Norvegese-Portoghese traduzione di diktatur

La Traduzione della parola diktatur da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

diktatur in portoghese

diktatur
politikksostantivo ditadura [f], despotismo [m], tirania [f]
Sinonimi per diktatur
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ah, men den kritikken er en del av forskjellen mellom diktatur og demokrati.
2.Andre hovedstrømninger i norsk politikk er enten gått i oppløsning eller har periodevis truet med revolusjon og proletariatets diktatur, mens Høyre er forblitt urokkelig tro mot de bærende ideer bak demokrati og nasjonal trygghet.
3.Det dreier seg om hjelp til demokratiet, ikke om hjelp til et diktatur, sier den nyvalgte kristeligdemokratiske president.
4.Det er klart at om vi ikke hadde befunnet oss i en krigstilstand, som er påført oss av USA, så ville det ikke vært aktuelt med noe valg, fordi det er utøvende makt en revolusjon trenger, - utøvende makt til å forsvare proletariatets diktatur med.
5.For meg er den viktigste erkjennelse at når et diktatur først har grepet makten, da er det for folket nesten umulig efterpå å rive seg løs - forutsatt at det finnes en forvaltningsorganisasjon, slik den er for hånden i industrilandene.
6.Ja, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være det mildeste diktatur i verden.
7.Men også Taiwan er jo et politisk diktatur ?
8.Så var dette med" proletariatets diktatur", Kleven.
9.Teatret må bygge på kjærlighet og ikke på diktatur, sier en velplassert teaterkilde som kommentar til Efros kandidatur.
10.Til og med under Somozas diktatur var det større mangfold i media enn idag, sier La Prensas sjefredaktør Pedro Joaquin Chamorro til Aftenposten.
11.Bekjemp diktatur !
12.De var også siktet for å ha forsøkt å opprette et kommunistisk diktatur i Tyrkia, meldte Anatolia.
13.Den 49 år gamle Oreja var utenriksminister i årene 197680, i den vanskeige overgangsperioden fra diktatur til demokrati.
14.Den militære talsmannen som leste opp kunngjøringen, sa at Sekou Toure under sine 26 år ved makten hadde drevet et blodig og hensynsløst diktatur, med mye korrupsjon.
15.Den viktigste er at det herskende sosialistiske diktatur ikke har villet belønne innsats på markedet.
16.Det er bare å beklage at Fremskrittspartiet synes å ville bli stående alene om å beskytte bøndene mot et fullbyrdet diktatur.
17.Det er ellers intet mindre enn tragisk og uanstendig at ikke AKP har innført proletariatets diktatur i Norge.
18.Det er en komplisert, demokratisk prosess de forsøker å gjennomføre, mens guttenes ukompliserthet faktisk forutsetter diktatur.
19.Det er åpenlyst diktatur når man ikke selv får bestemme ordlyden i en annonse man betaler for.
20.Det har gjennomgått en revolusjon med bred oppslutning i folket og har kastet av seg et langvarig og brutalt diktatur.
21.Det indre slektskap mellom den nazistiske rasisme og den kommunistiske klassekamp og proletariatets diktatur, er ikke så vanskelig å få øye på for den som vil se.
22.Det kan bare forstås som et klart signal på at Norge tar avstand fra det diktatur som finnes på Cuba idag, sa Armando Valladares.
23.Det skyldes den nære historiske fortid og den vanskelige overgang fra diktatur til demokrati.
24.Det sovjetiske diktatur.
25.Det totalitære menneske er ikke først og fremst et menneske som ønsker seg diktatur og terror.
26.Det var den regjering Oreja var medlem av som loset Spania over fra diktatur til demokrati.
27.Efter 10 år med diktatur, tortur, vold og undertrykkelse, mener vi at vår kamp er rettmessig, akkurat som motstandskampen mot nazistene her i Norge under krigen.
28.Efter at de franske kommunister forlot tesen om proletariatets diktatur på sin 22. partikongress i februar 1976, var det foran dette sentralkomitemøtet mye snakk om at det nå kunne være på tide å gi avkall også på prinsippet om" den demokratiske sentralisme".
29.Efter kildens oppfatning vil det være snakk om diktatur, hvis Efros overtar Taganka efter tvang fra kulturmyndighetene.
30.En slik omlegging er en naturlig følge av landets vellykkede utvikling fra diktatur til demokrati i løpet av få år.
Le tue ultime ricerche