet ut, ta bladet fra munnen, med det samme, det hele, koste hva det koste vil, når det er sagt, uhildet, flersidet, for det, med det for øye, som følge av det, til tross for det, det glatte lag, bringe på det rene, skåldet, endetid, helbredet, gjennomarbeidet, omarbeidet, det blå, rett som det er/var, i skuddet, yndet, med det gode, gjøre det av med, være forbundet med, sidetur, bruke hodet/hjernen/de små grå, legge hodet i bløt, dra på det, gå i detalj, få inn i hodet, det kost etter, det suser, trekke det lengste strået, det kan ikke nektes, det tørre, gi penger under bordet, detid, bli skadet, tynnhudet, ute av bildet/historien/syne/sagaen, i det vide og brede, det svake kjønn, ikke la det bli stein tilbake på stein, det faktiske forhold, det hinsidige, la det stå til, målbundet, opparbeidet, gjøre det godt, gudetro, i dette øyeblikk, i det samme, kopi av skjermbildet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Det) bare er aktuelt med et lite antall etersendte fjernsynssendinger, og at forsøk med slike sendinger bør kunne tillates i et begrenset omfang, der det ikke ligger til rette for lokalfjernsyn formidlet på kabel.
2.(Det er forresten slett ikke Ola som har oppfunnet angstvisjonene.
3.(Giv hverandre) handler om det undertrykte menneske som ikke har kontrollen over sitt eget liv.
4.(Men han skjulte det godt !).
5.(S. 1) og" Skolesjefen mener at den daglige undervisning og holdningsskapende arbeid er det beste redskap mot intoleranse og rasisme" (S. 2).
6.(Universitetsforlaget 1983) argumenterer jeg for at det generelle trusselbildet i Europa tilsier en beredskapsmålsetning på minimum 5 års selvforsyningstid mht. mat, rent vann, varme og epidemi / helsetjenester.
7.Det er en påstand som er meget eldre enn min tid som utenriksminister.
8..... så det er ikke så farlig å bli syk som det kan høres..." sa han.
9.... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
10.... vi tar det engang til.
11.1) Det er ikke tillatt å ta med våpen eller noen form for ammunisjon inn i konsertlokalet.
12.10 000 elever kan altså nå skaffes plass", heter det bl.a. Vel, jeg antar det er søkere som kan skaffes elevplass, men at 10 000 kan inntas, må vel bare karakteriseres som en noe tendensiøs tolkning av situasjonen.
13.10 prosent av barna døde i løpet av det første leveåret", heter det.
14.10 prosent talent og 90 prosent jobbing, det er hva kunsten krever.
15.14 milliarder av det totale rentefradrag på 17 milliarder er hjemmehørende hos folk med under 400 000 i gjeld.
16.15 / 5 (tirsdag) På Gimle befant det sig åtte frontkjempere.
17.17 milliarder i rentefradrag betyr lavt regnet et skattetap på 89 milliarder for det offentlige.
18.1984" har vært filmet en gang tidligere - og det er laget tre TVversjoner.
19.5.90 ? det står jeg over", sa EMvinner Thierry Vigneron og overlot til sin landsmann Pierre Quinon å prøve seg på den høyden.
20.A message for Lord Starford, please !", førte seg som om han skulle ha tilbragt det meste av sin tid på Eton eller Harrow.
21.ACEM meditasjon gir avspenning og overskudd, heter det fra meditasjonsorganisasjonen ACEM.
22.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
23.Afghanistan er et eksempel for dere norske på det gode forhold vi har til våre nabonasjoner", sa ansvarlige i Kreml til utsendinger fra Norge.
24.Aftenposten" lovede mig 10 Kroner Spalten, hvis den kunde tage det op.
25.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
26.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
27.Agonia" må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut nå.
28.Akkurat det har nok de fleste chilenere i friskt minne.
29.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
30.Aksjon Publikum" - som Astrid Gjertsen lanserte i 1982 - med det siktemål å forbedre offentlig publikumsservice, er nå kommet halvveis.
Le tue ultime ricerche
det